Universiteit Leiden

nl en

Alain Wijffels

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

Naam
Prof.dr. A.A. Wijffels Ph.D.
Telefoon
+31 71 527 7446
E-mail
a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl

Alain Wijffels studeerde wijsbegeerte, rechten, criminologie, kerkelijk recht, Romeins recht en Middeleeuwse geschiedenis. Hij promoveerde c.l. aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam en behaalde een PhD aan de Universiteit te Cambridge (VK), die hem ook een DLitt toekende. Hij doceert verschillende vakken op het gebied van rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking te Leiden, Leuven, Louvain-la-Neuve en Rijsel. Zijn onderzoek is hoofdzakelijk gericht op vergelijkende rechtsgeschiedenis.

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338

Contact

Hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B338

Contact

 • Wubs-Mrozewicz J. & Wijffels A. (2016), Diplomacy and advocacy, The case of the King of Denmark v. Dutch Skippers before the Danzig City Council (1564-1567), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 84(1-2): 1-53.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2016), Bringing Peripheries into Legal Focus. In: Droit des frontières internationales- The Law of International Borders.. Paris: Editions Pedone. 43-55.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2016), Legal authorities as instruments of conflict management. The long endgame of Anglo-Hanseatic relations (1474-1603). In: Godfrey M. (red.) Law and Authority in British Legal History, 1200-1900.. Cambridge: Cambridge University Press. 170-191.boekdeel
 • Wijjffels A.A. (2016), Magna Charta 1215-2015. De la normativité de la gouvernance publique à celle des droits fondamentaux, Annales de Droit de Louvain 75: 175-191.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H. & Wijffels A. (red.) (2016), The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing. Cham: Springer.boekredactie
 • Wijffels A. (2016), Accursius, Standard Gloss. In: Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H., Wijffels A. (red.) The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing.. Cham: Springer. 24-28.boekdeel
 • Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H. & Wijffels A. (2016), Everardus, A Book on Topics. In: Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H., Wijffels A. (red.) The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing.. Cham: Springer. 65-67.boekdeel
 • Wijffels A. (2016), Grotius, On the Law of War and Peace. In: Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H., Wijffels A. (red.) The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing.. Cham: Springer.boekdeel
 • Wijffels A. (2016), Christinaeus, Decisions. In: Dauchy S., Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H., Wijffels A. (red.) The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing.. Cham: Springer.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), De vrede van Utrecht (1474), Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 16(1): 3-23.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2014), 'Ius commune', Comparative Law and Public Governance. In: Adams M., Heirbaut D., Van Hoecke M. (Red.) The Method and Culture of Comparative Law - Essays in Honour of Mark Van Hoecke. Oxford: Hart Publishing. 147-160.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), History and Law. The case for the German Hanse against the English Merchants Adventures (1603-1604). In: Czeguhn I. (Red.) Recht im Wandel- Wandel des Rechts. Festschrift für Jürgen Weitzel zum 70. Geburtstag. Köln / Wien: Böhlau Verlag. 427-452.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), Législation et science du droit: l'Édit perpétuel de 1611 entre mos italicus et usus modernus. In: Martyn G. (Red.) Recht en wet tijdens het ancien régime - le droit et la loi pendant l’Ancien Régime Studia nr. 141. Brussel: Algemeen Rijksarchief. 129-148.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), Alberico Gentili and the Hanse: The Early Reception of De iure belli (1598). In: Dupuy P.M., Chetail V. (Red.) The roots of international law / Les fondements du droit international. Liber amicorum Peter Haggenmacher Legal History Library nr. 11. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 181-209.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), The Anglo-Spanish Peace Treaty of 1604. A Rehearsel for Belgian Diplomats?. In: Lesaffer R. (Red.) The Twelve Years Truce (1609), Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the 17th Century Legal History Library nr. 13. Leiden & Boston: Brill- Nijhoff. 69-86.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), Alberico Gentili's Oxford Lectures on Contracts. In: Hallebeek J., Schermaier M., Fiori R., Metzger E., Coriat J.P. (Red.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks. Göttingen: V & R unipress. 785-802.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), Revisie en rechtsdwaling, Fundamina, a Journal of Legal History 20(1): 1034-1042.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2014), Introduction historique au droit. France - Allemagne - Angleterre Thémis. Histoire. Paris: Presses Universitaires de France (Coll. Thémis-Droit).boek
 • Wijffels A.A. (2014), In memoriam: Philippe Godding (1926-2013), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 82: 1-9.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2014), In memoriam: Jacobus Thomas (Tom) de Smidt (1923-2013), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 82: 10-18.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2014), Early-Modern Consilia and Decisiones in the Low Countries. The Lost Legacy of the mos italicus. In: Maffei P, Varanini G.M. (Red.) Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri nr. 4. Firenze, Reti Medievali: Firenze University Press. 125-137.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2014), Historia iuris in nummis. Een gedenk- en propagandapenning naar aanleiding van de Vrede van Fontainebleau, Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 16(2): 76-86.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2014), L'accueil de l'Université de Louvain à Cambridge au début de la Première Guerre Mondiale, Annales de Droit de Louvain 74(4): 491-501.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2013), Le ius commune européen: Mythe ou référentiel indifférencié des discours sur la formation d'un droit européen?. In: Bernabé B., Camy O. (Red.) Les mythes de fondation et l'Europe, actes du colloque international de Dijon 18 et 19 novembre 2010. Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, Collection Institutions. 87-101.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Introduction: European Legal History and the Diversity of Supreme Judicatures.. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History.. Londen: Third Millennium Publishing. 14-37.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), The Case of Arnold the Miller. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History.. Londen: Third Millennium Publishing. 35.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), The Parlement of Flanders. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History.. Londen: Third Millennium Publishing. 72-73.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), France from the Revolution to the Present. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History.. Londen: Third Millennium Publishing. 74-85.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), The Judiciary in the French Written Constitutions.. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History.. Londen: Third Millennium Publishing. 79.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), De zaak Arnold de molenaar. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret.. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 35.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Frankrijk in de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret.. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 62-71.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Frankrijk vanaf de Revolutie. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret.. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 74-85.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), De rechters in de Franse grondwetten. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret.. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 79.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), De werkkamer van een advocaat. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret.. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 209.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Appellationen am Großen Rat von Mecheln. In: Auer L., Ortlieb E. (Red.) 3. Jahrgang Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs nr. 1/2013. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 211-229.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), La disputation d'Alberico Gentili De vi civium in Regen semper iniusta (1605). In: Arabeyre P., Fiorentino K. (Red.) Résistances au droit et droit de résistance [2012] Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands nr. 96. Dijon: Editions Universitaires de Dijon. 121-136.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Van buon governo naar public governance. Juristen en openbaar bestuur in de Westerse rechtstraditie, Ars Aequi 62(10): 776-785.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2013), In memoriam Philippe Godding (1926-2013): Toute chose bonne en son temps. In: Annales de Droit de Louvain nr. 73. België: Bruylant. 341 & 345-8.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Les délais dans le Code de procédure civile de 1806. In: Le temps et le droit. Hommage au professeur Closset-Marchal. Bruxelles: Éditions Bruylant. 661-683.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), La sécurité des peines arbitraires? La politique pénale des ordonnances criminelles de Philippe II pour les Pays-Bas (1570). In: Jeanclos Y. (Red.) La Dimension Historique de la Peine (1810-2010). Paris: Economica. 204-215.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), The library of Prof. mr. J. Th. de Smidt (1923-2013). In: Burgersdijk & Niermans. Auction sale 338, 12-13 november 2013. Leiden: Burgersdijk & Niermans. 53.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Le déclin de la Hanse au fil des négociations avec l'Angleterre (1474 - 1604), Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 53: 275-289.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. & Rhee C.H. van (red.) (2013), European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group.boekredactie
 • Wijffels A.A (2013), The Case of Arnold the Miller. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group. 35.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Late-Medieval and Early-Modern France. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group. 62-71.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), France from the Revolution to the Present. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group. 74-85.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), The Judiciary in the French Written Constitutions. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group. 79.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), A Lawyer's Office. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) European Supreme Courts. A Portrait Through History. London: Third Millennium Information Group. 209.boekdeel
 • Wijffels A.A. & Rhee C.H. van (Red.) (2013), Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers.boekredactie
 • Wijffels A.A. (2013), Inleiding: Hoogste justitiehoven in de Europese rechtsgeschiedenis: concurrentie en diversiteit. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 14-37.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Frankrijk in de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 62-71.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), Het Parlement van Vlaanderen. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret. Antwerpen: Maklu Uitgevers. 72-73.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2013), De rechters in de Franse grondwetten. In: Wijffels A.A., Rhee C.H. van (Red.) Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch portret. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu Uitgevers. 79.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2012), La motivation des décisions judiciaires. In: Hourquebie F., Ponthoreau M.C. (Red.) La motivation des cours suprêmes et cours constitutionelles. Bruxelles: Bruylant. 142-166.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2012), International Trade Disputes and ius commune: Legal Arguments on the ‘Gdańsk Issue’ During the Hanseatic Embassy to London in 1553. In: Cordes A., Dauchy S. (Red.) Eine Grenze in Bewegung: Öffentliche und private Justiz im Handels- und Seerecht. Une frontière mouvante: Justice privée et justice publique en matières commerciales et maritimes. München: Oldenbourg Verlag. 65-89.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2012), [Bespreking van: Badinter, R. (2011) Les épines et les roses. Paris: Fayard], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80: 252-254.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2012), [Bespreking van: Cordes A. & H. Lück (2008) Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. HRG.2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Band 1: Aachen-Geistliche Bank. Berlin: Erich Schmidt Verlag], Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 80: 255-257.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2012), [Bespreking: Osler D.J. (2012) Jurisprudence of the Baroque, A census of seventeenth century Italian legal imprints, [I:] A–G, [II:] H–S, [III:] T–Z, Sources. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80: 229-237.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2012), Le ius commune européen: 'Hareng rouge' de l'approche comparative des traditions juridiques anglaise et française, Clio & Themis, Revue électronique d’histoire du droit 5: 1-29.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2012), Entre la Réforme et la Paix de Westphalie: Pierre Jeannin et le réalignement de l'échiquier européen, Société Éduenne des Lettres, Sciences et Arts. Mémoires, Nouvelle Série, T LVII(4): 7-17.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2012), La construction historiographique du droit romain dans l'Ad Fletam Dissertatio de John Selden (1647), Annuaire de l’Institut Michel Villey 3: 297-312.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A., Kotovtchikhine S. & Pancracio J.P. (2011), Les acteurs de la guerre. Preface de P. Bodineau. Dijon: Centre Georges Chevrier.boek
 • Wijffels A.A. (2011), Early-modern scholarship on international law. In: Orakhelashvili A. (Red.) Research Handbook On The Theory And History Of International Law. Cheltenham and Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing. 23-60.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2011), Justitie en behoorlijk bestuur. Hans Vredeman de Vries 'schilderijen in het stadhuis van Danzig (Gdansk), Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 13(1): 103-116.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2011), La coutume dans les consultations de Wamese. In: Coppein B., Stevens F., Waelkens L. (Red.) Modernisme, tradition et acculturation juridique. Actes des Journees internationales de la Societe d'Histoire du Droit tenues a Louvain, 28 mai - 1 juin 2008 [Juris Scripta Historica XXVII]. Brussel: Wetenschappelijk Comite voor rechtsgeschiedenis, Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten. 107-124.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2011), 'Entchristianisierung, Revolution und Verfassung. Zur Mentalitatsgeschichte der Verfassung in Frankreich, 1715-1794 [Historische Forschungen, 37]' [Bespreking van: Schmale, W. (1988) Entchristianisierung, Revolution und Verfassung. Zur Mentalitatsgeschichte der Verfassung in Frankreich, 1715-1794. Berlin: Duncker & Humblot], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 79: 164-165.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. & Berman H.J. (2011), Droit et Revolution. L' impact des Reformes protestantes sur la tradition juridique accidentale [Traduit de l' anglais par Alain Wijffels. Note marginale de Pierre Legendre]. Paris: Fayard.boek
