Universiteit Leiden

nl en

Willem Zwalve

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

Naam
Prof.mr. W.J. Zwalve
Telefoon
+31 71 527 7440
E-mail
w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Willem Zwalve is hoogleraar bij de afdeling Rechtsgeschiedenis, verbonden aan het instituut voor Metajuridica.

Meer informatie over Willem Zwalve

Mijn inspiratie

Er was eens een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin het Romeinse recht het gemene recht van Europa is geweest: van Franeker tot Catania en van Oxford tot Kazan werd op alle Europese universiteiten onderwijs verzorgd in het recht van Rome dat tot in de negentiende eeuw werd beschouwd als het  ius commune omnium hominum, het recht dat alle mensen gemeen is. Weliswaar heeft het verschijnen van de “moderne” codificaties van het privaatrecht in de loop van de negentiende en twintigste eeuw daarin verandering gebracht, omdat dit met zich meebracht dat het Romeinse recht dientengevolge in formele zin werd afgeschaft, maar in materiële zin leeft het recht van Rome voort in die wetboeken en vormt het daarom de “trait d’union” tussen het Nederlandse privaatrecht en dat van de ons omringende landen. Zo blijft dus Justinianus’ Corpus Iuris Civilis een bron van inspiratie, niet alleen voor de rechtshistoricus, maar ook voor de civilist: slechts degene die weet waarom een regel is zoals die is, heeft het recht zich met gezag uit te laten over de vraag of de regel zo moet blijven als die is.

