Universiteit Leiden

nl en

Zorgconferenties bij langverblijvende tbs-patiënten: vraag groter dan aanbod

Zorgconferenties voor forensisch-psychiatrische patiënten die langdurig (meer dan 15 jaar) in de tbs verblijven worden breed gewaardeerd door alle betrokken partijen. De vraag ernaar is zo groot dat vaak niet binnen de gewenste termijn in het aanbod kan worden voorzien, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Zorgconferenties worden ingezet bij forensisch-psychiatrische patiënten die meer dan 15 jaar in tbs verblijven en die vastlopen in hun traject en behoefte hebben aan een nieuw perspectief. Samen met een groep professionals uit betrokken disciplines wordt in een twee uur durende vergadering, samen met de patiënt, nagedacht over oplossingen voor een leefbare toekomst voor de patiënt. De uitkomst van de zorgconferentie is een advies aan de kliniek, die eindverantwoordelijk blijft voor de behandeling.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deden Joni Reef en Michiel van der Wolf van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie onderzoek naar deze zorgconferenties. Afgelopen week publiceerden zij hun laatste rapport. Daaruit blijkt dat alle betrokken partijen erg enthousiast zijn over deze conferenties: zij zien deze als een toevoeging aan de bestaande instrumenten voor het toetsen van behandelduur- en voortgang en het doorbreken van impasses.

Uit het onderzoek blijkt dat betrokken partijen van mening zijn dat de baten opwegen tegen de kosten: een zorgconferentie leidt regelmatig tot passende vervolgstappen. Er kan ook uitkomen dat de tbs-gestelde al op de juiste plaats zit. De werkzaamheid van de zorgconferenties wordt onder meer toegeschreven aan het gemeenschappelijk doeleigenaarschap en het ‘out-of-the-box’-denken. In een zorgconferentie wordt vanuit elk perspectief naar de casus gekeken.

Door het succes is de vraag naar zorgconferenties zo groot dat vaak niet binnen de gewenste termijn in het aanbod kan worden voorzien. De onderzoekers bevelen dan ook een uitbreiding aan van de (personeels)capaciteit en het takenpakket bij DJI voor zorgconferenties. Een ander verbeterpunt is de borging van zorgconferenties in duidelijke regelgeving, zodat het voortbestaan meer verzekerd is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.