Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar kinderrechten en biogeneeskunde voor de Stuurgroep inzake bio-ethiek van de Raad van Europa

Het onderzoek ‘From Law to Practice: Towards a Roadmap to Strengthen Children’s Rights in the Era of Biomedicine’ geschreven door academici de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en voorgelegd aan het Bio-ethiek comité van de Raad van Europa is nu online beschikbaar.

Het onderzoek is gedaan door Ton Liefaard (UNICEF hoogleraar Children’s Rights en programmadirecteur van de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights, LL.M. program), Aart Hendriks (hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en Daniella Zlotnik (onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de Afdeling Jeugdrecht). Het onderzoek is recentelijk gepresenteerd tijdens de plenaire vergadering van de Stuurgroep inzake bio-ethiek en de definitieve versie is nu online beschikbaar.

Het onderzoek beoordeelt de bestaande internationale en Europese juridische normen ten aanzien van biomedische kwesties aangaande kinderen en doet aanbevelingen over wat de Raad van Europa zou kunnen doen om de bescherming van kinderrechten op dit gebied te versterken. Voor meer informatie, zie de website van de Council of Europe.

Het onderzoek zal gepresenteerd worden op de internationale conferentie ter ere van het 20-jarig bestaan van het Oviedo-verdrag (Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde) op 24 en 25 oktober 2017. Het onderzoek maakt deel uit van de activiteiten die zijn ondernomen door de Raad van Europa onder de ‘Raad van Europa Strategie voor de Rechten van het Kind (2016-2021)’.

Bron: website Council of Europe
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.