Universiteit Leiden

nl en

Expert meeting ‘Equality, children’s rights and digital technologies’

Op 12 december 2018 heeft de Afdeling Jeugdrecht, op initiatief van mr. dr. Yannick van den Brink, dr. Stephanie Rap en prof. dr. mr. Ton Liefaard, een expert meeting georganiseerd over het thema ‘Equality, children’s rights and digital technologies’. Het doel van deze bijeenkomst was om tot een onderzoeksagenda te komen, gebaseerd op een uitwisseling van ideeën en expertise van de deelnemers bij deze bijeenkomst.

Gelijkheid is een fundamenteel rechtsbeginsel, ook wanneer het kinderen betreft. Dit leidt tot de vraag hoe gelijkheid standhoudt binnen verschillende gebieden van het jeugdrecht, waaronder jeugdstrafrecht, jeugdbescherming en immigratierecht. Door de komst van geautomatiseerde besluitvorming komen bovendien nieuwe vraagstukken aan het licht wanneer het gaat om de waarborging van gelijke bescherming van kinderen.

Deskundigen binnen de relevante rechtsgebieden waren uitgenodigd voor deze expert meeting, waaronder de internationale expert dr. Rasmus H. Wandall (Lund University). Verder waren, naast de initiatiefnemers, van de Universiteit Leiden aanwezig: prof. mr. dr. Titia Loenen, hoogleraar Mensenrechten en Diversiteit, mr. Jenneke Evers, promovenda bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie en mr. Isabelle Kornelis, onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de afdeling Jeugdrecht.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Effective Protection of Human Rights in a Pluralist World’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.