Universiteit Leiden

nl en

Heritage and Society (BA)

Toelatingseisen

Wil je de bacheloropleiding Archeologie volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van de opleiding:

Om direct toegelaten te worden tot de bacheloropleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Nederlands VWO diploma zonder verdere eisen aan je profiel.
 • Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling. 
 • Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

De volgende groepen zijn niet direct toelaatbaar

 • Aanstaande Nederlandse studenten met een HBO-propedeusediploma. Je moet een toelatingsverzoek doen. Daarnaast geldt de extra eis van een 7 gemiddeld voor je propedeuse en een minimumscore van 7 voor Engels op je HAVO-diploma.
 • Aanstaande studenten zonder Nederlands vwo-diploma.
 • Aanstaande studenten met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. Daarom verzoeken we je om gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst naar ons te sturen.

Je moet daarom naast je aanmelding in studielink ook een toelatingsverzoek doen via het online application portal van de universiteit Leiden.

Ik heb een niet-Nederlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:

 • International Baccalaureate. (De Universiteit Leiden beschouwt een International Baccalaureate diploma aangevuld met Dutch B higher niveau als vergelijkbaar met een Nederlands vwo-diploma. Je moet wel een toelatingsverzoek indienen.)
 • European Baccalaureate.
 • vwo-diploma behaald op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010.
 • vwo-diploma behaald op Aruba, Sint-Maarten, Curaçao of in Suriname.  (De Universiteit Leiden beschouwt  vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze studenten moeten echter een toelatingsverzoek indienen zodat vastgesteld kan worden of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)

Meer niet-Nederlandse diploma's die vergelijkbaar zijn met een vwo-diploma.

Voor de Nederlandstalige opleiding Archeologie (BA) gelden de volgende taaleisen (indien je geen Nederlands diploma hebt):

 • Een met goed gevolg afgelegd examen Dutch TUL Advanced

N.B. Als je deze certificaten nog moet halen, realiseer je dan goed dat vanaf het 2e jaar alle colleges in het Engels gegeven worden.

BA Archaeology (Engelstalig)

Voor de Engelstalige opleiding Archaeology (BA) geldt dat je of:

 • een Nederlands VWO diploma moet hebben  
 • een HBO-P met minimaal een 7 voor Engels op HAVO diploma
 • een Engelstalige vooropleiding hebt

Als je hier niet aan voldoet moet je een taaltest doen. Zie de pagina van de Engelstalige bachelor voor meer informatie.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen

Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Deelcertificaten op VWO niveau in de vakken Wiskunde A, Geschiedenis en Engels zijn vereist.
Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Naast de deelcertificaten is ook het inleveren van een motivatiebrief in het Nederlands verplicht.

Procedure

Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. De toelatingsprocedure voor colloquium doctum is verder hetzelfde als een toelatingsverzoek indienen. Volg daarom de stappen bij de aanmeldprocedure. Check ook de deadline voor je toelatingsverzoek van colloquium doctum goed! Deze wijkt af van de standaard deadline. Voor de BA Archeologie is de deadline 15 oktober.

Programma-specifieke toelatingseisen

Als je een propedeusediploma hebt van een Nederlandse HBO instelling geldt de extra eis van een 7 gemiddeld voor je propedeuse en een minimumscore van 7 voor Engels op je HAVO-diploma.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.