Universiteit Leiden

nl en

Maaike Lycklama à Nijeholt

Gast

Naam
Dr. M.P. Lycklama à Nijeholt
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.p.lycklama@law.leidenuniv.nl

Maaike Lycklama is sinds september 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair docent Finance & Accountancy. Daaraan voorafgaand (per 1 september 2000) was zij als universitair docent verbonden aan het Instituut Fiscale en Economische Vakken, afdeling Bedrijfswetenschappen.

Meer informatie over Maaike Lycklama à Nijeholt

Opleiding en loopbaan

Maaike Lycklama studeerde Financiële Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij enige jaren als student-assistent bij de vakgroep financiering van deze universiteit. Na het behalen van haar doctoraal diploma in 1994 werkte zij enige tijd als onderzoeksassistent op de afdeling aandelenresearch van de investeringsbank MeesPierson te Amsterdam. Deze functie combineerde zij met die van toegevoegd docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In 1995 trad zij in dienst als universitair docent bij het Economisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Zij behaalde daar haar basiskwalificatie onderwijs. In 2000 verruilde zij deze functie voor die van universitair docent bij het toen net opgerichte Centrum voor Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij hield zich daar bezig met het universiteitsbreed ontwikkelen, uitzetten en verzorgen van bedrijfswetenschappelijk onderwijs. Maaike Lycklama is in 2010 gepromoveerd op het proefschrift ‘goodwill and value creation of acquisitions’. In het onderzoek gaat zij na of de goodwillbedragen die bij overnames tussen aan de VS beurs genoteerde ondernemingen worden gerapporteerd informatie bevatten over de verwachte waardecreatie van die overnames. Een aantal belangrijke wijzigingen in de verslaggevingsregelgeving vormden de aanleiding voor het onderzoek. In 2011 was Maaike Lycklama interim-afdelingshoofd van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Maaike Lycklama nam in 2012-2013 deel aan de leergang onderwijskundig leiderschap (verzorgd door Universiteit Utrecht). Per september 2012 verhuisde zij van de afdeling bedrijfswetenschappen naar de afdeling Ondernemingsrecht. Maaike is per september 2012 verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht als universitair docent Finance & Accountancy.

Onderzoeksgebieden- en interesses 

Maaike Lycklama doet onderzoek dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma coherent privaatrecht.

Specifieke aandachtsgebieden waarop haar onderzoek zich toespitst, zijn:

Fusies en overnames:

 • Waarde- en waardecreatie van fusies en overnames (aandeelhouderswaarde, maatschappelijke waarde, werknemerswaarde en maatschappelijke waarde)
 • Goodwill
 • Zachte faal- en slaagfactoren bij fusies en overnames

Soft controls:

 • De werking van soft controls bij het aansturen op houding en gedrag in ondernemingen
 • De bijdrage van soft controls in een organisatie aan corporate governance

Alternatieve financieringsvormen:

 • Wat zijn de karakteristieken van ondernemingen die succesvol alternatieve financieringsvormen weten te verwerven en hoe verhouden deze zich tot de karakteristieken van ondernemingen die hiertoe niet in staat zijn?

Onderwijsactiviteiten

Maaike Lycklama levert onderwijsbijdragen in de afstudeerrichting International Business Law van de bachelor Rechtsgeleerdheid, de masteropleiding Ondernemingsrecht en het Post Academisch Onderwijs Finance for Lawyers. Daarnaast coördineert zij samen met hoogleraar Iris Wuisman de afstudeerrichting International Business Law.

Overige werkzaamheden

Sinds 1 september 2012 is Maaike Lycklama als lector Finance & Business Innovation werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij sinds 2011 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als kerngroepvoorzitter Financiering. Maaike Lycklama is lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Leiden-Katwijk.

Gast

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Publicaties

Activiteiten

 • Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Business Innovation Lector Finance & Business Innovation
 • Nyenrode Business Universiteit Bacheloropleiding Accountancy Kerngroepvoorzitter Financiering
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.