Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Maatschappelijke Meerwaarde

Het doorvoeren van allerlei veranderingen, introduceren van nieuwe structuren, verdergaande regels en administratieve systemen lijken soms af te leiden van het bestaansrecht of de publieke opgave van de organisatie. Bovendien komt er meer erkenning voor de behoefte van medewerkers in publieke organisaties voor meer zingeving in hun werk: het ervaren van het bijdragen aan maatschappelijke doelen in het eigen werk. De kernvraag voor dit onderzoeksproject is daarom: “Hoe zorgt publiek leiderschap voor de vertaling van de maatschappelijke meerwaarde naar de dagelijkse praktijk in de organisatie?”

Looptijd
2018
Contact
Ben Kuipers
Financiering
Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag
Partners

Gemeente Den Haag, Sociale Verzekerings Bank

Het Leiden Leadership Centre doet onderzoek naar publiek leiderschap in samenwerking met publieke organisaties. In verschillende bijeenkomsten zijn academici, vertegenwoordigers uit (publieke) organisaties en studenten samen in gesprek over publiek leiderschap. Dit heeft in 2018 o.a. geleid tot de onderzoeks- en ontwikkelagenda: Verder met Publiek Leiderschap. Deze agenda beschrijft verschillende thema’s rondom publiek leiderschap en presenteert de belangrijke vraagstukken voor het onderzoeken en ontwikkelen van publiek leiderschap. Tijdens de presentatie van de agenda op 11 april 2018, maakte de vakjury bestaande uit Simone Roos, Peter Hennephof en Gerard Bakker, het eerste vervolgproject over ‘Leiderschap en maatschappelijke meerwaarde’ bekend.

Dit onderzoekproject sluit aan bij een actuele vraag in organisaties om bewuster te werken vanuit maatschappelijke meerwaarde. Het geeft inzicht in de vertaling ervan in organisaties en geeft handvatten voor de rol die leiderschap speelt in het doorbreken van barrières en het inspireren en stimuleren van de bedoeling. Het project is geformuleerd in samenspraak met publieke organisaties en zal uitgevoerd worden in samenwerking met de praktijk. Door middel van meeloopdagen, interviews en focusgroepen zal data over verschillende cases worden vergaard die vervolgens wordt geanalyseerd en vergeleken om inzicht te vergaren in het werken volgens de bedoeling. Op verschillende momenten worden tijdens het project de uitkomsten teruggekoppeld en leerervaringen tussen organisaties gedeeld.

Op dit moment wordt er druk gepland om het onderzoek te starten.

Op 18 mei werd de inhoud van het project vormgegeven, bekijk de video hier!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Download en bekijk de rapportage 'Publiek Leiderschap en Maatschappelijke Meerwaarde'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.