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B343

Contact

 • Zwalve W.J. (2016), Robert Feenstra, Levensbericht door W.J. Zwalve. In: Levensberichten en Herdenkingen 2015. Levensberichten en Herdenkingen. Amsterdam: KNAW. 51-57.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2015), Géén naasting bij schenking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 146(7050): 165-172.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2015), You can't have your cake and eat it, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(4): 139-151.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2015), Decreta Frontiana. Some observations on D. 29,2,99 and the 'law reports'of Titius Aristo., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 83(3-4): 365-391.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2014), De cypressen van Daphne en andere verhalen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Zwalve W.J. (12 september 2014), Contemporaine ongelijktijdigheid. Een bijdrage tot de juridische palaeontologie (Lezing). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverijen.overig
 • Zwalve W.J. (2014), Een 'onwankelbaar strijder voor de zaak van het communisme' over het burgerlijk recht. Jan Haken (1912-1956). In: Groot R. de, Hartlief T., Smits J., Smits J.M., Vliet L.P.W. van (Red.) Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen. Deventer: Kluwer. 465-487.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J, Schermaier M, Fiori R, Metzger E, Coriat J. (Red.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks: V&R Unipress. 803-819.boekdeel
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2014), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J., Schermaier M., Fiori R, Metzger E., Coriat JP. (Red.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks. Göttingen: V&R unipress. 803-819.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2014), Hyperocha. In: Verstijlen F., Beekhoven van den Boezem FJ., Bergervoet G., (Red.) Groninger zekerheid. Liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 517-534.boekdeel
 • Zwalve W.J. & Jansen C.J.H. (2013), Publiciteit van Jurisprudentie. Deventer: Kluwer.boek
 • Zwalve W.J. (2013), Bezit geldt als volkomen titel. Enige opmerkingen over gestolen zaken en de rechtsvordering van art. 3:86 lid 3 BW, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3(174): 95-106.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2013), Text & Commentary: The Legal Middle Ages and the Roman Law Tradition: Justinian's Const. Omnem and its Medieval Commentators. In: Enenkel K., Nellen H. (Red.) Neo-Latin commentaries and the management of knowledge in the late middle ages and the early modern period (1400-1700) Supplementa Humanistica Lovaniensia nr. 33. Leuven: Leuven University Press. 349-386.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), "Il faut cultiver nôtre jardin", Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 36(8): 256-258.artikel in tijdschrift
 • Koops E. & Zwalve W.J. (Red.) (2013), Law & equity: approaches in Roman law and common law Legal History Library nr. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.boekredactie
 • Zwalve W.J. & Koops E. (2013), Introduction: The Equity Phenomenon. In: Koops E., Zwalve W.J. (Red.) Law & equity: Approaches in Roman Law and Common Law Legal History Library nr. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 3-13.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), The Equity of the Law: Law and Equity since Justinian. In: Koops E., Zwalve W.J. (Red.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law Legal History Library nr. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 17-37.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), Law and Equity at Odds: Liability of a Principal for Accidental Losses Suffered by his Agent. In: Koops E., Zwalve W.J. (Red.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law Legal History Library nr. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 177-200.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2013), The case for the lost captain. A discussion about D. 19,2,15,6, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81(3-4): 621-631.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2012), Tekst & Uitleg XIII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIX: 89-112.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2012), Nous suivons le texte, non la glosse. Enige opmerkingen over de schadevergoedingsvordering van art. 7:406 lid 2 BW, Clio & Themis, Revue électronique d’histoire du droit 2: 74-92.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Sirks A.J.B. (2012), Grundzuge der Europaischen Privatrechtsgeschichte. Koln: Bohlau Verlag.boek
 • Zwalve W.J. (2012), Een eeuwenoud gebouw: De betekenis van het Romeinse recht, De Academische Boekengids 95(November): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2012), Sola scriptura, An essay in comparative legal history on 'obligacions' in thirteenth century France and England, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80(1-2): 95-128.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2011), Trial by Battle. Over 'equality of arms' in het burgerlijke proces, Ars Aequi 60(3): 171-183.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2011), De Turkse verloving. In: de Boer Th.M., Fokkens J.W., Vlas J., Vos M.J., de Vries Lentsch-Kostense C.L. (Red.) Strikwerda's conclusies. Deventer: Kluwer. 631-644.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2010), Het zwijgen van de Hoge Raad, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 68-72.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Guillaume Durant (1237 - 1296) Raadsheer in de pauselijke curie, staatsman en geestelijke, Ars Aequi 59(Maart): 209-214.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), De akte van Tolsum en het Romeinse recht, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 71(3/4): 236-246.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), De historische context van de overeenkomst, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 171(2): 63-77.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Zur Abtretung des Herausgabeanspruchs im mittelalterlichen gemeinen Recht. In: Ius Romanum - Ius Commune - Ius Hodiernum, Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65ste birthday.. Amsterdam & Aalen: Kloof Booksellers & Scientia Verlag. 439-450.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2010), Sir Edward Coke (1552 - 1634) Een revolutinair conservatief in dienst van het recht, Ars Aequi 59: 905-909.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2010), Feuerversicherungsfall und romisches Recht. Einige Bemerkungen zur romischen Zessionslehre. In: Kaiser W., Schermaier M. (red.) Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte.. Wien: Bohlau. 296-309.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2009), Regelgeving in het Vermogensrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 170(1): 20-26.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Een "Common Frame of Refence" als Europees Burgerlijk Wetboek?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6789(140): 191-193.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Het offer. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 403-423.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2009), The Introduction to the Jurisprudence of Holland and the Doctrine of the Free Seas, Grotiana 30: 49-64.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Exit bos frisica, The Tolsum tablet and Roman law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 355-366.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XI, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVI: 151-159.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVII: 129-146.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2009), Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland en een kennelijk onuitroeibaar misverstand, Vermogensrechtelijke Analyses(2): 3-11.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2008), C. AE Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Den Haag: Boom Juridische uitgeves.boek
 • Zwalve W.J. (2008), Tekst & uitleg, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (XXIV): 101-110.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2008), De "numerus clausus". In: Maandblad voor Vermogensrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 198-204.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2008), Het toeschouwersrisico. Enkele opmerkingen over het onderscheid tussen rechtsvragen en vaststellingen van feitelijke aard.. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 15-29.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. & Koops E. (Red.) (2008), The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekredactie
 • Zwalve W.J. (2008), The Past and Future of "Mutuum". In: Zwalve W., Koops E. (Red.) The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 17-39.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2008), De "Time Value of Money", Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXV: 105-121.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2007), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Janssen C.J.H., Zwalve W.J. (Red.) Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag Groninger Opmerkingen en Mededelingen. 101-114.congresbijdrage (refereed)
 • Zwalve W.J. (2007), Reactie op “Pye Ltd. V. United Kingdom, ‘ook maar een mening’” van prof. mr. W.J. Zwalve, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6698: 150-153.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. & Gerdes D.M.A. (2007), Boekbespreking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6701(138): 208-212.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2007), Enkele opmerkingen over art. 6:6, lid 3 BW, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIII: 1-16.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2007), Codex Justinianus 6.21.1: Florus's case. In: Hekster O., Kleijn de G., Slootjes D. (Red.) Crises and the Roman Empire. Leiden: Koninkijke Brill NV. 367-379.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2007), De cypressen van Daphne, Ars Aequi 56: 560-565.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), De letter van de wet, Ars Aequi 56(10): 725-726.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2007), Papinianus of Modestinus? Over de curieuse achtergronden van een curieus geval van samenloop. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (red.) Samenloop. BW Krant Jaarboek. Deventer: Kluwer. 59-75.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2006), Over generale en bijzondere zekerheidsrechten, Ars Aequi 55(1): 18-23.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (Red.) (2006), Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekredactie
 • Zwalve W.J. (Red.) (2006), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese Privaatrecht. I Inleiding en zakenrecht. Den Haag: Boom, juridische uitgevers.boekredactie
 • Zwalve W.J. (2006), Too convienent a form of security to be lightly abolished. In: Uitgave Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie Den Haag WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie nr. 6665. Den Haag: Vermande. 349-358.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2006), Pye Ltd v. United Kingdom "ook maar een mening", WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 137(6664): 339-346.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2006), Le Cohu C. Morvan, Req. 12 juillet 1905 (Dalloz 1907.1.141), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7(23): 276-282.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (2005), What a condition would men be in, The Stellenbosch Law Review Regstydskrif 16(3): 336-350.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2004), Beknopte Geschiedenis van het Romeinse recht. Den Haag: Boom.boek
 • Zwalve W.J. (2004), 'A Labyrinth of Creditors'. In: Kieninger E.A. (Red.) Security Rights in Movables. Cambridge: Cambridge University Press. 38- 53.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2004), 'Valerius Patruinus' Case' (Contracting in the Name of the Emperor)'. In: Blois L. de, Erdkamp P., Hekster O., Kleijn G. de, Mols S. (Red.) The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Amsterdam: Gieben. 157- 169.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2004), 'Roman Actuarial Science and Ulpian's Life Expectancy Table'. In: Ligt L. de, Hemelrijk E.A., Singor H.W. (Red.) Roman Rule and Civic Life (Local and Regional Perspectives). Amsterdam: Gieben. 277- 297.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2004), "Slade's case", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 21: 96-105.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2004), "Europas verkrachting", Elsa Magazine 2: 9-12.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Vries T. (2003), Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd. In: Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. Deventer: Kluwer. 97-113.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg VI. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (Red.) Groninger opmerkingen en mededelingen XIX. Groningen: Chimaira BV. 115-136.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2003), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht. Groningen: Kluwer.boek
