Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsrecht (LL.M.)

Over de opleiding

Arbeidsrecht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Arbeidsrecht is actueel en staat middenin de maatschappij. Het is een integratievak, waarin privaatrecht, publiek recht en internationaal recht op elkaar inwerken. Het is een vakgebied bij uitstek om op masterniveau te bestuderen, omdat het van je vraagt je juridische basiskennis onderling te combineren en die ook toe te passen op praktisch en dogmatisch gezien belangrijke rechtsvragen.

Bekijk de introductievideo over deze master

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Breed georiënteerde juristen

Arbeidsrecht is een spannend vakgebied: het is niet alleen van groot praktisch belang in bijna ieders leven, tegelijkertijd spelen er ook fundamentele rechtsvragen. Deze opleiding combineert academische verdieping en de dagelijkse praktijk. De verdieping wordt onder meer gezocht door het arbeidsrecht in een bredere juridische context te bestuderen: hoe verhouden het algemene vermogensrecht en het ondernemingsrecht zich tot dit vakgebied? Hoe werken het Europese recht en de grondrechten door in de arbeidsverhouding? Er is daarnaast veel aandacht voor de, ook in de praktijk hoognodige, schrijf- en onderzoeksvaarigheden in het practicum en het privatissimum.

In deze masterrichting houd je je bezig met vragen als: moet personeel salaris inleveren om een noodlijdend bedrijf te redden? Hoe lang mag een werknemer met flex-baantjes aan het lijntje worden gehouden? Mag de werkgever zich bemoeien met de gezondheid van het personeel? Wat is het verschil tussen een werknemer en een zzp'er? Kan een vakband ook werknemers die geen lid zijn binden aan cao-arbeidsvoorwaarden? Kan wangedrag in privé-tijd tot ontslag leiden? Mogen politieagenten en buschauffeurs staken? Door te werken aan het oplossen van zulke vragen, verdiep je je kennis en word je een goed jurist. Arbeidsrechtjuristen moeten immers privaatrecht, publiekrecht én internationaal recht beheersen en integraal kunnen toepassen op vragen als deze. Dat vergt een goed ontwikkeld juridisch brein aan de ene kant, maar ook gevoel voor menselijke verhoudingen op de werkvloer aan de andere.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.