Universiteit Leiden

nl en

Publicatie artikel “The paradox of being on the glass cliff: Why do women accept risky leadership positions”

Onze promovenda Maral Darouei heeft in samenwerking met haar dagelijkse begeleider Helen Pluut een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Career Development International (5-year IF = 2.704). Het paper is getiteld “The paradox of being on the glass cliff: Why do women accept risky leadership positions”. In het artikel verkent Maral het carrièrebesluitvormingsgedrag van vrouwen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat vrouwen meer dan mannen geneigd zijn riskante leiderschapsposities aan te nemen wegens een gebrek aan promotiemogelijkheden. Het abstract is hieronder te vinden. Het gehele artikel is (tijdelijk) gratis toegankelijk via deze link: https://www.emeraldinsight.com/eprint/JC4MKNZFHPUUCJDAEGNU/full Het abstract vind je hieronder.

Abstract

Purpose: Recent evidence from glass cliff research suggests that women are more willing than men to accept risky leadership positions. This multi-study paper (3 studies) aims to reveal and resolve the apparent paradox that women are more risk averse than men yet end up in risky leadership positions.

Design/methodology/approach: In study I, risk attitudes of 125 participants were surveyed to understand gender differences in risk taking. In two experimental vignette studies, 119 university students (Study II) and 109 working adults (Study III) were offered a leadership position in either a risky or successful company and asked to rate their willingness to accept the job.

Findings: Together, the results showed that although women are generally more risk averse than men, women who scored low on career self-efficacy were more likely to perceive a risky job as a promotional opportunity and were therefore more willing to accept such a job. These findings shed light on the role of women’s career decision-making in the glass cliff phenomenon.

Originality/value: Glass cliff research has focused almost exclusively on organizational decision-makers. We aim to better understand the glass cliff phenomenon by incorporating the perspective of job seekers.

Huidige projecten

Drs. Maral Darouei is sinds februari 2016 als promovenda werkzaam bij de afdeling Bedrijfswetenschappen. In haar onderzoek richt Maral zich op de ontwikkeling van technologie en de implicaties voor hoe, wanneer en waar het werk gedaan wordt, ook wel “het nieuwe werken” of “flexibel werken” genoemd. Zij is vooral geïnteresseerd in de effecten van flexibel werken op het welzijn van werknemers en de kwaliteit van de arbeid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.