 • Heirbaut D., Wijffels A.A. & Monballyu J. (2011), Sachsenspiegel in Brüssel (Iuris scripta historica XXIV). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Wetenschappelijk Comité voor rechtsgeschiedenis..boek
 • Wijffels A.A. (2011), Der Spiegel vieler Interessen. In: Heirbaut D., Wijffels A., Monballyu J. (Red.) Sachsenspiegel in Brüssel. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Wetenschappelijk Comité voor rechtsgeschiedenis.. 37-42.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), Introduction historique au droit. France – Allemagne – Angleterre. Paris: Presses Universitaires de France, Coll. Thémis – Droit.boek
 • Wijffels A.A. (2010), Undue Delay and the French Code of Civil Procedure (1806). In: Rhee van C.H. (red.) Within a Reasonable Time: The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation.. Berlin: Duncker & Humblot. 320-353.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), Alberico Gentili e il rinnovamento del diritto pubblico nella tradizione dello ius commune. In: Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londra 1608). Atti dei Convegni nel Quarto Centenario della morte.. Milano: Giuffrè editore. 519-556.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), From Perugia to Oxford : Past and Present of Political Paradigms. In: Treggiari F. (red.) Alberico Gentili. La tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale [Atti dell’Incontro di studio (Perugia, 10 ottobre 2008)].. Perugia: Università degli Studi di Perugia. 57-78.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Beer Poortugaal, D.J.H.N. den (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914. S.l.: s.n.] Bespreking van: Beer Poortugaal D.J.H.N. den (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914. [S.I. 2009]., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78: 253-254.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Cayla, O. & H. Dalloz (2008) Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques. Paris: Dalloz], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78: 260-261.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Gentili, A. (2008) Il diritto di guerra (De iure belli libri III), Introduzione di D. Quaglioni; Traduzione di P. Nencini; Apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri. Milano: Giuffré.], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 569-570.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Beer Poortugaal, D.J.H.N. den (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914. S.l.: s.n.], Rechtsgeleerd Magazijn Themis 171: 171-172.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), La diversite des acteurs dans le ius post bellum selon la doctrine anterieure a Grotius. In: Kotovtchikhine S, Pancracio J.P. (Red.) Les auteurs de la guerre. Dijon: Centre Georges Chevrier. 81-102.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), Orbis exiguus. Foreign authorities in Paulus Christinaeus's Law Reports. In: Bryson W.H., Dauchy S., Mirow M. (Red.) Ratio decidendi. Guiding Principles of Judicial Decisions. Vol 2, Foreign Law. Berlin: Duncker und Humblot. 37-62.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Baranger, D. (2008) Ecrire la constitution non-ecrite. Une introduction au droit politique britannique. Paris: Presses Universitaires de France], Revue de droit international et de droit comparé: 614-618.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), De la lecture a l'ecriture: les notes de lecture d'Alberico Gentili et leur remploi dans la redaction de son oeuvre doctrinale. In: Giavarini L. (Red.) L'ecriture des juristes XVIe - XVIIIe siecle. Paris: Editions Classiques Garnier. 93-109.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Beer Pootugael, D.J.H.N. den (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914. S.l.: s.n.] Bespreking van: Beer Pootugael D.J.H.N. den (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 171: 171-172.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: Cayla, O. & Halperin Dalloz, J.L. (2008) Dictionaire des grandes oeuvres juridiques. Paris: s.n.], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78: 260-261.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), [Bespreking van: den Beer Portugael, D.J.H.N. (2009) De bijdrage van Nederland aan de codificatie van het modern humanitaire recht, 1800 - 1914.. S.l.: s.n.], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 78: 253-254.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2010), The French-Dutch Heritage of the Belgian Constitution of 1831, Giornale di storia costituzionale 19: 125-140.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2009), L’enseignement et la recherche en histoire du droit en Angleterre et au Pays de Galles au 21ème siècle, Clio & Themis, Revue électronique d’histoire du droit 1.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), « La forme emporte le fond ». Temperate Formalism in the Pre-Enactment Discussions of the Napoleonic Code of Civil Procedure (1806). In: Oestmann P. (red.) Zwischen Formstrenge und Billigkeit. Forschungen zum vormodernen Zivilprozeß.. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag. 267-291.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2009), The Law of War: A Brief History, Ars Aequi Juli - Aug: 438-446.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), Dutch litigation before the Great Council of Mechlin: An additional calendar of the ‘Appeals from Holland’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 539-550.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), Rationalisation and Derationalisation of Legal Capacity in Historical Perspective: Some General Caveats. In: Deakin S., Supiot A. (red.) Capacitas. Contract Law and the Institutional Preconditions of a Market Economy.. Oregon: Oxford and Portland. 49-62.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2009), La conception d’un code civil dans les travaux de codification belgo-néerlandais, 1798-1838. In: Deroussin D., Garnier F. (red.) Passé et présent du droit, VI, Compilations et codifications juridiques, vol. 3, Les codifications contemporaines.. Paris: Éditions Le Manuscrit. 15-62.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2009), Postface. Le parlement de Flandre: perspectives comparatives, en France et en Europe. In: Demars-Sion V., Michel S. (red.) Le Parlement de Flandre à travers ses archives. Revue du Nord. 911-918.boekdeel
 • Wijffels A.A., Heirbaut D. & Rousseaux X. (2009), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Actes des dix-neuvièmes journées belgo-néerlandaises d'histoire du droit et de la justice (10-11-12 décembre 2008, UCL, Louvain-la-Neuve). Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie. Akten van het negentiende Belgisch- Nederlands Rechtshistorisch Colloquiem (10-11-12 december 2008, UCL, Louvain-la-Neuve). Louvain-la-Neuve: UCL Presses Universitaires de Louvain.boek
