Universiteit Leiden

nl en

Bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad gepresenteerd bij de Hoge Raad

Ruben de Graaff heeft het eerste exemplaar van de bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad gepresenteerd tijdens een symposium bij de Hoge Raad. In de nieuwe grote zittingszaal van de Hoge Raad luisterden studenten, onderzoekers en medewerkers van de Hoge Raad naar lezingen van o.a. Ybo Buruma en Ton Hartlief, en konden zij vragen stellen aan raadsheren en advocaten-generaal. De bundel, die is verschenen bij Ars Aequi Libri, bevat twintig bijdragen over de rechtsvormende taak van Nederlands hoogste rechtscollege.

Symposium – De motieven van de Hoge Raad

In samenwerking met de Hoge Raad organiseerde Ars Aequi op woensdag 25 mei 2016 een symposium in de grote zittingszaal van het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Aanwezig waren studenten en medewerkers van verschillende universiteiten, en medewerkers van raad en parket. Aanleiding was het verschijnen van de bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad.


Het symposium stond in het teken van ‘de motieven van de Hoge Raad’. Welke gevolgen heeft de rechtsvormende taak van de Hoge Raad voor de motivering van arresten? Zou de Hoge Raad de achterliggende beleidsargumenten en afwegingen steeds in de motivering van zijn beslissingen moeten vermelden? Wanneer doet hij dit wel en wanneer niet?


Maarten Feteris (president van de Hoge Raad) en Jan Watse Fokkens (procureur-generaal bij de Hoge Raad) introduceerden het thema. Daarna spraken Ton Hartlief (advocaat-generaal, civiel recht) en Ybo Buruma (raadsheer strafkamer). Volgens Hartlief zou de Hoge Raad zoveel mogelijk in beeld moeten brengen wat hij wel en niet kan doen en waarom (niet). Buruma toonde zich juist geen voorstander van een omstandige motivering, omdat niet-accurate argumenten volgens hem de kwaliteit van een uitspraak ondermijnen.

Beide sprekers verdedigen hun stellingen en gingen vervolgens het debat aan met student-referenten Charlotte de Kluiver en Midas Klijsen. Daarna volgde een openhartige discussie met een panel bestaande uit Dineke de Groot (raadsheer civiele kamer), Geert Knigge (advocaat-generaal, strafrecht) en Peter Wattel (advocaat-generaal, belastingrecht).

Bundel – Rechtsvorming door de Hoge Raad

Bij aanvang van het symposium ontvingen de president en de procureur-generaal de eerste exemplaren van de bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad uit de handen van dagvoorzitter Ruben de Graaff. De bundel bevat twintig bijdragen die de rechtsvormende taak in meer algemene zin belichten, maar ook aandacht besteden aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen. Zie voor meer informatie over de bundel de website van Ars Aequi Libri.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.