Universiteit Leiden

nl en

Ingrid Leijten spreekt op conferentie 30 jaar Limburg Principles

In 1986 kwam in Maastricht een groep internationale mensenrechtenexperts samen om het te hebben over het karakter en de reikwijdte van de verplichtingen die volgen uit het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dit resulteerde in Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Door de jaren heen zijn de Limburg Principles van grote waarde gebleken bij het uitleggen en toepassen van economische en sociale fundamentele rechten, zoals die niet alleen in het IVESCR, maar ook elders te vinden zijn.

De dertigste verjaardag van de Limburg Principles was reden voor het Maastricht Centre for Human Rights van de Universiteit Maastricht om op 1 en 2 december jl. een conferentie te organiseren over dit onderwerp. Philip Alston (New York University) opende de conferentie met de jaarlijkse Theo van Boven-lezing waarin hij stilstond bij de ontwikkeling van en de uitdagingen voor het internationale regime voor de bescherming van economische en sociale rechten. Hij benadrukte dat hoewel wordt gepraat over verplichtingen, nog steeds niet (overal) wordt erkend dat het hier gaat om individuele rechten. Tegelijkertijd wees hij erop dat in tijden gekenmerkt door populisme, opgepast moet worden voor het breed levende idee dat ‘your human rights do nothing for me’. Verschillende experts spraken vervolgens over (specifieke) sociaaleconomische rechten met een focus op migranten, wat interessante perspectieven en discussies opleverde.

Ingrid Leijten sprak tijdens de conferentie over de rol van de (internationale) rechter bij het beschermen van sociaaleconomische fundamentele rechten. Zij gaf daarbij voorbeelden uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze rechtspraak laat goed zien dat individuele sociaaleconomische bescherming ook mogelijk is op basis van klassieke mensenrechtenbepalingen. Ingrid Leijten besprak de verschillende verklaringen die hiervoor kunnen worden gegeven, en bepleitte dat een focus op kernaspecten van sociaaleconomische rechten het beste aansluit bij de rol van het EHRM. Ook besprak zij de bredere implicaties van dit fenomeen voor de bescherming van sociaaleconomische rechten door verschillende (semi-)rechterlijke instanties.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.