Universiteit Leiden

nl en

Willem Zwalve

Emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

Naam
Prof.mr. W.J. Zwalve
Telefoon
+31 71 527 7440
E-mail
w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Willem Zwalve is hoogleraar bij de afdeling Rechtsgeschiedenis, verbonden aan het instituut voor Metajuridica.

Meer informatie over Willem Zwalve

Mijn inspiratie

Er was eens een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin het Romeinse recht het gemene recht van Europa is geweest: van Franeker tot Catania en van Oxford tot Kazan werd op alle Europese universiteiten onderwijs verzorgd in het recht van Rome dat tot in de negentiende eeuw werd beschouwd als het  ius commune omnium hominum, het recht dat alle mensen gemeen is. Weliswaar heeft het verschijnen van de “moderne” codificaties van het privaatrecht in de loop van de negentiende en twintigste eeuw daarin verandering gebracht, omdat dit met zich meebracht dat het Romeinse recht dientengevolge in formele zin werd afgeschaft, maar in materiële zin leeft het recht van Rome voort in die wetboeken en vormt het daarom de “trait d’union” tussen het Nederlandse privaatrecht en dat van de ons omringende landen. Zo blijft dus Justinianus’ Corpus Iuris Civilis een bron van inspiratie, niet alleen voor de rechtshistoricus, maar ook voor de civilist: slechts degene die weet waarom een regel is zoals die is, heeft het recht zich met gezag uit te laten over de vraag of de regel zo moet blijven als die is.

Emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.43

Contact

 • Zwalve W.J. & Vries T. de (2017), The New Temple. On the origin, nature and composition of the partes Digestorum, The Legal History Review 85(3-4): 492-521. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2017), De man van mijn man is mijn man niet. Beschouwingen over accessoiriëteit in het leenrecht van de Libri feudorum. In: Bartels S.E., Jansen C.J.H., Schuijling B.A., Vermunt N.S.G.J. (red.) Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann. nr. 100 Deventer: Wolters Kluwer. 571-596. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2017), De wonderlijke gevallen van de heer Aurelius Papias, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXXlV: 43-57. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2016), Robert Feenstra, Levensbericht door W.J. Zwalve. In: Levensberichten en Herdenkingen 2015. Levensberichten en Herdenkingen Amsterdam: KNAW. 51-57. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2015), Géén naasting bij schenking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 146(7050): 165-172. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2015), Decreta Frontiana. Some observations on D. 29,2,99 and the 'law reports'of Titius Aristo, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 83(3-4): 365-391. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2015), You can't have your cake and eat it, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(4): 139-151. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (12 september 2014), Contemporaine ongelijktijdigheid. Een bijdrage tot de juridische palaeontologie (Lezing). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverijen. overig
 • Zwalve W.J. (2014), De cypressen van Daphne en andere verhalen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Zwalve W.J. (2014), Een 'onwankelbaar strijder voor de zaak van het communisme' over het burgerlijk recht. Jan Haken (1912-1956). In: Groot R. de, Hartlief T., Smits J., Smits J.M., Vliet L.P.W. van (red.) Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen. Deventer: Kluwer. 465-487. boekdeel
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2014), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Zwalve W.J. (2014), Hyperocha. In: Verstijlen F., Beekhoven van den Boezem FJ., Bergervoet G., (red.) Groninger zekerheid. Liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 517-534. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J., Schermaier M., Fiori R, Metzger E., Coriat JP. (red.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks. Göttingen: V&R unipress. 803-819. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J, Schermaier M, Fiori R, Metzger E, Coriat J. (red.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks.: V&R Unipress. 803-819. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), Bezit geldt als volkomen titel. Enige opmerkingen over gestolen zaken en de rechtsvordering van art. 3:86 lid 3 BW, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3(174): 95-106. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2013), "Il faut cultiver nôtre jardin", Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 36(8): 256-258. artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Koops E. (2013), Introduction: The Equity Phenomenon. In: Koops E., Zwalve W.J. (red.) Law & equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library nr. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 3-13. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), Law and Equity at Odds: Liability of a Principal for Accidental Losses Suffered by his Agent. In: Koops E., Zwalve W.J. (red.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library nr. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 177-200. boekdeel
 • Koops E. & Zwalve W.J. (red.) (2013), Law & equity: approaches in Roman law and common law Legal History Library nr. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. boekredactie
 • Zwalve W.J. & Jansen C.J.H. (2013), Publiciteit van Jurisprudentie. Deventer: Kluwer. boek
 • Zwalve W.J. (2013), Text & Commentary: The Legal Middle Ages and the Roman Law Tradition: Justinian's Const. Omnem and its Medieval Commentators. In: Enenkel K., Nellen H. (red.) Neo-Latin commentaries and the management of knowledge in the late middle ages and the early modern period (1400-1700). Supplementa Humanistica Lovaniensia nr. 33 Leuven: Leuven University Press. 349-386. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), The case for the lost captain. A discussion about D. 19,2,15,6, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81(3-4): 621-631. artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2013), The Equity of the Law: Law and Equity since Justinian. In: Koops E., Zwalve W.J. (red.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library nr. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 17-37. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2012), Een eeuwenoud gebouw: De betekenis van het Romeinse recht, De Academische Boekengids 95(November): 5-7. artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Sirks A.J.B. (2012), Grundzuge der Europaischen Privatrechtsgeschichte. Koln: Bohlau Verlag. boek
 • Zwalve W.J. (2012), Nous suivons le texte, non la glosse. Enige opmerkingen over de schadevergoedingsvordering van art. 7:406 lid 2 BW, Clio & Themis, Revue électronique d’histoire du droit 2: 74-92. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2012), Sola scriptura, An essay in comparative legal history on 'obligacions' in thirteenth century France and England, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80(1-2): 95-128. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2012), Tekst & Uitleg XIII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIX: 89-112. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2011), De Turkse verloving. In: de Boer Th.M., Fokkens J.W., Vlas J., Vos M.J., de Vries Lentsch-Kostense C.L. (red.) Strikwerda's conclusies. Deventer: Kluwer. 631-644. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2011), Trial by Battle. Over 'equality of arms' in het burgerlijke proces, Ars Aequi 60(3): 171-183. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), De akte van Tolsum en het Romeinse recht, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 71(3/4): 236-246. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), De historische context van de overeenkomst, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 171(2): 63-77. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Feuerversicherungsfall und romisches Recht. Einige Bemerkungen zur romischen Zessionslehre. In: Kaiser W., Schermaier M. (red.) Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Wien: Bohlau. 296-309. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2010), Guillaume Durant (1237 - 1296) Raadsheer in de pauselijke curie, staatsman en geestelijke, Ars Aequi 59(Maart): 209-214. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Het zwijgen van de Hoge Raad, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 68-72. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Sir Edward Coke (1552 - 1634) Een revolutinair conservatief in dienst van het recht, Ars Aequi 59: 905-909. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Zur Abtretung des Herausgabeanspruchs im mittelalterlichen gemeinen Recht. In: Ius Romanum - Ius Commune - Ius Hodiernum, Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65ste birthday. Amsterdam & Aalen: Kloof Booksellers & Scientia Verlag. 439-450. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2009), Een "Common Frame of Refence" als Europees Burgerlijk Wetboek?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6789(140): 191-193. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Exit bos frisica, The Tolsum tablet and Roman law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 355-366. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Het offer. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 403-423. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2009), Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland en een kennelijk onuitroeibaar misverstand, Vermogensrechtelijke Analyses (2): 3-11. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Regelgeving in het Vermogensrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 170(1): 20-26. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVII: 129-146. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XI, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVI: 151-159. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), The Introduction to the Jurisprudence of Holland and the Doctrine of the Free Seas, Grotiana 30: 49-64. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2008), C. AE Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Den Haag: Boom Juridische uitgeves. boek
 • Zwalve W.J. (2008), De "numerus clausus". In: Maandblad voor Vermogensrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 198-204. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2008), De "Time Value of Money", Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXV: 105-121. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2008), Het toeschouwersrisico. Enkele opmerkingen over het onderscheid tussen rechtsvragen en vaststellingen van feitelijke aard.. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 15-29. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2008), Tekst & uitleg, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (XXIV): 101-110. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Koops E. (red.) (2008), The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boekredactie
 • Zwalve W.J. (2008), The Past and Future of "Mutuum". In: Zwalve W., Koops E. (red.) The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 17-39. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. & Gerdes D.M.A. (2007), Boekbespreking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6701(138): 208-212. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), Codex Justinianus 6.21.1: Florus's case. In: Hekster O., Kleijn de G., Slootjes D. (red.) Crises and the Roman Empire. Leiden: Koninkijke Brill NV. 367-379. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2007), De cypressen van Daphne, 56: 560-565. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), De letter van de wet, 56(10): 725-726. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), Enkele opmerkingen over art. 6:6, lid 3 BW, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIII: 1-16. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), Papinianus of Modestinus? Over de curieuse achtergronden van een curieus geval van samenloop. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) Samenloop. BW Krant Jaarboek Deventer: Kluwer. 59-75. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2007), Reactie op “Pye Ltd. V. United Kingdom, ‘ook maar een mening’” van prof. mr. W.J. Zwalve, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6698: 150-153. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Janssen C.J.H., Zwalve W.J. (red.) Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Groninger Opmerkingen en Mededelingen. 101-114. 'refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (red.) (2006), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese Privaatrecht. I Inleiding en zakenrecht. Den Haag: Boom, juridische uitgevers. boekredactie
 • Zwalve W.J. (2006), Le Cohu C. Morvan, Req. 12 juillet 1905 (Dalloz 1907.1.141), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7(23): 276-282. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2006), Over generale en bijzondere zekerheidsrechten, 55(1): 18-23. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2006), Pye Ltd v. United Kingdom "ook maar een mening", WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 137(6664): 339-346. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (red.) (2006), Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boekredactie
 • Zwalve W.J. (2006), Too convienent a form of security to be lightly abolished. In: Uitgave Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie Den Haag. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie nr. 6665 Den Haag: Vermande. 349-358. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2005), What a condition would men be in, The Stellenbosch Law Review Regstydskrif 16(3): 336-350. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2004), 'A Labyrinth of Creditors'. In: Kieninger E.A. (red.) Security Rights in Movables. Cambridge: Cambridge University Press. 38- 53. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2004), Beknopte Geschiedenis van het Romeinse recht. Den Haag: Boom. boek
 • Zwalve W.J. (2004), "Europas verkrachting", Elsa Magazine 2: 9-12. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2004), 'Roman Actuarial Science and Ulpian's Life Expectancy Table'. In: Ligt L. de, Hemelrijk E.A., Singor H.W. (red.) Roman Rule and Civic Life (Local and Regional Perspectives). Amsterdam: Gieben. 277- 297. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2004), "Slade's case", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 21: 96-105. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2004), 'Valerius Patruinus' Case' (Contracting in the Name of the Emperor)'. In: Blois L. de, Erdkamp P., Hekster O., Kleijn G. de, Mols S. (red.) The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Amsterdam: Gieben. 157- 169. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J., Verstappen L.C.A., Huizink J.B. & Hartkamp A.S. (2003), Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren. Den Haag: Vermande. boek
 • Zwalve W.J. (2003), 'D. 16,3,31,1' (Tekst & Uitleg VII). In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H. (red.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen 20. Groningen: Chimaira. 97-108. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2003), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht. Groningen: Kluwer. boek
