Universiteit Leiden

nl en

Philippe van Gruisen ontvangt KNAW-subsidie voor interdisciplinair onderzoek naar brede welvaartseffecten van (arbeids)migratie

De KNAW heeft een KNAW Early Career Partnership 2023 toegekend aan Philippe van Gruisen voor interdisciplinair onderzoek naar de brede welvaartseffecten van (arbeids)migratie.

Een doordacht en gericht migratiebeleid kan een effici├źnte oplossing bieden voor het opvullen van personeelstekorten in de economie. In de nabije toekomst zal de rol van arbeidsmigratie nog prominenter zijn. In het bijzonder door de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, technologische verandering, oorlog en andere machtsconflicten aan de buitengrenzen van de Europese Unie (EU). Hoewel er veel onderzoek gebeurt naar de economische status van arbeidsmigranten, zoals bijvoorbeeld hun netto bijdrage aan de sociale zekerheid of het Bruto Binnenlands Product (BBP), weten we vooralsnog weinig over de bredere welvaartseffecten van arbeidsmigratie. Het thema van het gehonoreerde voorstel focust op deze brede welvaartseffecten.

De brede welvaartsbenadering erkent dat er naast financieel-economische indicatoren, zoals het BBP, ook aandacht moet zijn voor andere sociaal-maatschappelijke overwegingen die niet altijd in geld zijn uit te drukken. Denk hierbij aan de druk op de woningmarkt, de wisselwerking tussen de sociaaleconomische werkelijkheid, de publieke opinie en het politiek-bestuurlijke proces van migratiebeleid, of het gevoel van veiligheid, om er maar enkele te noemen. Voor een brede welvaartsvisie op migratiebeleid is interdisciplinaire samenwerking essentieel.

Dit onderzoek is ingebed in het stimuleringsprogramma Social Citizenship & Migration.

Dr. Philippe van Gruisen is universitair docent aan de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden en research fellow aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre on the Governance of Migration and Diversity. Daarnaast is hij als visiting professor verbonden aan de KU Leuven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.