 • Wijffels A.A. (2009), Du censeur des moeurs dans la Rome républicaine à la théologie morale des jésuites au XVIIe siècle: vingt-deux siècles de développement du droit en sept contributions. In: Heirbout D., Rousseaux X., Wijffels A.A (red.) Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches. Actes des dix-neuvièmes journées belgo-néerlandaises d'histoire du droit et de la justice (10-11-12 décembre 2008, UCL, Louvain-la-Neuve). Justitie- en rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie. Akten van het negentiende Belgisch- Nederlands Rechtshistorisch Colloquiem (10-11-12 december 2008, UCL, Louvain-la-Neuve).. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. 141-145.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2009), [Bespreking van: Eren, S.B. (2008) Le centenaire du Code civil suisse. Colloque du 5 avril 2007. Paris: Société de législation comparée], Revue de droit international et de droit comparé 86: 535-537.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), [Bespreking van: Zoller, E. (2008) Introduction to Public Law: A Comparative Study. Leiden: Martinus Nijhoff], Revue de droit international et de droit comparé 86: 563-566.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), Bespreking van: Braun C. [trad. [du latin], introd. et notes de Dominique Gaurier] (2008) Les cinq livres sur les ambassades à destination de ceux qui sont totalement appliqués à la chose publique, ou très utiles à ceux qui remplissent une quelconque magistrature, et agréables à la lecture, Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77(3/4): 562-563.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2009), [Bespreking van: Gaurier, D. (2008) Traité de Benevenuto Straccha, patricien d'Ancone, sur assurances. Nantes: Faculté de Droit de Nantes, Centre de droit maritime et océanique EA1165], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 566-568.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2009), Toll-Free Navigation on the Honte ca. 1466-1468. A legal consultation by J. Boods, Pensionary of Antwerp, Bulletin [Commission Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique] L(2009): 175-201.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2008), Une disputation d’Alberico Gentili sur le droit du souverain de disposer de son royaume et des biens de ses sujets (1587). In: Krynen J., Stolleis M. (red.) Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle). Studien zur europäischen Rechtsgeschichte nr. 229 Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 469-484.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2008), Höchstgerichtsbarkeit in den südlichen Niederlanden (16./17. Jahrhundert): Nicolas du Fief und die Praxis des Großen und des Geheimen Rates. In: Lieberwirth R., Lück H. (red.) Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages, Halle an der Saale, 10. - 14. September 2006. Baden Baden-Bern-Stuttgart: Normos Verlag-Stämpfli Verlag-Franz Steiner Verlag. 626-647.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2008), Le droit comparé à la recherche d’un nouvel interface entre ordres juridiques, Revue de droit international et de droit comparé 85(2/3): 228-252.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2008), Le disputazioni di Alberico Gentili sul Diritto Pubblico. In: Alberico Gentili: La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno Dodicesima Giornata Gentiliana, San Ginesio, 22-23 Settembre 2006. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 12 Milano: Dott. A Giuffrè Editore. 247-261.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2008), The Code de procédure civile (1806) in France, Belgium and the Netherlands. In: Rhee C.H. van, Heirbaut D., Storme M. (red.) The French code of civil procedure (1806) after 200 years: The civil procedure tradition in France and abroad = Le bicentenaire du Code de procédure civile (1806): la tradition de la procédure civile en France et à l'étranger = De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar: de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief. Mechelen: Kluwer. 5-73.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2008), A.H. Angelo, Restitution of Benefits Acquired in Breach of Fiduciary Relations Bespreking van: Angelo A.H. (2006) Restitution of Benefits Acquired in Breach of Fiduciary Relations, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. X, Restitution – Unjust Enrichment, Revue de droit international et de droit comparé 85(1): 126-128.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2008), Bespreking van: M.A. Glendon (2006) Introduction: Family Law in a Time of Turbulence, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. IV, Persons and Family, Revue de droit international et de droit comparé 85(1): 137-138.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2008), Bespreking van: J. Strauss | S. von Lewinski (2007 | 2007) Neighbouring Rights – National and International Developments | Neighbouring Rights – Comparison of Laws, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XIV, Copyright and Industrial Property, Revue de droit international et de droit comparé 85(1): 144-146.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2008), Bespreking van: James Gordley (2006) Foundations of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, European Review of Contract Law 4(1): 81-86.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2008), Legal Books and Legal Practice. In: Pikkemaat J.G.B. (red.) The Old Library of the Supreme Court of the Netherlands. Hilversum: Verloren. 21-38.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Du Code civil de 1830 à la Constitution de 1831: l’apprentissage de l’élaboration législative parlementaire. In: En hommage à Francis Delpérée: Itinéraires d’un constitutionaliste. Bruxelles: Bruylant. 1695-1713.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Vicarious liability for the carrier by river?, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 75(3): 333-353.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2007), La pratique et les réformes du Code de procédure civile (1806): le syndrome de la "lettre morte". In: Garnot B. (red.) Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Dijon: Editions Universitaires de Dijon. 215-223.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Angleberme(s), Jean Pyrrhus d’. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 14-15.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Baudouin, François. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 51-52.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Bruneau, Jean. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 140-140.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Chansonnette, Claude. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 178-179.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Dallier, Lubin. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 229-229.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), L’Estoil(l)e, Pierre de. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Dictionnaire des juristes français (XIIe-XXe siècle. 502-503.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Linguet, Simon-Nicolas-Henri. In: Arabeyre P., Halpérin J.-L., Krynen J. (red.) Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle). Paris: Presses Universitaires de France. 511-512.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), An unedifying monument? J.M. Kemper and some early controversies around the French Civil code, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 75(2): 213-229.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2007), Le destin du Code de procédure civile (1806) en France. In: Cadiet L., Canivet G. (red.) 1806–1976–2006, De la commémoration d’un code à l’autre: 200 ans de procédure civile en France [CD-ROM multimédia]. Paris: Droit in-situ.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2007), Bespreking van: Osler D.J. (2006) Edoardo Volterra (1904-1984): a catalogue of the early printed books in his library, now in the Ecole française de Rome, Bibliographica iuridica / Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 75(4): 425-427.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (15 december 2006), Undue Delay in the French Code of Civil Procedure (1806) (Lezing). Maastricht: Faculté de Droit, Maastricht.overig
