Universiteit Leiden

nl en

Wat zijn de ingrediënten van goed presterende wijkteams?

Sinds de decentralisaties in het sociale domein in 2015, organiseren vrijwel alle Nederlandse gemeenten de zorg op basis van wijkteams. De aansturing, organisatie en samenstelling van deze wijkteams verschilt echter aanzienlijk tussen gemeenten: elke gemeente probeert zelf het wiel uit te vinden. Ook binnen gemeenten bestaan er aanzienlijke verschillen in het functioneren van de wijkteams. Sommige teams zijn geoliede machines die de verbinding met de wijk goed weten te maken, terwijl samenwerking in andere teams slechts moeizaam van de grond komt.

Grootschalig onderzoek

Tegen deze achtergrond zijn bestuurskundigen dr. Joris van der Voet (Universiteit Leiden) en prof. dr. Bram Steijn (Erasmus Universiteit Rotterdam) een grootschalig onderzoek begonnen onder ruim 100 wijkteams in 13 gemeenten. Het onderzoek is gebaseerd op eerder onderzoek naar High Performance Teams door de Leidse bestuurskundigen dr. Ben Kuipers en prof. dr. Sandra Groeneveld.

Een eerste rapportage over de 100 onderzochte wijkteams is hier beschikbaar. Momenteel werken de onderzoekers aan het verder uitbreiden van het aantal onderzochte teams, tot ongeveer 160 teams. Het project beoogt om deze teams de komende drie jaar te volgen, zodat achterhaald kan worden hoe de teams zich in de komende jaren zullen ontwikkelen. De ambitie is dat het onderzoek de wijkteams in staat stelt te leren van elkaar, zowel tussen als binnen gemeenten, zodat de kwaliteit van de zorg verbetert.

In 2017 starten twee promovendi op het project: één aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en één aan de Universiteit Leiden. De Rotterdamse promovendus wordt gefinancierd vanuit het ‘Research Excellence Initiatief’ naar ‘The State of Local Welfare’. De Leidse promovendus wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Den Haag (in samenwerking met de Hogeschool Leiden). Het onderzoek heeft daarnaast een startsubsidie ontvangen van het A+O Fonds gemeenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.