Universiteit Leiden

nl en

Studeren op afstand: college volgen in de zon, maar helaas geen interactie

Geen collegebanken meer en geen koffie bij het JuCa: de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zullen voorlopig vanuit huis hun colleges moeten volgen en hun toetsen moeten maken. Een hele omschakeling.

Derdejaarsstudent rechtsgeleerdheid Elise van der Hoek zat in de bibliotheek van het KOG toen op vrijdag 13 maart het bericht kwam dat al het fysieke onderwijs per direct was gestopt. 'Iedereen moest de bieb verlaten', vertelt ze. 'Veel studenten besloten met hun huis in quarantaine te gaan en hierover strenge afspraken te maken. Ook vertrokken vele studenten naar hun ouderlijk huis, om daar de tijd door te brengen met hun familie.'

Er volgde een periode van onzekerheid: gaan de tentamens nou wel of niet door? En zo ja, wanneer? 'Ter afleiding van de chaos en als houvast bleef ik net zoals veel andere studenten gewoon doorstuderen voor de tentamens van blok 3. Helaas waren er ook veel tentamens verplaatst naar juni, maar gelukkig ging het tentamen van een van mijn vakken een week later dan gepland - wel (digitaal) doorEen openboektentamen als rechtenstudent: dat gebeurt niet vaak en het ontneemt je heel veel stampwerk, maar helaas verhoogt het wel de tijdsdruk. Het is erg aanlokkelijk om alles op te zoeken, maar hierdoor kom je snel in tijdsnood.'

Met de start van blok 4 beginnen de nieuwe vakken via onderwijs op afstand. 'Aangezien de meeste vakken de hoorcolleges al online aanbieden, is dit voor ons geen grote verandering. Een groot voordeel van onderwijs op afstand is dat je zelf kan kiezen op welk moment en waar je het hoorcollege gaat kijken, zoals bijvoorbeeld buiten in het zonnetje. Daarnaast zijn alle sociale activiteiten gestopt, wat je zeeën van tijd bespaart en waardoor je je kunt focussen op je studie. Je hebt nu bijvoorbeeld alle tijd om de literatuur van het vak eens te gaan lezen of je te concentreren op het schrijven van je scriptie!'

De kosten gaan omlaag, zowel voor studenten als docenten.

Ook Etkin Zivkara, masterstudent civiel recht, merkt dat onderwijs op afstand zo zijn voordelen heeft. 'De onderwijskosten gaan omlaag, zowel voor student als docent', vertelt hij. 'Student en docent zijn geen (of ten minste minder) reistijd en -kosten kwijt bij onderwijs op afstand. Bij onderwijs op afstand is het tevens niet langer noodzakelijk om een lokaal voor twee uur te bezetten. Het lokaal heeft misschien een hoger rendement als het gebruikt kan worden voor andere doeleinden. De faculteit kan dus financieel profijt hebben van onderwijs op afstand.' Ook valt het Etkin op dat studenten bij online werkgroepen vaker op tijd zijn: 'Bij fysieke werkgroepen komen studenten vaak te laat. Het is mij opgevallen dat bij de online werkgroepen niemand te laat is gekomen.'

Wel merkt hij dat de online colleges vaak uitlopen. 'Deze uitloop vormt voor de meeste studenten geen enkel probleem: wij hoeven op dit moment immers toch nergens anders heen. Er zal dus óf meer tijd ingepland moeten worden bij online onderwijs, óf geaccepteerd moeten worden dat er studenten zijn die de werkgroep stipt op tijd verlaten; dat laatste levert wat mij betreft stoorzenders op voor overige studenten.' Als ander nadeel noemt Etkin het gebrek aan mogelijkheden om in debat te gaan met docent of medestudenten. 'De technologie is nog niet zover dat het onderwijs zonder enige hapering kan plaatsvinden (voor zover ik weet zou 5G een oplossing kunnen bieden, maar het is maar de vraag of we dat zouden moeten willen). Wat mij betreft is dit voor goed onderwijs wel van essentieel belang. Die interactie brengt ons allen juist tot nieuwe inzichten.'

Eerder spraken we met een aantal docenten over hun ervaringen met onderwijs op afstand. Dat artikel lees je hier.

Verandert dit noodgedwongen onderwijs op afstand de toekomst van het onderwijs? Gedeeltelijk, denkt Etkin. 'Voor de interactieve werkgroepen lijkt het mij alleszins verstandig om door te gaan met louter fysiek onderwijs, bijvoorbeeld het mastervak Privatissimum. Het moet voor student en docent mogelijk zijn om zonder technologische barrières met elkaar van gedachten te wisselen. Voor de minder-interactieve werkgroepen biedt online onderwijs een treffende oplossing. Het komt weleens voor dat er een werkgroep op de planning staat en dat de docent feitelijk hooguit een uur nodig heeft om een bepaalde boodschap te verkondigen. Het is heel goed mogelijk om dit uur te laten plaatsvinden via online onderwijs.'

Onderwijs op afstand of niet, we moeten elkaar goed in de gaten blijven houden in deze tijden, zegt Elise. 'Het allerbelangrijkste voor nu is je gezondheid en die van je omgeving. Hopelijk zal niemand studievertraging oplopen en kunnen we met een frisse start beginnen aan het studiejaar 2020-2021. Veel sterke allemaal in deze bijzondere tijd!'

Bekijk hier enkele tips en adviezen voor thuis studeren in tijden van corona.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.