 • Wijffels A.A. (4 december 2006), L’usus modernus belge (Lezing). Académie Royale de Belgique, Bruxelles.overig
 • Wijffels A.A. (20 oktober 2006), The French Code of civil procedure (1806) in France, Belgium and the Netherlands (Lezing). Gent.overig
 • Wijffels A.A. (4 oktober 2006), Le syndrome de la ‘lettre morte’ : la pratique du Code de procédure civile (1806-1975) (Lezing). Faculté de Droit, Dijon.overig
 • Wijffels A.A. (20 september 2006), Le ‘disputationes regales’ di Alberico Gentili (Lezing). Centro internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio.overig
 • Wijffels A.A. (15 september 2006), Höchste Gerichtsbarkeit in den Niederlanden (16./17. Jhr.) (Lezing). Universität Halle-Wittenberg.overig
 • Wijffels A.A. (15 september 2006), Les disputations de droit public d’A. Gentili (Lezing). Faculté de Droit, Toulouse.overig
 • Wijffels A.A. (2006), Le destin du Code de procédure civile (1806) en France. In: Cadiet L., Canivet G. (red.) 1806 - 1976 - 2006: De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France. Paris: LexisNexis Litec. 199-226.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Une consultation de Wamèse sur une question de droit fiscal. In: Liber Amicorum Jacques Malherbe. Brussel: Bruylant. 1169-1194.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana " De vi civium in Regem semper iniusta". In: Alberico Gentili, L’uso della forza nel diritto internazionale. Atti del Convegno Undicesima Giornata Gentiliana, San Ginesio, 17-18 Settembre 2004.. Milano: Dott. A Giuffrè Editore. 433-457.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Argumentationsmuster in belgisch-niederländischen Konsiliensammlungen des 16. Jahrhunderts. ‚Policy Considerations’ in der Ius commune-Tradition. In: Cordes A. (red.) Juristische Argumentation – Argumente der Juristen. Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im alten Reich nr. 49 Köln-Weimar-Wien: Böhlau. 55-73.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Nederland en het einde van de Belle Époque. Internationaal recht als instrument van vredeshandhaving. In: Noort W. van, Wiche R. (red.) Nederland als voorbeeldige natie. Hilversum: Verloren. 53-71.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Assolutismo politico e diritto di resistenza: la disputatio gentiliana " De vi civium in Regem semper iniusta". Appendice. In: Alberico Gentili, L’uso della forza nel diritto internazionale. Atti del Convegno Undicesima Giornata Gentiliana, San Ginesio, 17-18 Settembre 2004.. Milano: Dott. A Giuffrè Editore. 459-496.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2006), Le contentieux entre les villes hollandaises et leurs crédirentiers sous Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 62: 64-102.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2005), Droit privé européen, ius commune et "seconde constitution" de l'Europe, Annuaire de droit européen 1: 820-837.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2005), Préface. In: Wijffels A.A. (red.) Le Code civil entre ius commune et droit privé européen: études.. Bruxelles: Bruylant. v-xxix.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), Qu’est-ce que le ius commune ?. In: Wijffels A.A. (red.) Le Code civil entre ius commune et droit privé européen: études.. Bruxelles: Bruylant. 643-661.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), La procédure romano-canonique: un algorithme médiéval?. In: B.-M. Tock (red.) "In principio erat verbum". Mélanges offerts en hommage à Paul Tombeur par des anciens étudiants à l'occasion de son éméritat. Textes et études du Moyen Âge nr. 25. Turnhout: Brepols. 432-465.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), Business Relations Between Merchants in Sixteenth-Century Belgian Practice-Orientated Civil Law Literature. In: Piergiovanni V. (red.) From lex mercatoria to commercial law. Comparative studies in continental and Anglo-American legal history = Vergleichende Untersuchungen zur kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte nr. 24. Berlin: Duncker & Humblot. 255-290.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), A Seventeenth-Century English Commentary "De regulis iuris" (D.50.17). In: Condorelli O. (red.) "Panta rei": Studi dedicati a Manlio Bellomo [vol. 5].. Rome: Il Cigno Galileo Galilei. 473-496.boekdeel
 • Wijffels A.A. (red.) (2005), Le Code civil entre ius commune et droit privé européen: études. Bruxelles: Bruylant.boekredactie
 • Wijffels A.A. (2005), A consultancy on wine imports, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 73(3/4): 321-355.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2005), Civil Law v. Common Law? John Cowell, Thomas Wood and William Jones: the Elusive English Usus Modernus. In: Ockeley J., Janssens J., Gotzen F., Verbesselt L., Boulpaep V. (red.) Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck.. Leuven: Davidsfonds. 501-516.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), French Civil Procedure (1806-1975). In: Rhee C.H. van (red.) European Traditions in Civil Procedure. Ius commune europaeum nr. 54. Antwerpen/Maastricht: Intersentia/Metro. 25-47.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), Deux siècles de code civil sur CD-ROM, UB sciences: revue annuelle de la recherche / Université de Bourgogne 2005: 112-112.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2005), Belgien. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG).. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 516-519 [lemma].overig
 • Wijffels A.A. (2005), Brabant. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG).. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 653-656 [lemma].overig
 • A.A. Wijffels (2005), Powers of the Judge: France. In: Rhee C.H. van (red.) European traditions in civil procedure. Ius commune europaeum nr. 54. Antwerpen: Intersentia. 269-279.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), Party Interrogation as Evidence: France. In: Rhee C.H. van (red.) European traditions in civil procedure. Ius commune europaeum nr. 54. Antwerpen: Intersentia. 235-243.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2005), Conciliation and other Types of Alternative Dispute Settlement: France. In: Rhee C.H. van (red.) European traditions in civil procedure. Ius commune europaeum nr. 54. Antwerpen: Intersentia. 197-205.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Deux siècles de modifications du Code civil: la technique législative mise à l'épreuve, La Semaine Juridique: Administrations et Collectivités territoriales 27: 891-899.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2004), Nederland en de Code Napoléon, Nemo! Magazine 2004(2): 5-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Wijffels A.A. (17 maart 2004), Code civil: un bicentenaire fatigué ?. Le Monde: 19.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Farcy J.-C. & Wijffels A.A. (2004), Code civil 1804-2004. Toutes les versions du Code civil depuis deux siècles. Paris, (Litec, Lexis-Nexis – Editions du Juris-Classeur). [overig]overig
