Universiteit Leiden

nl en

‘Laat kennis door de wijken stromen!’

Leiden in coronatijd, eenzame ouderen of het duurzamer maken van de stad. Studenten van de Leidse universiteit en hogeschool werken samen met de gemeente Leiden aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wat levert deze samenwerking op? En wat kan beter?

Burgemeester Lenferink luistert naar de presentaties.

‘Ik zit hier likkebaardend te luisteren’, merkte burgemeester Henri Lenferink op tijdens zijn werkbezoek met enkele wethouders op 15 september in PLNT, het centrum voor innovatie en ondernemerschap. Bestuurders, studenten en docenten van de universiteit en hogeschool vertelden over hun bijzondere projecten en hun samenwerking met de gemeente in het project 'Leren met de stad' dat in 2019 van start ging.

Van bouw en afval tot levensstijl

De projecten zijn zeer divers. Zo onderzoeken studenten Industrial ecology circulaire sloop en bouw in Leiden en schrijven er hun scriptie over. Hun aanbevelingen helpen de stad duurzamer te maken. Psychologiestudenten onderzoeken wat er nodig is om Leidenaren over te laten schakelen op duurzame energie en sinds kort wat social distancing in coronatijd doet met de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. (NB: Later deze dag en dus na deze bijeenkomst liep een studentenfeest in het Van der Werfpark uit de hand maar dat was dus nog geen onderwerp van gesprek in dit werkoverleg.) Biologiestudenten proberen zwerfafval te bestrijden en geneeskundestudenten praten met bewoners van de Stevenshof over een gezondere levensstijl. Ook de hogeschoolstudenten zijn heel actief, zo haalden zij voor een marketingopdracht al 100.000 euro op voor Leidse goede doelen als de Voedselbank.

De deelnemers in Plnt.

Wat kan er beter?

‘We willen dat iedere Leidenaar merkt dat we een kennisstad zijn’, aldus projectmanager Marieke van Haaren, die samen met kennismakelaar Lara Ummels tot de trekkers behoort van 'Leren met de stad'. Tijdens het werkbezoek stond de vraag centraal hoe de samenwerking nog beter kan en wat er nodig is om de uitkomst van al die onderzoeken niet in een la te laten verdwijnen. Een intensievere communicatie en terugkoppeling naar zowel de studenten als bewoners blijkt cruciaal, merkte wethouder Fleur Spijker op. Wethouder Ashley North opperde: vraag studenten voortaan de reactie van de gemeente en bewoners op het onderzoek mee te nemen in hun scriptie, dan weten studenten beter hoe hun bevindingen en aanbevelingen geland zijn.

Docent Benjamin Sprecher benadrukt het belang van een goed netwerk met en binnen de gemeente.

Meerdere talen nodig

Ook werd duidelijk dat het loont als studenten leren op verschillende manieren over hun onderzoek te communiceren. Dus niet alleen in scriptietaal, maar ook in beleidstaal én in toegankelijke taal voor bewoners. ‘We moeten studenten misschien ook af en toe wat afleren’, merkte Lenferink schertsend op.

Studenten als matchmaker

Docent milieukunde Benjamin Sprecher wees op het belang van een goed netwerk binnen de gemeente en continuïteit van de samenwerking. Vicerector Hester Bijl wil zorgen voor een betere integratie van Leren met de stad binnen de vakken waarin studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken. Daar wil zij zich voor inzetten, maar ze wil ook de studenten een actieve rol geven. ‘Studenten kunnen goede matchmakers zijn tussen vraag en aanbod.’

Vicerector Hester Bijl met onderwijswethouder Paul Dirkse en regioregisseur Piet Hein van der Ploeg.

Kenniswinkel

Meer fysieke zichtbaarheid in de stad helpt natuurlijk ook. Regioregisseur Piet van der Ploeg van de Hogeschool Leiden vertelde over de realisatie van een fysieke kenniswinkel in 2021 waar bewoners en studenten elkaar nog beter kunnen vinden. ‘Laat kennis door de wijken stromen!’, zei hij. Alle partners benadrukten de win-winsituatie: studenten helpen de stad en de bewoners en leren enorm van deze praktijkervaring, bewoners werken mee aan maatschappelijke vraagstukken en op al die nieuwe kennis kan de gemeente voortborduren. De organisatoren van de kenniswinkel zijn nog op zoek naar een passende naam. Misschien is de win-winwinkel een idee?

 

Simone de Boer, docent bij culturele antropologie, vertelde hoe studenten en maatschappelijke opdrachtgevers samen tot iets nieuws komen. Haar antropologiestudenten werd gevraagd mee te denken hoe een welzijnsorganisatie meer nieuwe, multiculturele, vrijwilligers en cliënten kon aantrekken. De studenten onderzochten het werkproces en gaven als aanbeveling mee: zorg er ook voor dat de mentoren goed getraind worden in culturele sensitiviteit. Zo ontstaan er gedurende de samenwerking weer nieuwe vragen en inzichten, aldus De Boer.

Tekst Linda van Putten
Foto's Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.