Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (MA)

Over de opleiding

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding die wordt aangeboden door het ICLON van de Universiteit Leiden. In de opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd.

Opzet van de opleiding

De Lerarenopleiding (60 ECTS) is een traject van één jaar studie in voltijd, of van twee jaar studie in deeltijd. De opleiding omvat de volgende verplichte onderwijseenheden:

Studieonderdeel Studielast in EC
Leren en Instructie 3
Pedagogiek 5
Vakdidactiek 1  5
Praktijk 1 (inclusief supervisie) 17
Innovaties in onderwijs 3
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 7
Praktijk 2 (inclusief supervisie) 15

Kijk voor een uitgebreide vakbeschrijving in de Studiegids.

Kennis en opdrachten worden in de praktijk toegepast en vanuit het instituut uitgevoerd. Omgekeerd worden vragen uit de praktijk op het instituut met behulp van de relevante theorie onderzocht.

Het praktijkdeel vindt in een continu-model plaats, dat wil zeggen dat je na de startweek direct met het praktijkdeel begint. Het kan zowel door middel van een, door het ICLON te regelen, stage als met een baan op een school voor voortgezet onderwijs worden ingevuld. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Je verwerft wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek, en leert het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden.

 

 

Docenten hebben een complex beroep, zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die met elkaar de basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. 

Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is twee jaar. Het programma omvat 30 EC per jaar (60 EC in totaal).

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.

Daarnaast loopt het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van de deeltijdopleiding zijn gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op hun (stage)school. Voor deze dagen ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn dus vrijwel zeker over meerdere dagdelen (overdag) verdeeld.

Tevens besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding: neem contact op met de studieadviseur.

De deeltijdopleiding start alleen in september (niet in februari).

Screencast: opzet van de Lerarenopleiding

Bekijk de screencast

Arthur Pormes

Vakdidacticus Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Arthur Pormes

“Lessen ontwerpen en uitvoeren: om dàt goed te doen vind ik fascinerend.”

"Onmisbare ingrediënten hierbij zijn: kennis van zaken, betrokkenheid, openheid, distantie en nuance. In wezen is maatschappijleer een soort inburgeringscursus voor alle jongeren in Nederland. Burgerschapseducatie is de kern van dit verplichte vak.

Bij het keuze-examenvak maatschappijwetenschappen staan de sociaalwetenschappelijke concepten centraal en kun je theoretisch meer de diepte in. Het lesgeven aan jongeren die nog zo’n kort ‘politiek geheugen’ hebben vind ik inspirerend en verrijkend. Ik ben vakdidacticus en ook docent: op school help ik de leerlingen met leren en ik leer elk jaar zelf ook nog steeds het nodige.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.