 • Wijffels A.A. (2004), Les contrats dans le Code civil de 1830. Contribution à l'histoire de la réception du Code civil des Français en Belgique sous le régime du Royaume des Pays-Bas Unis. In: Wéry P. (red.) Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil.. Bruges-Bruxelles: La Charte. 21-59.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), The Shadow of the Ancien Régime's Protracted Proceedings in the French Code of Civil Procedure (1806). In: Rhee C.H. van (red.) The Law's Delay: Essays on Undue Delay in Civil Litigation.. Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia. 361-376.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Martinus Garratus Laudensis: Tractatus de confederatione, pace et conventionibus Principum. In: Lesaffer R. (red.) Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One.. Cambridge: Cambridge University Press. 412-447.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Martinus Garratus Laudensis on Treaties. In: Lesaffer R. (red.) Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One.. Cambridge: Cambridge University Press. 184-197.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Tampering with the Code civil, 1804-2004, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 72(3/4): 195-214.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2004), Qu'est-ce que le ius commune?. In: Supiot A. (red.) Tisser le lien social: Florilège de dix années de conférences à la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin.. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme. 131-147.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Ayliffe, John (1676-1732). In: Oxford Dictionary of National Biography [vol. 3].. Oxford: Oxford University Press. 15-17 [lemma].overig
 • Wijffels A.A. (2004), Caesar (formerly Adelmare), Sir Julius (bap. 1558, d. 1636). In: Oxford Dictionary of National Biography [vol. 9].. Oxford: Oxford University Press. 436-438 [lemma].overig
 • Wijffels A.A. (2004), Mowse [Mouse], William (d. 1558). In: Oxford Dictionary of National Biography [vol. 39].. Oxford: Oxford University Press. 598 [lemma].overig
 • Wijffels A.A. (2004), Balancing Rationality and Tradition: The French Code civil and the Codification of Civil Law in The Netherlands, 1798-1838. In: Beauthier R., Rorive I. (red.) Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré ? Mélanges offerts à Jacques van der Linden.. Bruxelles: Bruylant. 285-318.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2004), Wamèse, la pratique du droit commercial dans l'oeuvre d'un professeur louvaniste. In: Liber amicorum Guy Horsmans.. Bruxelles: Bruylant. 1151-1175.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2003), Gelehrtes Recht und Wirtschaftsordnung: Niederländische 'Bierkriege' im 15. und 16. Jahrhundert, Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 25(3/4): 177-203.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2003), Ius commune and International Wine Trade, A Revision (Middelburg c. Antwerp, 1548-1559), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 71(3/4): 289-317.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2003), Le notaire public en Angleterre, Le Gnomon, Revue Internationale d'Histoire du Notariat 137: 34-39.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2003), Taxation and Litigation, Dutch Cities as Litigants in Late Fifteenth-Century Tax-Cases. In: Ascheri M., Ebel F., Heckel H., Padoa-Schioppa A., Pöggeler W., Ranieri F., Rütten W. (red.) "Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert": Festschrift für Knut Wolfgang Nörr.. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag. 1075-1097.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2003), L'expertise de l'historien 'témoin' dans un contexte judiciaire: du procès-Papon (1997-1998) au procès-Irving (2000). In: Garnot B. (red.) Les témoins devant la justice, Une histoire des statuts et des comportements.. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 407-420.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2003), Bespreking van: Osler D.J. (2000) Catalogue of books printed on the continent of Europe from the beginning of printing to 1600 in the library of the Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main & Catalogue of books printed in Spain, Portugal and the Southern and Northern Netherlands from the beginning of printing to 1800 in the library of the Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, Ius commune. Sonderhefte / Bibliographica iuridica, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 71(1-2): 225-230.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2003), Bespreking van: Bihr Ph. (2000) Le code civil français: évolution des textes depuis 1804, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 71(1/2): 245-247.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2003), Alberico Gentili e l'unione anglo-scozzese: alla ricerca di una nuova matrice per il discorso politico. In: Alberico Gentili, La soluzione pacifica delle controversie internazionali: atti del Convegno, nona giornata gentiliana, San Ginesio, 29-30 settembre 2000. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 9. Milano: A. Giufrrè. 156-177.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2003), Un 'consilium' di Alberico Gentili (Oxford) in una controversia legale tra il St. John's College (Cambridge) e il Trinity College (Cambridge). In: Alberico Gentili: La soluzione pacifica delle controversie internazionali, Atti del Convegno, Nona Giornata Gentiliana, San Ginesio, 29-30 settembre 2000. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 9. Milano: Giufrrè. 179-200.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2003), De retoriek van het algemeen belang en van de rechtsstaat in absolutistisch Frankrijk. Achttiende-eeuwse remonstrantiebrieven van het Parlement van Parijs. In: Broers E.J.M.F.C., Jacobs B.C.M. (red.) Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Politica. Handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 85-107.congresbijdrage
 • Wijffels A.A. (2003), Ompteda Revisited: The Metamorphoses of Scholarship on International Law, The Irish Jurist. New series 38: 312-330.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2003), A Consilium by Alberico Gentili (Oxford) in a Dispute between St John's College (Cambridge) and Trinity College (Cambridge). In: Sondel J., Reszczynski J., Scislicki P. (red.) Roman Law as Formative of Modern Legal Systems: Studies in Honour of Wieslaw Litewski [Ius Romanum et orbis iurisprudentiae universalis. Studia in honorem Vieslai Litewski] vol. 2.. Kraków: Jagiellonian University Press. 269-279.congresbijdrage
 • Duynstee M.C.I.M., Feenstra R., Winkel L.C. & Wijffels A.A. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 70.tijdschriftredactie
 • Wijffels A.A. (2002), A Phantom Code: The 1830 Code of Civil Procedure for the Kingdom of the Netherlands. In: Faure M., Smits J., Schneider H. (red.) Towards a European ius commune in legal education and research: proceedings of the Conference held at the occasion of the 20th anniversary of the Maastricht Faculty of Law. Ius commune europaeum nr. 40. Antwerpen-Groningen: Intersentia. 283-300.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2002), Zeeuwse steden voor de Grote Raad, Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 4(2): 266-293.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2002), A British ius commune? A Debate on the Union of the Laws of Scotland and England during the First Years of James VI/I's English Reign, Edinburgh Law Review 6(3): 315-355.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2002), Emergence et engloutissement judiciaires du ‘Brabant maritime’. Les prétentions territoriales sur l'Escaut occidental durant la seconde moitié du XVe siècle, Publication du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 42: 55-73.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2002), Flanders and the Scheldt Question. A Mirror of the Law of International Relations and its Actors, Sartoniana 15: 213-280.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (2001), La résistance au modèle français de la tutelle dans l"'impossible" Code civil néerlandais, 1798-1838, Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 58: 95-131.artikel in tijdschrift
