Universiteit Leiden

nl en

Opening Expertisecentrum KIND door o.a. Joni Reef

Samen met enkele anderen opende Reef dit expertisecentrum in 's Hertogenbosch op donderdag 22 november 2018. In dit kader sprak ze met het Brabants Dagblad.

Het donderdag gelanceerde expertisecentrum is een initiatief van Avans en de vereniging Exodus, die (ex-)gedetineerden en hun familieleden begeleiding biedt. Het moet vooral onderzoeken op welke manier gedetineerde ouders de band met hun kinderen intact kunnen houden.

Jaarlijks belanden meer dan 35.000 mannen in een Nederlandse gevangenis. De meesten voor een paar maanden, maar sommigen zitten jaren in de cel. Zo’n gevangenisstraf raakt niet alleen de vader, maar vaak het hele gezin.

Joni Reef, die bij de opening aanwezig was, doet al tien jaar onderzoek naar het thema en constateert dat de modernisering van het gezinsleven - waarin vaders ook nadrukkelijk een rol in de opvoeding spelen - nog niet of nauwelijks is doorgedrongen tot het gevangeniswezen. Zij komt, samen met enkele andere betrokkenen, aan het woord in een artikel erover in het Brabants Dagblad. 

Lees het artikel 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.