Universiteit Leiden

nl en

World Archaeology (BA)

Studieprogramma

Bestudeer alle aspecten van het menselijk leven in het verleden en plaats je kennis in een breder, historisch perspectief.

Programmaoverzicht

Als eerstejaars bachelorstudent krijg je veel inleidende vakken en colleges. Die gaan over de basiskennis en algemene vaardigheden die elke archeoloog paraat moet hebben.

In je tweede jaar volg je, ongeacht je specialisatie, vakken over bijvoorbeeld de verre geschiedenis van de mensheid en over de archeologie van rijken en vroege globalisatie. De rest van je pakket wordt bepaald door je specialisatie.

Programma eerste jaar

Volg vakken over materiële cultuur, landschapsarcheologie en archeologische technieken. Ook heb je  de mogelijkheid om de keuzevakken van jouw voorkeur te volgen. Zo kun je je programma helemaal naar je eigen interesses inrichten.

Je eerste jaar ziet er als volgt uit:

Vakken EC
Introduction to Heritage Studies 10
Masterial Studies 5
Past and Future 5
World Archaeology 15
Landscape Dynamics 10
Exploratory Data Analysis in Archaeology 5
Field Techniques 5
Field School 1 5

World Archaeology: een aantal vakken uitgelicht

Material Studies

Dit vak geeft je een algemeen overzicht van gebruiksvoorwerpen en materialen die regelmatig gevonden worden in opgravingen. Je raakt bekend met de eigenschappen van verschillende materialen en je leert over de productieprocessen waarmee de voorwerpen zijn gemaakt.

World Archaeology

Het vak World Archaeology geeft je een brede basis in de archeologie van een groot deel van de wereld. Van prehistorisch Europa tot de archeologie van Centraal Amerika, van het Byzantijnse Rijk tot de vroegste mens.

Past and future

In dit vak leer je over het ontstaan van de archeologie als wetenschap tot aan de moderne archeologie zoals wij deze nu kennen. Je ontmoet en krijgt les van professionals die werkzaam zijn in de commerciële archeologie en in musea.

Deep History


Dit vak richt zich op drie grote transformaties in de geschiedenis van de moderne mensheid:

  1. de verspreiding van Homo sapiens over de planeet;
  2. de opkomst van de landbouw;
  3. de opkomst van monumenten en het scheppen van monumentale landschappen. 

Landscape Archaeology Projects

Onze landschappen bevatten vaak een diepe geschiedenis van zichtbare en onzichtbare resten van menselijke activiteiten. In dit vak leer je hoe je archeologisch onderzoek kunt toepassen om kennis op te doen over het gebruik van het landschap in het verleden.

Bioarchaeology

Maak kennis met bioarcheologisch materiaal: fossielen, pollen, menselijke en dierlijke botten. In dit vak leer je hoe je informatie uit dit materiaal interpreteert. Practica waarin je aan de slag gaat met dit materiaal maken deel uit van dit vak.

Archaeological Theory

In dit uitdagende vak duik je in de ontwikkeling en het gebruik van archeologische theorie. Je onderzoekt de voor- en nadelen van verschillende manieren om archeologische aanwijzingen te benaderen.

Science Communication: Archaeology in the 21st century

In dit vak focus je je op verschillende aspecten van de interactie tussen archeologie en het grote publiek. 

Stage

De archeologische stage biedt vele mogelijkheden om de vaardigheden op te doen die je nodig hebt voor je toekomst op de arbeidsmarkt. Je kunt ervoor kiezen om meer veldervaring op te doen, of juist een stage te lopen bij een museum, archeologisch bedrijf of een erfgoedinstantie.

Meer weten?

Bekijk de studiegids van World Archaeology voor gedetailleerde informatie over de inhoud van het studieprogramma. Houd er rekening mee dat dit het vakoverzicht van het huidige jaar is.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In je derde jaar kun je je keuzeruimte vullen met een minor naar keuze. Hiermee kun je je opleiding verdiepen of verbreden. Kies bijvoorbeeld een minor die zich richt op het bestuderen van samenlevingen, of doe
vaardigheden op in digitale analysemethoden door de minor Digital Humanities te kiezen.

Aan de Universiteit Leiden heb je alle kans om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Voor jou is dit een fantastische manier om je horizon te verbreden. Zo doe je nieuwe ervaringen op en kun je zeer specialistische kennis opdoen.

Daarnaast vergroot je met een studieperiode in het buitenland je kansen op de arbeidsmarkt en ontwikkel je je als persoon. Zo doe je nieuwe vaardigheden op, leer je een nieuwe taal en bouw je een internationaal netwerk.

Dus: wordt het Engeland, de Verenigde Staten, Italië of een andere spannende plek?

Lees alles over studeren in het buitenland

Tijdens je bacheloropleiding moet je in het tweede en derde jaar verplicht stages lopen. Toch zal dit zeker niet als een verplichting voelen, aangezien je veel keuzevrijheid hebt.

Ga bijvoorbeeld aan de slag bij een opgravingsproject of bij een organisatie die relevant is voor je opleiding, zoals een gemeentelijke archeologische afdeling of dienst of een archeologisch bureau. Zo doe je nuttige werkervaring op, kom je meer te weten over je specialisatie, de archeologische veldwerkmethodes en de toepassing ervan. Verder leer je om te werken in teamverband, leiding te geven en archeologische keuzes te maken. Hierdoor krijg je een goed beeld van je kwaliteiten en de mogelijkheden die de arbeidsmarkt jou te bieden heeft.

Lees alles over stages aan de Faculteit der Archeologie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.