 • Wijffels A.A. (red.) (2001), History in Court. Historical Expertise and Methods in a Forensic Context Studia forensia historica nr. 3. Leiden: Ius Deco Publications.boekredactie
 • Wijffels A.A. (2001), Postscript: Irving v. Penguin & Lipstadt. In: Wijffels A.A. (red.) History in court: Historical Expertise and Methods in a Forensic Context. Studia forensia historica nr. 3. Leiden: Ius Deco Publications. 303-335.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2001), Historians as Witnesses in the Trial of Marice Papon. In: Wijffels A.A. (red.) History in court: Historical Expertise and Methods in a Forensic Context. Studia forensia historica nr. 3. Leiden: Ius Deco Publications. 267-302.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2001), Introduction: Historical Expertise and Methods in a Forensic Context. In: Wijffels A.A. (red.) History in court: Historical Expertise and Methods in a Forensic Context. Studia forensia historica nr. 3. Leiden: Ius Deco Publications. 13-36.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2001), Redactielid Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.tijdschriftredactie
 • Wijffels A.A. (30 september 2000), Alberico Gentili e l'unione anglo-scozzese (Lezing). San Ginesio.overig
 • Wijffels A.A. (2000), Un 'consilium' di Alberico Gentili (Oxford) in una controversia legale tra il St. John's College (Cambridge) e il Trinity College (Cambridge).congresbijdrage (refereed)
 • Wijffels A.A. (27 september 2000), Access to the International Community (Lezing). Macerata/San Ginesio.overig
 • Wijffels A.A. (14 september 2000), La résistance au modèle francais de la tutelle dans l''impossible' Code civil néerlandais, 1798-1838 (Lezing). Dijon.overig
 • Wijffels A.A. (23 maart 2000), Taxation and Litigation (Lezing). Exeter.overig
 • Wijffels A.A. (20 maart 2000), Zukunftperspektive der Rechtsgeschichte (Lezing). Frankfurt-am-Main.overig
 • Wijffels A.A. (2000), Un ius commune britannique? Le débat sur l'union des droits anglais et écossais au lendemain de l'accession de Jacques VI/Ier au trône d'Angleterre, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(3): 357-392.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2000), Nemo Plus, van Leiden naar Cambridge - - en terug. In: Memorie, Nemo Plus Lustrumalmanak 1970-2000.. Leiden. 42-51.congresbijdrage
 • Wijffels A.A. (2000), Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo. In: Alberico Gentili nel Quarto Centenario del De jure belli. Atti del Convegno Ottava Giornata Gentiliana. nr. 6. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. 173-205.congresbijdrage (refereed)
 • Wijffels A.A. (2000), Intervento. In: Alberico Gentili nel Quarto Centenario del De jure belli. Atti del Convegno Ottava Giornata Gentiliana. nr. 6. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. 251-258.congresbijdrage (refereed)
 • Wijffels A.A. (2000), European Private Law: A New Software-Package for an Outdated Operating System?. In: Van Hoecke M., Ost F. (red.) The Harmonisation of European Private Law. European Academy of Legal Theory monograph series. Oxford: Hart. 101-116.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2000), Secret et confidentialité, publicité et transparence: principes fondamentaux de la procédure civile? La pratique du Grand Conseil de Malines (15e-18e s.). In: Durand B., Royer J.-P. (red.) Secret et Justice. Le Secret entre éthique et technique?. L'espace juridique. Lille: Centre d'histoire judiciaire. 225-237.boekdeel
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Monuments of Endlesse Labours, English Canonists and their Work, 1300-1900 Bespreking van: Baker J.H. (1998) Monuments of Endlesse Labours, English Canonists and their Work, 1300-1900, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 137-138.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Haarlemmers voor de Grote Raad van Mechelen 1458-1578 Bespreking van: Smidt J.Th. de, Lindijer T. (1999) Haarlemmers voor de Grote Raad van Mechelen 1558-1578 gebaseerd op Algemeen Archief Brussel fonds Grote Raad en Stadsarchief van Haarlem, Haerlem-reeks, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 149-150.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Religious Liberty and International Law in Europe Bespreking van: Evans M.D. (1997) Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge studies in international and comparative law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 168-169.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking L'avocat et le reflet de son image Bespreking van: Danovi R. (1998) L' avocat et le reflet de son image [traduit de l'italien par Mathilde Schiltz], Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 193-193.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Introduction historique au droit Bespreking van: Carbasse J.-M. (1999) Introduction historique au droit, Collection droit fondamental, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 195-197.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Introduction historique au droit [Droit fondamental, Droit politique et théorique] Bespreking van: Rouland N. (1998) Introduction historique au droit [Droit fondamental, Droit politique et théorique]., Collection droit fondamental, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(1/2): 197-202.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), Redactielid Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.tijdschriftredactie
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking The Muirhead Collection Catalogue Bespreking van: Verbeke Chr. F. (1999) The Muirhead Collection Catalogue. Part One: James Muirhead, Teacher, Scholar, Book-Collector, by John W. Cairns. Part Two: Owens College Library Catalogue, Class V. Legal Sciences [This portion of the Library includes the Muirhead Law Library.]. With a Preface by Christian F. Verbeke, Bibliographia Belgica, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 68(3): 190-191.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (2000), L'étude des langues dans la formation juridique, Annales de Droit de Louvain 60(1): 91-102.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2000), Loys de Lucenne, avocat au Grand Conseil de Malines. La quiétude privée d'une bibliothèque, l'embarras public d'une liaison dangereuse, Publication du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 40: 129-141.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijffels A.A. (2000), boekbespreking Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft Bespreking van: Baldus C. (1998) Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft. Zur Rezeptionsfähigkeit römischen Rechtsdenkens [2 Bde], Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissenschaft, Ius Commune 27: 433-438.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (20 december 1999), Die Berufung auf Hhistoriker als Zeugen oder Sachkundige in Gerichtsverfahren. Einige Randbemerkungen über das Strafverfahren gegen M. Papon. (Lezing). Frankfurt am Main.overig
 • Wijffels A.A. (5 november 1999), Een Engelse lectura over de Digestentitel 'De regulis iuris' (D. 50.17), 16e-17e eeuw (Lezing). Leiden.overig
 • Wijffels A.A. (27 september 1999), Loys de Lucenne, avocat au Grand Conseil de Malines. Sa bibliothèque, sa femme (Lezing). Wetzlar.overig
 • Wijffels A.A. (14 mei 1999), Droit médiéval et fortifications au 16e siècle (Lezing). Delft.overig
 • Wijffels A.A. (10 februari 1999), European Private Law: A New Software-Package for an Outdated Operating System? (Lezing). Brussel.overig
 • Wijffels A.A. (red.) (1999), Alberico Gentili Consiliatore: atti del Convegno Quinta giornata Gentiliana, 19 settembre 1992 Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 5. Milaan: Giuffrè Editore.boekredactie
