Universiteit Leiden

nl en

Ken Meier Hoogleraar Bureaucracy and Democracy bij het Instituut Bestuurskunde

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft professor Ken Meier benoemd op de leerstoel Bureaucracy and Democracy bij het Instituut Bestuurskunde. De benoeming gaat per 1 september in voor een periode van vijf jaar.

Het onderzoek van Ken Meier richt zich op vraagstukken van representativiteit, publiek management en publieke prestaties in verschillende lagen van het openbaar bestuur en de publieke sector in brede zin, met een bijzondere aandacht voor het lokale bestuur en het onderwijs. Met de instelling van deze leerstoel opent het Instituut nieuwe mogelijkheden voor internationaal vergelijkend onderzoek op deze thema’s met vooraanstaande onderzoeksgroepen in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Leerstoel Bureaucracy and Democracy

De relatie tussen democratie en bureaucratie  wordt concreet vertaald in vraagstukken over politiek-ambtelijke verhoudingen, over de mate waarin publieke preferenties vertaald worden in beleid en over de participatie van burgers in beleidsvorming. Ook onderzoek naar de aansturing en het management van publieke organisaties en het effect ervan op publieke prestaties is verbonden met dit bestuurskundige kernthema.

Sandra Groeneveld, Hoogleraar Publiek Management bij het Instituut Bestuurskunde: ‘Wij zijn enorm dankbaar dat Ken Meier zich bij ons instituut aansluit. Hij is een inspirerende wetenschapper met een uitzonderlijke staat van dienst. Het is geweldig dat we onze samenwerking verder kunnen uitbouwen.’

Ken Meier zal participeren in onderwijs en begeleiding van masterstudenten en promovendi en in het onderzoeksprogramma van het Instituut Bestuurskunde. In het bijzonder zal hij bijdragen aan de stimulering van de internationale samenwerking.

Ken Meier: "Ik kijk er naar uit om betrokken te zijn bij het werken met promovendi van de Universiteit Leiden en hen aan te moedigen de Leidse reputatie voor excellente promovendi uit te breiden naar landen buiten Europa. Ik zou graag zien dat Universiteit Leiden een nog grotere leiderschapsrol vervult in de grote internationale beroepsverenigingen van ons vakgebied."

Over Ken Meier

Professor Meier (1950) is hoogleraar public management aan de School of Public Affairs van American University, Washington DC. Professor Meier is tevens hoogleraar public management aan de Cardiff University School of Business (Wales). Hiervoor bekleedde hij de Charles H. Gregory-leerstoel in Liberal Arts aan de Texas A & M University.

Professor Meier was editor van toonaangevende internationale tijdschriften, zoals American Journal of Political Science (1994-1997) en Journal of Public Administration Research and Theory (2000-2015). Hij was tevens president van de Public Management Research Association, the Midwest Political Science Association, and the Southwest Political Science Association. Voor zijn werk ontving hij reeds een groot aantal prijzen, nationaal en internationaal. Op 14 september aanvaardt hij bovendien een eredoctoraat aan de Aarhus Universiteit, Denemarken.

Instituut Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde is onderdeel van de Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Het onderzoeksprogramma Governance in an interdependent world: Responding to societal challenges and creating public value is bij recente onderzoeksvisitaties als zeer goed beoordeeld. Het Instituut verzorgt een Nederlandstalige bacheloropleiding Bestuurskunde, een Nederlandstalige masteropleiding Management van de Publieke Sector en een internationale masteropleiding Public Administration met drie specialisaties Economics and Governance, International and European Governance en Public Management and Leadership. Daarnaast ontwikkelt het Instituut in samenwerking met andere faculteiten interdisciplinaire opleidingsprogramma’s, op het terrein van de governance van maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering, gezondheidszorg en duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.