Universiteit Leiden

nl en

Frank Bentvelzen

Gast

Naam
Mr. F.C. Bentvelzen
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
f.c.bentvelzen@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9726-9852

F.C. (Frank) Bentvelzen is sinds 1 september 2017 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Ph.D.-fellow.

Meer informatie over Frank Bentvelzen

Over

Frank Bentvelzen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid voltooide hij de Research Master ‘Rechtswetenschappelijk Onderzoek’, met een focus op civielrechtelijke vakken (LLM cum laude, 2017). Gedurende zijn studie was hij student-assistent bij de Groningse vakgroep Privaat- en notarieel recht en liep hij verschillende stages in de advocatuur. Tijdens zijn masterfase studeerde hij tevens een semester aan de McGill University te Montréal.

Frank is in het bijzonder geïnteresseerd in het burgerlijk procesrecht. Zijn onderzoek richt zich op rechtsmiddelenverboden: wettelijke bepalingen die de toegang tot de hogere civiele rechter blokkeren. Frank richt zich onder meer op de rechterlijke toepassing van deze bepalingen waarbij partijen, ondanks de verboden, op grond van doorbrekingsjurisprudentie toch ontvankelijk kunnen zijn in hun hoger beroep of cassatie.

Naast werkgroepen voor het bachelorvak Burgerlijk procesrecht, verzorgt Frank ook werkgroeponderwijs voor het vak Verbintenissenrecht. Tevens begeleidt hij studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties (Master Civiel recht en de Advanced Master International Civil and Commercial Law).

Proefschrift

Onderwerp: Rechtsmiddelenverboden in het civiele (proces)recht

Talen

Nederlands / Engels / Frans (basisbekwaamheid)

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.