Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (MA)

Over de opleiding

Met de universitaire lerarenopleiding behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid om docent te worden in het voortgezet onderwijs.

Vanuit je vooropleiding beschik je al over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Tijdens de lerarenopleiding ontwikkel je onderwijskundige, pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die je meteen in de praktijk brengt. Na de opleiding beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid en voldoe je aan de wettelijke bekwaamheidseisen om te kunnen starten als leraar in het voorgezet onderwijs.

De lerarenopleiding is een master van 60 EC en te volgen in een jaar in voltijd of in twee jaar in deeltijd. De opleiding omvat de volgende verplichte studieonderdelen (1 EC staat voor 28 uur studie):

Deel 1: Basismodule Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 1
(waarin startdagen en keuzeruimte)
7
Praktijk 1 15
Vakdidactiek 1  4
Pedagogiek 4
Deel 2: Verdiepende module Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen 2  3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping  5
Keuzeruimte  2

Je kan de beschrijving van de studieonderdelen lezen in de Studiegids.

De kenmerken van de lerarenopleiding bij het ICLON zijn:

 • Je gaat direct aan de slag met een stage (of baan) op een school en brengt op die manier vakinhoudelijke en (vak)didactische kennis meteen in de praktijk. Bovendien vormen de nieuwe praktijkervaringen weer input voor bijeenkomsten op het ICLON.
 • Je krijgt persoonlijke begeleiding door een supervisor op het ICLON en een begeleider op school.
 • De docenten begeleiden je bij het leren van je praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van je onderwijsrepertoire. Dat doen ze door aan te sluiten bij wat je al doet, kunt en wilt. Van daaruit formuleer je voornemens/vragen en maak je plannen die je uitvoert in je lessen op school. Je evalueert de ervaringen en leert daarvan, waarna de cyclus opnieuw begint.
 • De verschillende fasen in deze leercyclus worden verbreed en verdiept met pedagogisch-didactische perspectieven en de betreffende vakperspectieven.
 • Daarnaast is er specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs bij het vak Pedagogiek: expliciete en uitgebreide aandacht voor adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.
 • Je wordt in staat gesteld om een persoonlijke leerroute te doorlopen waarin er sprake is van een balans tussen routinevorming en vernieuwing.
 • Deze leerroute vindt deels op het instituut plaats en deels op school. Daarbij proberen we zowel binnen het instituut als op school een veilige en inclusieve leergemeenschap te ontwikkelen waarin studenten niet alleen leren van opleiders en vakcoaches, maar ook van elkaar en van collega’s op school.

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig profiel binnen de Master Leraar VHO waarbij tweetalig en internationaal onderwijs centraal staat.
Het WTP is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren. Naast een buitenlandstage bestaat het programma uit seminars over taalbewust lesgeven (CLIL: content and language integrated learning), interculturele competentie en multicultureel onderwijs. Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP-certificaat. Meer informatie over dit profiel is te vinden op de WTP-website

Ben je in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject, zie WTP for qualified teachers.

Voor de voltijdopleiding zijn er twee startmomenten: midden augustus en eind januari. Met de deeltijdopleiding kan alleen midden augustus gestart worden.
De opleiding start met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De startdagen bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en een training gespreksvaardigheden, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Deze activiteiten kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van het academisch jaar in september.

De data van de startdagen lees je bij Aanmelding en toelating

De lerarenopleiding is in voltijd een studie van een jaar. In het eerste semester (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw. In het tweede semester (ook 30 EC) ligt de focus op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 3 dagen per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.  
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig.

De lerarenopleiding in deeltijd is een studie van 2 jaar. In het eerste jaar (30 EC) ligt de focus zowel qua vakken als in de praktijk op de onderbouw en in het tweede jaar (ook 30 EC) op de bovenbouw.

Hoe ziet je week eruit?

 • Op maandag volg je tussen 9.00 en 17.00 uur onderwijs bij het ICLON Universiteit Leiden, dit zal niet de hele dag in beslag nemen.
 • Op dinsdag tot en met vrijdag ben je gemiddeld 2 tot 3 dagdelen (1 tot 2 dagen) per week op je (stage)school aanwezig voor het praktijkdeel van de opleiding. Voor dit rooster ben je ook afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera.

In totaal ben je ongeveer 20 uur per week met de studie bezig. Het onderwijs en de stage vinden overdag plaats.

