Universiteit Leiden

nl en

Het jaar 2020 in beeld: hoe corona ons op afstand en toch samen bracht

Het jaar 2020 gaat hoe dan ook de geschiedenisboeken in als een bewogen jaar. De sporen die het coronavirus dit jaar achterliet zijn onuitwisbaar, voor zowel studenten als medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Een terugblik op het jaar in foto en video.

Nieuwjaarsreceptie en Meijersprijzen

Het voelt wellicht als heel lang geleden, maar dit jaar begint als ieder ander jaar met de nieuwjaarsreceptie op 9 januari. Bastiaan Rijpkema verzorgt de Meijerslezing, de jaarlijkse Meijersprijzen worden uitgereikt en decaan Joanne van der Leun brengt een toost uit op het nieuwe jaar. Lees meer.

College Tour met rector Carel Stolker

Rechtenstudenten vragen Stolker het hemd van het lijf in een Leidse versie van College Tour op 27 januari. De rector beantwoordt vragen over onder meer studiestress, cijferlijsten en de vercommercialisering van het onderwijs. Lees meer.

En dan: corona

In maart verandert alles. Vanwege de verspreiding van het coronavirus neemt het kabinet dratische maatregelen: iedereen moet zoveel als mogelijk thuiswerken en universiteiten wordt verzocht online onderwijs aan te bieden. Het betekent een gigantische ommezwaai voor onze studenten en medewerkers. 

Docenten toveren hun fysieke colleges in no-time om in online colleges - met alle voor- en nadelen die daarbij horen, tot aan huilende kinderen aan toe. Lees meer.

Ook voor studenten betekent het een enorme ommezwaai. Geen koffie meer in het JuCa, maar je eigen kamer ombouwen tot een studieplek. Het was af en toe helemaal niet verkeerd om in de zon te studeren in het park, maar veel studenten misten wel de interactie met de docent en uiteraard de andere studenten. Lees meer.

Thuis studeren (Foto: Amal Maatoug)

Ook plechtigheden als diploma-uitreikingen en promoties moeten op de schop. Wat voorheen een feestelijk evenement was, moest worden omgebouwd tot een kleinschalig en afstandelijk gebeuren. 'Ik moest vrienden en collega's vragen om niet te komen. Dat was vreselijk', zegt onderzoeker Hoko Horii, die op 17 maart promoveert. Lees meer.

Met flink wat improvisatievermogen kan het meeste dus zijn doorgang vinden, zij het niet op de manier zoals we gewend zijn. Al snel blijkt dat, ondanks alle nieuwe uitdagingen, de universiteit de binding met de maatschappij niet kwijtraakt. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid sluit zich met twee andere faculteiten aan bij 'uNLock', een consortium dat een open source, non-profit applicatie ontwikkelt die het mogelijk maakt om met maximale zekerheid een bewijs van coronatests af te geven. Lees meer of bekijk de video hieronder.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De gevolgen van de coronamaatregelen vallen soms op wonderlijke wijze samen met het onderzoek aan onze faculteit. In juni verdedigt Maral Darouei haar proefschrift over duurzame carrières, waarbij veel aandacht is voor een onderwerp dat sinds de coronacrisis actueler is dan ooit: thuiswerken. Lees meer.

Live talkshow Leiden Law Op1

Na de zomer begint het nieuwe facultaire jaar. Het onderwijs en onderzoek verloopt op dat moment grotendeels op afstand en ook de opening van het facultaire jaar gaat daardoor anders dan we gewend zijn. Met een spectaculaire live talkshow vanuit het JuCa, gepresenteerd door Stephanie Rap en Bastiaan Rijpkema, wordt het nieuwe facultaire jaar afgetrapt. Bekijk de video hieronder of lees meer.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Hoe kleurenblind is de rechtspraak?

Naast corona is ook diversiteit een thema dat het afgelopen jaar veel onder de aandacht is gekomen. Het Honours College Law organiseert in september een online themamiddag over discriminatie in het recht, en ook maar meteen in de hele samenleving. Het symposium 'Hoe kleurenblind is de rechtspraak?' wordt voorgezeten door hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude. Lees meer.

Maartje van der Woude tijdens de themamiddag

Hoog bezoek

Tot slot van dit facultaire jaaroverzicht: eind september is minister-president Rutte te gast in een online college van het vak Inleiding Recht. Onder de titel ‘De Europese Unie in tijden van corona’ beantwoordt de minister-president vragen van studenten. Honderden studenten kunnen via een livestream het college van de premier volgen. Lees meer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.