 • Wijffels A.A. (1999), The Civil Law. In: Hellinga L., Trapp J.B. (red.) The Cambridge History of The Book in Britain, III, 1400-1557.. Cambridge: Cambridge University Press. 399-410.boekdeel
 • Bush J.A. & Wijffels A.A. (red.) (1999), Learning The Law. Teaching and the Transmission of English Law, 1150-1900. London and Ronceverte: The Hambledon Press.boekredactie
 • Wijffels A.A. (1999), A Catalogue of English Legal Manuscripts in Cambridge University Library Bespreking van: Baker J.H. (1996) A Catalogue of English Legal Manuscripts in Cambridge University Library., Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(1/2): 150-152.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), The Library of Lord George Douglas (ca. 1667/8?-1693?) Bespreking van: Kelly W.A. (1997) The Library of Lord George Douglas (ca. 1667/8?-1693?): An Early Donation to the Advocates Library, Libri Pertinentes, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(1/2): 161-164.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), Bespreking van: Jacoby S. (1997) Allgemeine Rechtsgrundsätze. Begriffsentwicklung und Funktion in der Europäischen Rechtsgeschichte, Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(1/2): 169-172.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), Genesi di una ideologia. Il conservatorismo moderno in Robert Ward Bespreking van: Panizza D. (1997) Genesi di una ideologia. Il conservatorismo moderno in Robert Ward, Pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche dell' Università di Padova, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(1/2): 172-175.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), Old Law Books from the LIbraries of the 'Raad van Justitie' (High Court) and J.N. van Dessin Bespreking van: Smidt J.Th. de (1998) Old Law Books from the Libraries of the 'Raad van Justitie' (High Court) and J.N. van Dessin (South African Library), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(3/4): 393-395.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), The Right of Conquest. The Acquisition of Territory by Force in International Law and Practice Bespreking van: Korman S. (1996) The Right of Conquest. The Acquisition of Territory by Force in International Law and Practice, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 67(3/4): 409-411.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1999), From Ius Commune to Common Law, and Back Again: Legal Books at Trinity Hall: An Historical Perspective from the Old Library. In: Wijffels A.A. (red.) Trinity Hall 2000. Legal Education and Learning. Proceedings of the Second Conference Held in July 1997 to Commemorate 650 Years of Education and Learning at Trinity Hall 1350-2000.. Cambridge. 33-42.congresbijdrage (refereed)
 • Wijffels A.A. (1999), Introduzione. In: Wijffels A.A. (red.) Alberico Gentili Consiliatore. Atti del Convegno Guinta Giornata Gentiliana, 19 Settembre 1992. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 5. Milano: Dott. A. Giuffrè. 11-21.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1999), Alberico Gentili e Thomas Crompton. Una sfida tra un professore e un avvocato. In: Wijffels A.A. (red.) Alberico Gentili Consiliatore. Atti del Convegno Quinta Giornata Gentiliana, 19 Settembre 1992. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 5. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. 23-82.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1999), Alberico Gentili e i pirati. In: Wijffels A.A. (red.) Alberico Gentili Consiliatore. Atti del Convegno Quinta Giornata Gentiliana, 19 Settembre 1992. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 5. Milano: Dott. A. Giuffrè. 83-130.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1999), Alberico Gentili, padre e giurista. In: Wijffels A.A. (red.) Alberico Gentili Consiliatore. Atti del Convegno Quinta Giornata Gentiliana, 19 Settembre 1992. Centro Internazionale di Studi Gentiliani, San Ginesio (MC), Italia nr. 5. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. 131-173.boekdeel
 • Wijffels A.A. (4 december 1998), Confidentialité et publicité: principes fondamentaux d'une bonne administration de la justice? La pratique du Grand Conseil de Malines (15e-18e s.) (Lezing). Lille (Université de Lille-2).overig
 • Wijffels A.A. (27 november 1998), Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo (Lezing). Macerata (Università degli Studi).overig
 • Wijffels A.A. (6 november 1998), La bonne foi en droit savant médiéval: bona fides - mala fides dans les consilia d'Alexander Tartagnus (Imolensis) (Lezing). Brussel.overig
 • Wijffels A.A. (20 juni 1998), ''Als die Geschichte vor dem Richter steht" (Lezing). Leiden.overig
 • Wijffels A.A. (23 mei 1998), "Alberico Gentili, padre e giurista" (Lezing). San Ginesio.overig
 • Wijffels A.A. (13 maart 1998), "La responsabilité civile en droit anglais" (Lezing). Paris.overig
 • Wijffels A.A. (31 januari 1998), La clause rebus sic stantibus. Quelques étapes du développement historique (Lezing). Brussel.overig
 • Wijffels A.A. (1998), La validité rebus sic stantibus des conventions: quelques étapes du développement historique (moyen âge - temps modernes). In: Ost F., Hoecke M. van (red.) Temps et Droit. Le Droit a-t-il pour vocation de durer?. Bibliothèque de l'Académie européenne de théorie du droit. Brussel: Bruylant. 247-270.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1998), Bespreking van: Kusukawa S. (1995) A Wittenberg University Library Catalogue of 1536, Libri pertinentes, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 66(1/2): 193-195.boekbespreking
 • Wijffels A.A. & Loo I.J. van (1998), Zealand Privateering and the Anglo-Spanish Peace Treaty of 1630. The Admiralty Proceedings in the Case Le Clercq c. Lopez Fernandez. In: Jacobs B.C.M., Coppens E.C. (red.) Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr P.L.Nève. Uitgaven van het Gerard Noodt Instituut nr. 41. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut. 635-673.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1998), Quo non ascendet? Van Grote Raad naar Hoge Raad. In: Huijbrecht R. (red.) Handelingen van het Tweede Hof van Holland Symposium gehouden op 14 november 1997 in de Trêveszaal te Den Haag. Algemeen Rijksarchief publikatiereeks nr. 7. Den Haag: Algemeen Rijksarchief. 3-12.boekdeel
 • Wijffels A.A. (1998), A Wittenberg University Library Catalogue of 1536 Bespreking van: Kusukawa S. (1995) A Wittenberg University Library Catalogue of 1536, Libri Pertinentes, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 66(1/2): 193-195.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1998), Bespreking van: Dauchy S. (1995) De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse perode, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 66(3/4): 422-424.boekbespreking
 • Wijffels A.A. (1997), "Procureurs et avocats au Grand Conseil de Malines", Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions 64(3e partie): 163-187.artikel in tijdschrift
 • Centro Internazionale di studi Gentiliani, San Ginesio Lid van het wetenschappelijk comité
 • CNRS te Frankrijk Onderzoeksconsultant
 • Comité consultatif de la recherche régionale, Région Bourgogne, Dijon Lid
 • History of Private Law (Kluwer/Brill) Lid van het wetenschappelijk comité
 • Institut d'études Avancées Nord-Sud, Nantes Wetenschappelijke medewerker
 • Koninklijke Academie te Brussel Geassocieerd lid
 • Koninklijke Vlaamse Academie, Brussel Lid van het Comité rechtsgeschiedenis
 • Louvain-la-Neuve (UCL) Hoogleraar te Brussel
 • Revue d'Histoire du Droit/The Review of Legal History Redactielid
 • Revue internationale de droit comparé et de droit international Lid van het wetenschappelijk comité
 • Stichting Oud-Vaderlands Recht, Utrecht Bestuurslid
 • Wissenschaftliche Beirat Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung Lid