Universiteit Leiden

nl en

Twee dagen feestelijke uitreiking propedeusediploma’s

Onder toeziend oog van familie en vrienden kregen 428 studenten hun Propedeusediploma’s uitgereikt, waarvan 103 studenten zelfs met cum laude.

25 studenten hebben in het eerste jaar 2 bachelorstudies gevolgd en dus een ‘dubbele Propedeuse’ gehaald. Een prestatie om trots op te zijn.

Groepsfoto van Propedeuseuitreiking opleiding
Groepsfoto van studenten van de opleiding Life Science & Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de feestelijke uitreiking werden foto’s gemaakt van de individuele studenten en groepsfoto’s van studenten met hun familie en vrienden. Tijdens de borrel na afloop van de uitreiking was het voor studenten mogelijk om met hun ouders op de foto te gaan. Alle foto’s zijn vanaf maandag 19 oktober terug te vinden op de  Facebookpagina van de faculteit.

 

Han de Winde bij Propedeuseuitreiking 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel op donderdag 15 als op vrijdag 16 oktober 2015 heette Han de Winde, vice-decaan en directeur onderwijs van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, studenten van de opleidingen welkom in de zaal.

 

Frank Den Hollander bij uitreiking Propedeusediploma's 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter illustratie van het onderzoek aan de faculteit gaven onderzoekers lezingen voor de studenten en hun ouders.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 15 oktober gaf prof.dr. Frank den Hollander in collegezaal 4/5 een korte lezing getiteld ‘Vier snapshots’ voor de studenten en ouders van Wiskunde, Sterrenkunde, Natuurkunde en Informatica.

Voor de studenten en ouders van Life Science & Technology gaf prof.dr. Jack Pronk in collegezaal 1 een lezing getiteld ‘Synthetische biologie, wat kunnen we daarmee?’

Voor de studenten en ouders van de opleiding Molecular Science & Technology verzorgde prof.dr. Lies Bouwman de lezing ‘Metalen: kleurrijke werkpaarden van de chemie’ in collegezaal 3.

 

Uitreiking Propedeusediploma's 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werden de studenten één voor één naar voren geroepen om te tekenen voor hun Propedeuse. Daarna kregen zij hun diploma en een roos uitgereikt, een witte voor Cum Laude en rood voor de andere geslaagden.

Op vrijdag 16 oktober luisterden studenten en hun ouders van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen in zaal 4/5 naar de lezing van dr. Jeroen van der Smeden, over zijn ervaringen als student Bio-Farmaceutische Wetenschappen en als onderzoeker.

 

Een overzicht van de aantallen studenten per opleiding

Biofarmaceutische Wetenschappen: 98 studenten
Biologie: 84 studenten 
Informatica: 39 studenten 
Life Science & Technology: 89 studenten
Molecular Science & Technology:  63 studenten
Natuurkunde: 36 studenten
Sterrenkunde: 30 studenten
Wiskunde: 14 studenten

Dit jaar werden 133 meer P-in-1 diploma’s uitgereikt ten opzichte van vorig jaar.  Het extra hoge aantal is nu ook te danken aan de opleidingen LST en MST die samen dit jaar aan onze universiteit de diploma’s uitreiken. De uitreikingen vonden plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.