 • Zwalve W.J., Verstappen L.C.A., Huizink J.B. & Hartkamp A.S. (2003), Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren. Den Haag: Vermande.boek
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (Red.) Groninger opmerkingen en mededelingen. Groningen: Chimaira. 115-136.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2003), Zo moet het niet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6546: 667-668.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2003), 'D. 16,3,31,1' (Tekst & Uitleg VII). In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H. (Red.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen 20. Groningen: Chimaira. 97-108.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2003), 'The Cultivation of Incompetence'. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., jansen C.J.H. (Red.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen. Groningen: Chimaira. 1-12.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2002), Komdeur q.q/Nationale Nederlanden, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6496: 481-482.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2002), Redelijkheid en billijkheid, goede zeden en restitutie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6501: 606-611.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2002), Enige beschouwingen over betaling door derden. In: Kortmann S.C.J.J. (Red.) "Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht", serie onderneming en recht deel 24. Deventer: Kluwer. 601-611.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2002), "Snell v. Beadle" (the Privy Council on Roman law, Norman customary law and the ius commune). In: Ligt L. de (Red.) "Viva vox iuris romani"(Essays in honour of J.E. Spruit). Amsterdam: Gieben. 379-386.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2002), Callistus' Case. Some Legal Aspects of Roman Business Activities. In: Blois L. de, Rich J. (Red.) The transformation of economic life under the roman empire. Amsterdam: J.C. Gieben. 116-127.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2001), Luijten's plaats in de rechtsgeschiedenis. In: Gerver P.H.M. (Red.) Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 3-6.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2001), In re Iulius Agrippa's estate (Q. Cervidius Scaevola, Iulia Domna and the estate of Iulius Agrippa). In: De Blois L. (Red.) Administration Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire. Amsterdam: Gieben. 154-166.congresbijdrage
 • Zwalve W.J. (2001), De magie van het pandrecht, Hermeneus 73: 432-447.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2001), Tekst en Uitleg, IV (c.7.39,2), Groninger Opmerkingen en Mededelingen 17: 987-998.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (2001), Constructive Trusts en Verjaring, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18: 66-78.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2001), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis (derde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Zwalve W.J. (2000), Qui solvit alii. Beschouwingen over betaling aan inningsonbevoegden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Zwalve W.J. (2000), L'essence de la propriété. In: Loof J.-P., Ploeger H., Steur A. van der (Red.) The right to property. The influence of Article 1 Protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law.. Maastricht: Shaker Publishing. 7-16.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2000), De positie van de derde-begunstigde bij de levensverzekeringsovereenkomst. In: Hartlief T., Mendel M.M. (Red.) Verzekering en maatschappij. Juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen.. Deventer: Kluwer. 131-146.boekdeel
 • Zwalve W.J. (2000), C.AE. Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Zwalve W.J. (2000), De ongelooflijke actualiteit van de rechtsgeschiedenis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 131(6423): 809-810.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (31 juli 1999), Privaatrecht Actueel. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 547-548.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Zwalve W.J. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief J., Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 47-54.boekdeel
 • Zwalve W.J. (1999), Der Fall "De Koning". Einige Bemerkungen zum Rechtsschutz des gutgläubig leistenden Schuldners und dem seines Gläubigers., Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3: 570-582.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (27 november 1998), De plaats van de overeenkomst in het verbintenissenrechtelijk systeem (Lezing). Groningen.overig
 • Zwalve W.J. (26 november 1998), Uit het leven van Publius Suillius Rufus (Lezing). Breda.overig
 • Zwalve W.J., Alkema E.A. & Nijboer J.F. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 551-559.congresbijdrage (refereed)
 • Zwalve W.J. (7 november 1998), Ovidius gewroken (Lezing). Groningen.overig
 • Zwalve W.J. (8 oktober 1998), L'essence de la propriété (Lezing). Leiden.overig
 • Zwalve W.J. (21 september 1998), 'Qui solvit alii' (Probleme des römischen, deutschen und niederländischen Bereicherungsrecht' (Key-note speech voor de 'Deutscher Rechtshistorikertag' (Lezing). Regensburg (Duitsland).overig
 • Zwalve W.J. (10 september 1998), 'Het rechtskarakter van de Romeinse 'fiscus' (Lezing). Utrecht.overig
 • Zwalve W.J. (19 juni 1998), 'Geld op de plank' . Beschouwingen over de kwaliteitsrekening. Studiedag 'Inzake kwaliteit' (Lezing). Antwerpen.overig
 • Zwalve W.J. (19 juni 1998), 'Beschouwingen over de qualiteitsrekening' (Lezing). Antwerpen.overig
 • Zwalve W.J. (7 april 1998), De geschiedenis van de trust (Lezing). Groningen.overig
 • Zwalve W.J. (1998), Uit de Geschiedenis van het Handelsrecht III 'Reputed Ownership'. Twaalf opstellen bij het zestiende lusturm van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdenvijftiende geboortedag van Hugo de Groot., Van Beheering 'goedenrechtelijke beschouwingen': 71-82.artikel in tijdschrift
 • Zwalve W.J. (1998), Boekbeschouwing Mr M.W. Scheltema; 'Onverschuldigde betaling'. Kluwer Deventer 1997 ( 356 + XIII p.), Rechtsgeleerd Magazijn Themis (159): 206-208.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (1998), Beantwoording rechtsvraag (265) Romeins recht. De zaak van de onbetrouwbare makelaar, Ars Aequi (jaargang 4): 719-721.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zwalve W.J. (1998), 'Keizers, soldaten en juristen' (vijf Romeinse juridische biografieën). Deventer: Kluwer.boek
 • Zwalve W.J. (1998), Geld op de plank. In: Dirix E., Vriesendorp R.D. (Red.) Inzake Kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht.. Deventer: Kluwer Rechtswetenschappen België. 45-53.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden