Universiteit Leiden

nl en

World Archaeology (BA)

Over de opleiding

De driejarige bachelorspecialisatie World Archaeology is een veelzijdige studie waarin je culturen en samenlevingen uit het verleden bestudeert, reconstrueert en doet herleven. Duik in de ontwikkeling van de mens en culturen in diverse gebieden over de hele wereld, van de Amerika’s tot het Midden Oosten.

Studiebegeleiding

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt bij je studiekeuze én tijdens je studie. Daarom gebruiken wij het Leids Studiesysteem. Zo word je in het eerste jaar intensief begeleid en voer je bij de start van je studie een kennismakingsgesprek met een docent of studieadviseur. Verder neem je deel aan mentorgroepen waarin je academische vaardigheden oefent en je studievoortgang bespreekt.

Loopt de studie toch niet zoals gehoopt? Dan nodigen we je uit voor een voortgangsgesprek bij de studieadviseur. Zo sta je er tijdens je studie Archeologie nooit alleen voor.

Opbouw van de bacheloropleiding

Je keuze maken

Aan het einde van je eerste jaar maak je de keuze uit één van de twee specialisaties van de bacheloropleiding Archeologie. Je bekijkt nu de website van de specialisatie World Archaeology. De andere specialisatie heet Heritage and Society.

Basisvaardigheden voor je archeologische carrière

In het eerste jaar krijg je de voor elke archeoloog onmisbare basiskennis en -vaardigheden aangeleerd, waarbij je ontdekt hoe breed de archeologie is. Daarmee leg je een stevige basis voor je archeologische carrière. De vakken variëren sterk en behandelen verschillende streken, periodes, materiele aspecten en theoretische kaders.

  • Leer alles over de ontwikkeling van de archeologie als wetenschap en ontdek wat de belangrijkste archeologische termen en theorieën inhouden.
  • Maak kennis met de onderzoeksgebieden die Leiden rijk is. In de ochtend bestudeer je de theorie, in de middag volg je werkcolleges of practica.
  • Ga mee op veldwerk. Daar leer je wat een opgraving precies inhoudt en kun je het geleerde meteen in de praktijk brengen.
  • Verdiep je in het erfgoed en archeologisch beleid en leer hoe je data over vondsten uit opgravingen goed overbrengt, zodat je een breed publiek enthousiast maakt.

Zie voor informatie over de vakken het studieprogramma!

Studielast

Als eerstejaars archeologiestudent heb je ongeveer 32 uur per week college. Daarnaast moet je zo’n 8 uur per week aan zelfstudie besteden. In deze 40 uur zitten alle studieactiviteiten: colleges, practica, werkgroepen, veldwerk, excursies , tentamens, literatuurstudies, rapportages en werkstukken.

Voertaal

In het eerste jaar krijg je zoveel mogelijk onderwijs in het Nederlands, maar het kan voorkomen dat er Engelstalige lessen tussen zitten. Vanaf het tweede jaar zijn lessen voornamelijk Engelstalig. Tentamens, papers en scripties kun je, als je dat wilt, altijd in het Nederlands inleveren.

Studiepunten

Je studiejaar bestaat uit vier blokken, waarbij elk blok uit een aantal vakken bestaat. Voor elk vak moet je examens maken, in de vorm van schriftelijke tentamens, presentaties, opdrachten of werkstukken. Als je het vak gehaald hebt, krijg je een aantal studiepunten. Eén studiepunt (EC) staat voor 28 uur studie. Eén voltijd studiejaar bestaat uit 60 EC.

Mentorsysteem

Tijdens je studie Archeologie zullen we je intensief begeleiden. Zo krijg je in je eerste jaar een mentor toegewezen die je gedurende je hele bachelorprogramma begeleidt. Ook wordt je studievoortgang nauwkeurig bijgehouden, zodat je vlot en met succes de studie doorloopt.

Bindend studieadvies

Wij doen er in het eerste jaar alles aan om jou goed te begeleiden, zodat je de studie vlot doorloopt. Het Bindend Studieadvies is dan ook in jouw belang: heb je aan het eind van je eerste studiejaar minstens 45 van de 60 studiepunten behaald? Dan mag je doorgaan met je studie. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Uiteraard houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en andere persoonlijke factoren.

Na je eerste jaar

Zit je eerste jaar er bijna op? Dan stel je samen met je studieadviseur een studieplan op. Dit stimuleert je om ook het vervolg van je studie goed te plannen, zodat jij na drie jaar je bachelorbul haalt en een master kunt kiezen!

Kies je eigen pad

In het tweede jaar krijg je ongeacht je specialisatie een paar vaste cursussen. Zo richt je je bijvoorbeeld op het verre verleden, stedelijke samenlevingen en het fenomeen van globalisering in het verleden. Je houdt je bezig met vroege mensachtigen, prehistorie, de middeleeuwen, of de archeologie van de verschillende onderzoeksregio's die in Leiden bestudeerd worden.

In de tweede helft van het jaar kies je een aantal werkgroepen, waarin je deze thema's meer diepgang geeft. Je kunt dan ook op veldwerk binnen een van de onderzoeksprojecten van de faculteit.

Keuzevrijheid

De eerste helft van het derde jaar is vrij geroosterd. Je hebt de tijd om een minor (een vast pakket van vakken) te volgen en hiermee je kennis te verbreden of te verdiepen. Of je kiest ervoor om een half jaar in het buitenland te studeren. 

Zo stippel je dus je eigen archeologische pad uit dat aansluit bij jouw interesses.

Stage, veldwerk en buitenlandervaring

Een stage is een verplicht onderdeel van het derde jaar, een perfecte manier om de arbeidsmarkt te leren kennen! Loop stage bij de overheid, een gemeente, museum of laboratorium. Of vergroot je archeologische kennis met een stage op een opgraving.

En dit allemaal in binnen- of buitenland! Met ons internationale netwerk gaat er letterlijk een wereld voor je open.

Bachelorscriptie

In het laatste half jaar van je bachelor volg je nog een aantal algemene vakken en loop je nog een laatste stage. Ook schrijf je je bachelorscriptie waarvan het thema aansluit bij je specialisatie. Een goede training voor onderzoek- en schrijfvaardigheid. Dit is ervaring die goed van pas komt op de arbeidsmarkt!

Jan Dekker

Bachelorstudent

Jan Dekker

'Wat ik het leukst vind aan de opleiding is de verscheidenheid aan onderwerpen die je in het begin aangeboden krijgt en de onderzoekende houding die je aanleert. Archeologie is een enorm diverse discipline en je krijgt een goed overzicht van wat er allemaal mogelijk is. Het onderwijs focust zich erg op het leren onderzoek te doen. Dit geeft heel erg het gevoel dat je deel uitmaakt van een verbeterend veld waar jij aan kan bijdragen.'

Mary van den Hoorn

Bachelorstudent

Mary van den Hoorn

De vakken die ik erg leuk vond waren ‘Material Culture’ en ‘Osteoarchaeolgy’ waarin je zelf met het materiaal aan de slag kunt. Het fijne van de bachelor Archeologie in Leiden is dat ondanks er grote groepen zijn voor de colleges en ook ‘teaching assistants’ zijn die je meer persoonlijke aandacht kunnen geven. Je kunt aan hen vragen stellen over de colleges of de opdrachten die je moet doen.

Jasper de Bruin

Docent

Jasper de Bruin

"Met archeologie ontdek je middels de voorwerpen uit de grond hoe het de gewone mens verging. Maar archeologie is ook heel actueel. Via de archeologie zijn we bijvoorbeeld in staat om meer te zeggen over de impact van migratie."

"Dat er vroeger ook al gemigreerd werd is natuurlijk duidelijk, maar we kunnen ook aantonen dat in de Romeinse periode ook mensen naar Nederland zijn getrokken. Men denkt vaak dat de mensen in Nederland hier al vele eeuwen onafgebroken wonen, maar dat is grote flauwekul. Er zitten grote gaten in de bewoning.

Je kunt je dus afvragen: zitten we hier ook maar tijdelijk? En, wat doe je met nieuwe invloeden? Het laat je ook nadenken over zaken als globalisering."

Onderwijsvormen

Ons onderwijs bestaat uit hoorcolleges, seminars en werkgroepen:

  • In een hoorcollege vertelt de docent over zijn/haar onderzoeksgebied. Je bereidt je hierop voor door thuis artikelen en boeken te lezen.
  • In de seminars, en vooral in de werkgroepen, wordt dieper op de lesstof ingegaan en heb je de kans om de inhoud te bespreken met je docent en medestudenten. Ook maak je opdrachten, geef je presentaties en schrijf je werkstukken. Actieve bijdrages aan werkgroepen is dan ook zeer gewenst en aanwezigheid is verplicht.

Wil je weten hoe het studeren er in de praktijk aan toe gaat? Kom een keer Proefstuderen en ervaar het zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.