Universiteit Leiden

nl en

2022 Conflictoplossende Instituties Skills Lab

Op vrijdag 2 december 2022 hebben promovendi verbonden aan de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties (COI) een Skills Lab bijgewoond dat zich richtte op het schrijven van empirisch-juridische papers.

Net als het vorige skills lab richtte dit lab zich op de vaardigheid van het schrijven van empirisch- juridische papers, om inzichten over dit onderwerp te delen met PhD's die meer recent bij COI zijn aangesloten. De vorige bijeenkomst leverde zulke levendige discussies op dat er meer dan genoeg overbleef om over door te praten. We waren dan ook verheugd dat Jessie Pool en Niek Strohmaier bereid waren een tweede bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp te leiden.

Het eerste onderwerp dat aan de orde kwam was de vraag voor welk publiek te schrijven, aangezien er maar weinig tijdschriften zijn die de mogelijkheid bieden om papers te publiceren die zowel juridische als empirische aspecten van het onderzoek uitwerken. Daarom adviseerden Niek en Jessie dat het goed kan zijn om een publicatie op te splitsen in twee papers: een paper over de empirische aspecten van het onderzoek gericht op een internationaal publiek, en een paper over de juridische aspecten van het onderzoek gericht op een nationaal publiek. Een vraag die dan rijst is hoe gedetailleerd de beschrijving van de onderzoeksmethode moet zijn en hoe bijvoorbeeld statistische procedures duidelijk kunnen worden uitgelegd.

Ook de structuur van meer empirische versus meer juridische papers kwam aan bod. Waar empirische papers vaak grofweg dezelfde structuur volgen (Inleiding, Methode, Resultaten, Discussie), hebben juridische papers een veel minder vast format, waarbij hun structuur in hoge mate afhangt van de inhoud. Deze discussie leidde tot de vraag hoe systematisch juridisch onderzoek is of zou moeten zijn en wat dat betekent voor het wetenschappelijk karakter van de juridische discipline. 

Tot slot hebben we het gehad over de aandacht voor normatieve implicaties van het onderzoek en over het publicatieproces. Met betrekking tot normatieve implicaties merkten Niek en Jessie op dat dit vaak het meest interessante deel van juridische papers is: wat betekenen de bevindingen voor het recht en wat kan of moet ermee worden gedaan? Bij sociaalwetenschappelijke papers kan het lastig zijn om te reflecteren op normatieve implicaties, ook omdat daar vaak niet de expertise van sociale wetenschappers ligt. Samenwerking tussen rechtswetenschappers en sociale wetenschappers kan daarvoor een oplossing bieden.

Met betrekking tot het publicatieproces legden Niek en Jessie uit hoe het proces van peer review werkt, en bespraken ze de verschillende rollen van cover letters en response t oreviewer-documenten bij het schrijven voor juridische versus sociaalwetenschappelijke tijdschriften. Na het lab vervolgden we onze gesprekken over deze en andere onderwerpen onder het genot van een hapje en een drankje in een nabijgelegen café. Nogmaals veel dank aan Niek en Jessie voor het delen van hun inzichten, en aan de COI-promovendi voor hun actieve deelname aan de discussies!
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.