Universiteit Leiden

nl en

Erfgoed Gezocht Junior: Kinderen speuren vanuit huis mee met archeologen

Op maandag 20 april is het project Erfgoed Gezocht Junior gelanceerd. In dit project, ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Leiden, kunnen kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar op de computer meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe en nieuwe grafheuvels en prehistorische akkersystemen ontdekken. Door mee te speuren zijn de kinderen even zelf archeoloog en leveren ze een waardevolle bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe techniek

De hoogte van ons land is door het Actueel Hoogtebestand Nederland heel gedetailleerd in kaart gebracht door middel van een nieuwe techniek, LiDAR (Light Detection And Ranging). Deze techniek heeft als voordeel dat bij de hoogtemeting planten en bomen niet worden meegenomen. Daardoor kunnen we in bosrijke gebieden, zoals de Veluwe, nu voor het eerst sporen uit het verleden zien die eerder werden verborgen onder plantengroei.

Meer dan een spelletje: wetenschap!

Het is natuurlijk heel erg leuk om zelf archeoloog te spelen, maar het is meer dan een spelletje. De kinderen dragen echt bij aan wetenschappelijk onderzoek. Het afspeuren van hoogtekaarten is ontzettend veel werk. Veel te veel voor archeologen alleen. Daarom wordt aan iedereen die het leuk vindt gevraagd om mee te speuren naar grafheuvels (uit 2800-500 v.C.) en prehistorische akkers of Celtic fields (1000 v.C.-200 na C.). Dit is burgerwetenschap of citizen science. Eerder was al de hulp van volwassenen ingeroepen via www.erfgoedgezocht.nl. Maar vanaf maandag kunnen dus ook kinderen via de nieuwe website meespeuren en zelf ontdekkingen doen.

Vanuit huis

Meespeuren kan vanuit huis, gewoon vanuit de luie stoel. Het kan dus een minder alledaags, maar zeker spannend onderdeel, van het thuisonderwijs vormen. Kinderen kunnen door zelf deel te nemen, kennismaken met wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zullen kinderen leren dat ook in het huidige landschap nog altijd resten uit een ver verleden zichtbaar zijn en dat er bovendien nog altijd nieuwe resten te ontdekken zijn. Dat is natuurlijk ontzettend spannend. Voor archeologie hoef je echt niet per sé naar de piramides, het ligt ook gewoon bij jou om de hoek.

Opbrengsten

De resultaten van dit project leveren nieuwe kennis op over ons verleden. Door nog onbekend archeologisch erfgoed in kaart te brengen kunnen we het beschermen voor de toekomst. De resultaten van dit menselijke speurwerk worden daarnaast gebruikt in een wetenschappelijke studie naar kunstmatige intelligentie en automatische herkenning van archeologische structuren door de computer.

Kinderen kunnen geheel zelfstandig en anoniem meespeuren. Op de website is het daarnaast mogelijk om onderzochte kaartjes met de archeologen te bespreken en hen allerlei andere vragen te stellen. Hiervoor is registratie op de website echter noodzakelijk. Wij vragen of ouders/verzorgers deze stap willen begeleiden.

Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.