Universiteit Leiden

nl en

Heritage and Society (BA)

Studieprogramma

Bestudeer alle aspecten van cultureel erfgoed en onderzoek de rol hiervan in de samenleving.

Programmaoverzicht

Als eerstejaars bachelorstudent krijg je veel inleidende vakken en colleges. Die gaan over de basiskennis en algemene vaardigheden die elke erfgoedexpert paraat moet hebben.

In je tweede jaar volg je algemene vakken over bijvoorbeeld de verre geschiedenis van de mensheid en over de archeologie van rijken en vroege globalisatie. De rest van je pakket bestaat uit vakken van je specialisatie Heritage and Society.

Programma eerste jaar

In het eerste jaar volg je vakken over erfgoedbehoud, de basis van archeologie en landschap en doe je je eerste opgraafvaardigheden op. 

Je eerste jaar ziet er als volgt uit:

Vaknaam EC
Introduction to Heritage Studies 10
Masterial Studies 5
Past and Future 5
World Archaeology 15
Landscape Dynamics 10
Exploratory Data Analysis in Archaeology 5
Field Techniques 5
Field School 1 5

 

Heritage and Society: een aantal vakken uitgelicht

Introduction to Heritage Studies

Dit vak is een introductie tot de thema's en methoden van de studie van erfgoed. Je ontdekt wat cultureel erfgoed inhoudt en hoe je het beheert. Ook leer je vragen te stellen over wie het erfgoed vorm geeft en controleert en met welk doel in gedachten.

Past and Future

Waarom archeologie? Je hebt deze vraag ongetwijfeld al een keer gehoord, en ze zult dit zeker nog vaak horen. Dit vak helpt je een concreet antwoord te geven. Je krijgt een kaleidoscopisch overzicht van de archeologie als een wetenschappelijke discipline en de relevantie ervan.

Material Studies

In dit vak raak je vertrouwd met allerlei verschillende materialen en ontwikkel je je kennis over de achterliggende productieprocessen. Van aardewerk tot vuursteen, van bot tot hout.

Heritage Protection in the 21st Century

Dit vak verkent de institutionele praktijken rond (archeologische) erfgoedbescherming. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in (archeologische) erfgoedbescherming vanuit een praktisch perspectief. De focus ligt op Nederland, maar we zullen ook de internationale context en het internationale perspectief meenemen.

Museums and Collections: A Practical Introduction

Museumcollecties zijn heterogene assemblages, die op veel verschillende manieren werden samengebracht. In dit vak leer je over hoe collecties worden gevormd, hoe ze worden geclassificeerd in musea, en de overwegingen die een rol spelen bij besluitvormingsprocessen voor tentoonstellingen.

Speciale aandacht gaat uit naar zogenaamde 'verweesde' of legacy collecties: die collecties die niet langer worden verzorgd door curatoren en wegkwijnen in opslag zonder enige vorm van aandacht van onderzoekers en academici.

Meer weten?

Bekijk de studiegids van Heritage and Society voor gedetailleerde informatie over de inhoud van het studieprogramma. Houd er rekening mee dat dit het vakoverzicht van het huidige jaar is.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In je derde jaar kun je je keuzeruimte vullen met een minor naar keuze. Hiermee kun je je opleiding verdiepen of verbreden. Kies bijvoorbeeld een minor die zich richt op het bestuderen van samenlevingen, of doe vaardigheden op in digitale analysemethoden door de minor Digital Humanities te kiezen.

Aan de Universiteit Leiden heb je alle kans om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Voor jou is dit een fantastische manier om je horizon te verbreden. Zo doe je nieuwe ervaringen op en kun je zeer specialistische kennis opdoen.

Daarnaast vergroot je met een studieperiode in het buitenland je kansen op de arbeidsmarkt en ontwikkel je je als persoon. Zo doe je nieuwe vaardigheden op, leer je een nieuwe taal en bouw je een internationaal netwerk.

Dus: wordt het Engeland, de Verenigde Staten, Italiƫ of een andere spannende plek?

Lees alles over studeren in het buitenland

Tijdens je bacheloropleiding moet je in het tweede en derde jaar verplicht stages lopen. Toch zal dit zeker niet als een verplichting voelen, aangezien je veel keuzevrijheid hebt.

Ga bijvoorbeeld aan de slag bij een opgravingsproject of bij een organisatie die relevant is voor je opleiding, zoals een gemeentelijke archeologische afdeling of dienst of een archeologisch bureau. Zo doe je nuttige werkervaring op, kom je meer te weten over je specialisatie, de archeologische veldwerkmethodes en de toepassing ervan. Verder leer je om te werken in teamverband, leiding te geven en archeologische keuzes te maken. Hierdoor krijg je een goed beeld van je kwaliteiten en de mogelijkheden die de arbeidsmarkt jou te bieden heeft.

Lees alles over stages aan de Faculteit der Archeologie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.