Universiteit Leiden

nl en

Leidse studenten blinken uit bij Scriptieprijs Insolventierecht

Op 19 november 2020 werd voor de derde keer de BUREN Scriptieprijs Insolventierecht uitgereikt. Daaraan hebben twee Leidse masterstudenten Ondernemingsrecht, Ilse van Vloten en Gijs de Koning, met succes meegedaan. Beide presenteerden zij tijdens de digitale prijsuitreiking hun onderzoek en eindigde als respectievelijk winnaar en genomineerde.

De ingezonden scripties zijn beoordeeld door een jury bestaande uit prof. Bob Wessels, emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit van Leiden, dr. Erik de Kloe, universitair docent Insolventierecht aan de Universiteit van Rotterdam en Maarten Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij BUREN.

Bestuursaansprakelijkheid in een internationale context

Ilse van Vloten schreef een scriptie met als titel: ‘Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via de Insolventieverordening 2015’. Waar de Hoge Raad in het MyGuide-arrest oordeelde dat de doorbraak van aansprakelijkheid bij indirect bestuurders op grond van art. 2:11 BW niet de buitenlands tweedegraads bestuurder omvat, komt Van Vloten in haar scriptie tot een tegenovergestelde conclusie. Zij is van oordeel dat op grond van de Insolventieverordening 2015 en recente rechtspraak het Nederlandse recht wel toepasselijk is. Daarmee concludeert zij dat art. 2:11 BW ook ziet op de buitenlands tweedegraads bestuurder. De scriptie van Van Vloten zal komend jaar worden uitgegeven door Celsus Juridische Uitgeverij.

Maatschappelijk belang bij ziekenhuisfaillissementen

De scriptie van Gijs de Koning zag op de aanbeveling die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gedaan om het maatschappelijk belang als onderdeel van de taak van de curator bij ziekenhuisfaillissementen wettelijk vast te leggen. De scriptie heeft als titel: ‘Het faillissement van een zorginstelling. In hoeverre kan de Nederlandse wetgever bij het aanpassen van de Faillissementswet teneinde de curator het maatschappelijk belang te laten dienen in het faillissement van Nederlandse zorginstellingen bepalingen uit de Amerikaanse Bankruptcy Code als voorbeeld nemen?’. In deze scriptie onderzoekt De Koning de mogelijkheden om maatschappelijke belangen (zoals het patiëntbelang en/of voortzetting van de zorgactiviteiten) naar het Amerikaans voorbeeld in Chapter 11 Bankruptcy Code in de Nederlandse Faillissementswet kunnen worden gewaarborgd. 

De beide Leidse scripties zijn geschreven onder begeleiding van Gert-Jan Boon en prof. Reinout Vriesendorp.

Zie voor meer informatie en de scripties de website van BUREN Legal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.