Universiteit Leiden

nl en

Oude Nabije Oosten-studies (BA)

Over de opleiding

In de bachelor Oude Nabije Oosten-studies leer je de oudheid heel goed kennen. Je bestudeert de cultuur van het oude Egypte, Mesopotamië en Anatolië of je verdiept je in de Hebreeuwse en Aramese talen. Door ook de geschiedenis, religie en kunst van deze regio’s te bestuderen, zie je de onderlinge verbanden en ervaar je ook hoe deze oude culturen onze huidige cultuur hebben beïnvloed. Daarnaast leer je academische en persoonlijke vaardigheden waar je in je verdere leven veel profijt van kunt hebben.

Opbouw van de bacheloropleiding

Na een korte intensieve kennismaking met alle regio’s kies je direct aan het begin van je eerste jaar voor een van de vier afstudeerrichtingen: Egyptologie, Assyriologie, Hebreeuws en Aramees of Het oude Nabije Oosten in breed perspectief. Alle studenten van de specialisaties hebben een aantal gezamenlijke colleges in de verschillende deelgebieden, zoals geschiedenis en cultuur van het gehele oude Nabije Oosten.

In het tweede en derde jaar breid je je specialisatie uit. Sommige colleges zijn voor alle studenten verplicht, daarnaast heb je in het derde jaar ook keuzeruimte die je zelf kunt invullen. Zo kun je een speciaal samengesteld vakkenpakket (minor) kiezen, een semester aan een universiteit in het buitenland studeren, of een stage lopen. Je sluit je bachelor af met een eindwerkstuk waarvoor je onderzoek doet. Het onderwerp van je eindwerkstuk kies je in overleg met een van de docenten, mede op basis van jouw interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, die informatie kritisch analyseren om vervolgens je conclusies zowel schriftelijk als mondeling helder te presenteren.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Tovermessen, geboortetichels en faience nijlpaardbeeldjes en hun rol binnen geboorterituelen in het Middenrijk
  • Over de functie(s) van de Egyptische Sterrentabellen
  • De huwelijkspolitiek van de derde dynastie van Ur
  • Joseph en Aseneth over het fenomeen bekering in de Joods-Hellenistische wereld

Mayke Winsemius

Student

Mayke Winsemius

"Mijn favoriete studieonderdeel is toch wel de Egyptische taal. Vooral het vak Lectuur Middelegyptisch, in het tweede semester. Als opdracht krijgen we een Egyptische tekst mee om zo goed mogelijk te vertalen, en tijdens het college zijn we er dan als groep mee bezig om daar de best mogelijke vertaling uit te krijgen. Tegelijkertijd behandelen we dan ook de grammatica."

Mark Eertink

Student

Mark Eertink

"Het vak Museologie van het oude Nabije Oosten vond ik heel interessant, omdat je daar een beetje buiten de wetenschappelijke bubbel komt. We zijn daar meer bezig met de toepassing van de studie: wat kun je eigenlijk kunt doen met alles wat je bestudeert? En hoe kun je dat op de beste manier brengen, zodat mensen buiten het vakgebied er ook wat van begrijpen?"

Caroline Waerzeggers

Hoogleraar Assyriologie

Caroline Waerzeggers

"De studie is een unicum binnen Nederland. En ook op wereldniveau zijn we een van de belangrijkste centra binnen dit vakgebied. Daarom komen veel internationale studenten en onderzoekers op ons af. We zijn een kleine opleiding, maar wel heel divers. Dat is voor studenten heel leuk, want zij worden helemaal in het internationale wereldje van het vakgebied opgenomen."

"Studenten gaan vaak naar andere steden, om te promoveren, te studeren of later les te geven. Deze studie is dan wel een kleine wereld, tegelijkertijd vormt het een opening naar de wereld toe."

Lena vertelt je alles over de opleiding Oude Nabije Oosten-studies

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderwijsvormen

Als student Oude Nabije Oosten-studies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je in de collegeweken ongeveer 16 uur aan colleges en werkgroepen, en in jaar twee en drie ongeveer 10 uur. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. De docent licht een thema of een deelonderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. In werkcolleges ga je dieper op de stof in en discussieer je met je medestudenten en docent. Je maakt opdrachten en houdt mondelinge presentaties.

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.