Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

SCALES- project

Hoe kunnen we een balans vinden tussen de soms tegenstrijdige belangen van individuele, publieke en private data-producenten en –verwerkers?

Looptijd
2015 - 2018
Contact
Francien Dechesne
Financiering
NWO NWO

Het op grote schaal verzamelen en analyseren van gegevens (`Big Data’) biedt een machtig potentieel voor zowel overheden als bedrijven. Er worden op gegevens gebaseerde producten en diensten ontwikkeld om publieke, private en individuele belangen te dienen, bijvoorbeeld ten behoeve van wetenschap, veiligheid, duurzaamheid, efficiëntie, mobiliteit, gezondheid en welzijn. Daartegenover staat dat de toenemende beschikbaarheid van data en het toenemende vermogen om deze te analyseren, individuele waarden zoals autonomie en privacy in het gedrang kunnen brengen. Deze bedreiging wordt sterker naarmate data vanuit verschillende contexten met elkaar gecombineerd worden.

Het SCALES-project is onderdeel van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI), en heeft onderzoekspartners in de private en publieke sector. De overkoepelende onderzoeksvraag in het SCALES-project is het vinden van een balans tussen de soms tegenstrijdige belangen van individuele, publieke en private data-producenten en –verwerkers. Om het potentieel en de risico’s van het domeinoverstijgend analyseren van data te onderzoeken, zullen we een aantal case studies uitvoeren samen met onze partners uit de domeinen energie, wetshandhaving, data-analyse en sociale media. Het doel van het project is een ontwerp voor een institutioneel kader met een systeem van checks en balances, zodanig dat het potentieel van Big Data optimaal benut kan worden om de belangen te dienen van bedrijven, overheden en burgers/consumenten, terwijl de risico’s voor het individu geminimaliseerd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.