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg VI. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (red.) Groninger opmerkingen en mededelingen XIX. Groningen: Chimaira BV. 115-136. congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (red.) Groninger opmerkingen en mededelingen. Groningen: Chimaira. 115-136. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2003), 'The Cultivation of Incompetence'. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., jansen C.J.H. (red.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen. Groningen: Chimaira. 1-12. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. & Vries T. (2003), Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd. In: Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. Deventer: Kluwer. 97-113. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2003), Zo moet het niet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6546: 667-668. artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2002), Callistus' Case. Some Legal Aspects of Roman Business Activities. In: Blois L. de, Rich J. (red.) The transformation of economic life under the roman empire. Amsterdam: J.C. Gieben. 116-127. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2002), Enige beschouwingen over betaling door derden. In: Kortmann S.C.J.J. (red.) "Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht", serie onderneming en recht deel 24. Deventer: Kluwer. 601-611. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2002), Komdeur q.q/Nationale Nederlanden, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6496: 481-482. artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2002), Redelijkheid en billijkheid, goede zeden en restitutie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6501: 606-611. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2002), "Snell v. Beadle" (the Privy Council on Roman law, Norman customary law and the ius commune). In: Ligt L. de (red.) "Viva vox iuris romani"(Essays in honour of J.E. Spruit). Amsterdam: Gieben. 379-386. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2001), Constructive Trusts en Verjaring, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18: 66-78. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2001), De magie van het pandrecht, Archivo Español de Arte 73: 432-447. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2001), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis (derde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer. boek
 • Zwalve W.J. (2001), In re Iulius Agrippa's estate (Q. Cervidius Scaevola, Iulia Domna and the estate of Iulius Agrippa). In: De Blois L. (red.) Administration Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire. Amsterdam: Gieben. 154-166. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2001), Luijten's plaats in de rechtsgeschiedenis. In: Gerver P.H.M. (red.) Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 3-6. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2001), Tekst en Uitleg, IV (c.7.39,2), Groninger Opmerkingen en Mededelingen 17: 987-998. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2000), C.AE. Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. boek
 • Zwalve W.J. (2000), De ongelooflijke actualiteit van de rechtsgeschiedenis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 131(6423): 809-810. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2000), De positie van de derde-begunstigde bij de levensverzekeringsovereenkomst. In: Hartlief T., Mendel M.M. (red.) Verzekering en maatschappij. Juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen.. Deventer: Kluwer. 131-146. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2000), L'essence de la propriété. In: Loof J.-P., Ploeger H., Steur A. van der (red.) The right to property. The influence of Article 1 Protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law.. Maastricht: Shaker Publishing. 7-16. boekdeel
 • Zwalve W.J. (2000), Qui solvit alii. Beschouwingen over betaling aan inningsonbevoegden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Zwalve W.J. (31 juli 1999), Privaatrecht Actueel. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 547-548. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zwalve W.J. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief J., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 47-54. boekdeel
 • Zwalve W.J. (1999), Der Fall "De Koning". Einige Bemerkungen zum Rechtsschutz des gutgläubig leistenden Schuldners und dem seines Gläubigers, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3: 570-582. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (27 november 1998), De plaats van de overeenkomst in het verbintenissenrechtelijk systeem (Lezing). Groningen. overig
 • Zwalve W.J. (26 november 1998), Uit het leven van Publius Suillius Rufus (Lezing). Breda. overig
 • Zwalve W.J., Alkema E.A. & Nijboer J.F. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 551-559. 'refereed' congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (7 november 1998), Ovidius gewroken (Lezing). Groningen. overig
 • Zwalve W.J. (8 oktober 1998), L'essence de la propriété (Lezing). Leiden. overig
 • Zwalve W.J. (21 september 1998), 'Qui solvit alii' (Probleme des römischen, deutschen und niederländischen Bereicherungsrecht' (Key-note speech voor de 'Deutscher Rechtshistorikertag' (Lezing). Regensburg (Duitsland). overig
 • Zwalve W.J. (10 september 1998), 'Het rechtskarakter van de Romeinse 'fiscus' (Lezing). Utrecht. overig
 • Zwalve W.J. (19 juni 1998), 'Beschouwingen over de qualiteitsrekening' (Lezing). Antwerpen. overig
 • Zwalve W.J. (19 juni 1998), 'Geld op de plank' . Beschouwingen over de kwaliteitsrekening. Studiedag 'Inzake kwaliteit' (Lezing). Antwerpen. overig
 • Zwalve W.J. (7 april 1998), De geschiedenis van de trust (Lezing). Groningen. overig
 • Zwalve W.J. (1998), Beantwoording rechtsvraag (265) Romeins recht. De zaak van de onbetrouwbare makelaar, (jaargang 4): 719-721. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (1998), Boekbeschouwing Mr M.W. Scheltema; 'Onverschuldigde betaling'. Kluwer Deventer 1997 ( 356 + XIII p.), Rechtsgeleerd Magazijn Themis (159): 206-208. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zwalve W.J. (1998), Geld op de plank. In: Dirix E., Vriesendorp R.D. (red.) Inzake Kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht.. Deventer: Kluwer Rechtswetenschappen België. 45-53. boekdeel
 • Zwalve W.J. (1998), 'Keizers, soldaten en juristen' (vijf Romeinse juridische biografieën). Deventer: Kluwer. boek
 • Zwalve W.J. (1998), Uit de Geschiedenis van het Handelsrecht III 'Reputed Ownership'. Twaalf opstellen bij het zestiende lusturm van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdenvijftiende geboortedag van Hugo de Groot, Van Beheering 'goedenrechtelijke beschouwingen' : 71-82. artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.