Universiteit Leiden

nl en

Report

Archeologisch onderzoek langs de Rikkert in Enkhuizen

Tot voor kort was de kartering van oppervlaktevondsten de geijkte manier om het in de bronstijd bewoonde gebied in West-Friesland in kaart te brengen. In dit rapport gebaseerd op archeologisch onderzoek in 2012-2015 wordt uiteengezet wat de relatie tussen de oppervlaktevondsten en de aan- en afwezigheid van bronstijdbewoning in de ondergrond was.

Author
W. Roessingh, P.C.J. Valentijn, H. Fokkens, C.C. Bakels, W. Verschoof, W.K van Zijverden
Date
15 January 2021
Links
Visit the publication online (in Dutch)

Dit rapport doet verslag van een tussen 2012 en 2015 uitgevoerd onderzoek langs de Rikkert in Enkhuizen, ter verifiëring van deze aanname, en met verrassende resultaten.

This website uses cookies.  More information.