Na de voorbereidende startdagen begin je met het praktijkdeel op een school. Eerst ga je gericht lessen observeren, leerlingen begeleiden bij het maken van opdrachten en je eerste (deel)lessen geven. Al snel werk je toe naar zelfstandig lesgeven en draai je echt mee op school. Daarnaast voer je voor de opleiding opdrachten uit in de klas en op school.

Ervaringen die je opdoet in de praktijk vormen input voor de bijeenkomsten op het ICLON. Andersom kun je aangereikte (vak)didactische en pedagogische kennis en vaardigheden meteen toepassen op school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider.

Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland. Je kunt het praktijkdeel invullen met een stage of een baan.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de procedure en voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Heb je al een baan als docent op een school voor voortgezet onderwijs? Dan kun je deze inzetten voor het praktijkdeel van de opleiding. Lees hier de informatie en voorwaarden

Omvang baan/stage bij voltijd- en deeltijdprogramma’s
De opleiding is in voltijd (1 jaar - 5 dagen per week) of in deeltijd (2 jaar - 2,5 dagen per week) te volgen. Om de opleiding succesvol te volbrengen, heb je voldoende ruimte naast je baan nodig.

 • Het voltijdprogramma is te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,5 fte. Heeft de baan een omvang van meer dan 0,5 fte, dan volg je het deeltijdprogramma. Ook als je vanwege andere verplichtingen minder dan 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (onderwijs/zelfstudie en praktijkdeel), volg je het deeltijdprogramma.
 • Het deeltijdprogramma is doorgaans te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,75 fte. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bovenstaande beschrijving van de werktijdfactor (fte) geldt ook voor je stageplek.

Voor meer informatie over het praktijkdeel van de lerarenopleiding zie www.iclon.nl/praktijk.

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

30 EC-traject voor docenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid


Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor hetzelfde schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd
 • Start: eind augustus (voltijd én deeltijd) en eind januari (voltijd)
 • Duur: 0,5 jaar (voltijd) of 1 jaar (deeltijd)
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 30 EC-traject Studielast in EC
Pedagogisch-didactisch handelen  2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping  5
Keuzeruimte 2

30 EC-traject en World Teachers Programme


Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Start: eind januari
 • Duur: 0,5 jaar
 • Voertaal: Nederlands en Engels (tweetalig programma)
Curriculum 30 EC-traject  Studielast in EC
Praktijk 2 15
Pedagogisch-didactisch handelen  2 3
Vakdidactiek 2 5
WTP Action research 5
World Teachers 2
Buitenlandstage

Meer informatie over het WTP voor bevoegde docenten: kom naar de online voorlichtingsbijeenkomst of bezoek de WTP-website.

NB: het WTP kan niet gevolgd worden binnen de masters Leraar VHO Nederlands en Griekse en Latijnse taal en cultuur

32 EC-traject voor docenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid


Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de Master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd en deeltijd 
 • Start: eind augustus (voltijd én deeltijd) en eind januari (voltijd)
 • Duur: 0,5 jaar
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 32 EC-traject Studielast in EC
Vakdidactiek 1 2
Pedagogisch-didactisch handelen 2 3
Praktijk 2 15
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 5
Keuzeruimte 2

15 EC-traject voor docenten met een eerstegraads bevoegdheid

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de Master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

Programmaoverzicht:

 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Start: eind augustus en eind januari
 • Duur: 0,5 jaar
 • Voertaal: Nederlands
Curriculum 15 EC-traject  Studielast in EC
Vakdidactiek 1 2
Vakdidactiek 2 5
Praktijk 8

 

Arthur Pormes

Vakdidacticus Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Arthur Pormes

“In de lerarenopleiding leren we onze studenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen om met kennis van zaken, nuance, openheid, betrokkenheid en distantie lessen te ontwerpen en te geven die relevant zijn voor hun leerlingen. In de lessen gaat het om actuele maatschappelijke vraagstukken en politieke discussies. Werken aan democratisch wereldburgerschap vind ik belangrijk in maatschappijleeronderwijs. Bij het keuze-examenvak maatschappijwetenschappen reiken we leerlingen een uitvoeriger conceptueel kader aan om de sociale werkelijkheid te onderzoeken en beter te begrijpen. De wereld is volop in beweging en veel jongeren zijn benieuwd wat er speelt, hoe dat zo komt en wat mogelijke gevolgen zijn.” 

Direct naar

>> Overzicht
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.