Universiteit Leiden

nl en

Aanbieding 'Freedom of Speech Under Attack' aan Flemming Rose

Op donderdag 23 april hebben Afshin Ellian en Gelijn Molier, beiden verbonden aan de Afdeling Encyclopedie, het eerste exemplaar van het boek 'Freedom of Speech Under Attack' in Perscentrum Nieuwspoort aangeboden aan Flemming Rose.

Over het boek

Het boek vormt een ‘follow-up’ van ‘Mag ik dit zeggen?’ dat in 2011 onder redactie van Ellian, Molier en Zwart bij Boom Juridische Uitgevers verscheen. Stond in de Nederlandse editie het Wilders-proces centraal en daarmee ook de nationale strafrechtelijke context, in de Engelstalige editie ligt het accent meer op de Europeesrechtelijke dimensie van de vrijheid van meningsuiting, alsmede op de meer rechtsfilosofische aspecten van de vrijheid van meningsuiting. Naast deze juridische en rechtstheoretische context, wordt eveneens aandacht besteed aan de maatschappelijke dimensie van de vrijheid van meningsuiting. Het gaat hier om de kwestie dat men juridisch het recht mag hebben om iets te zeggen, maar hier feitelijk geen gebruik van durft te maken vanwege het gevaar slachtoffer te worden van geweld. Na de verschrikkelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo afgelopen januari in Parijs, leek het de redacteuren van de bundel dan ook gepast om deze aan te bieden aan Flemming Rose.

Flemming Rose

Flemming Rose was de toenmalige hoofdredacteur van de culturele pagina van de Jyllands-Posten, de grootste krant van Denemarken, onder wiens verantwoordelijkheid in 2005 de Mohammed Cartoons werden afgedrukt. Een en ander leidde tot wereldwijde rellen waarbij er in totaal 200 doden vielen. Sindsdien staat Flemming Rose op de Al Quaida dodenlijst en wordt streng beveiligd. Desondanks is hij  zich altijd blijven inzetten voor de vrijheid van meningsuiting. Zijn meest recente boek Tyrranny of Silence (2014) is dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting, tegelijkertijd gaat hij hierin in gesprek met gelovigen en ongelovigen van diverse pluimage en probeert vooral te begrijpen hoe het allemaal zover heeft kunnen komen.

Groot succes

De book launch van Freedom Of Speech Under Attack was ondanks de extreem zware veiligheidsmaatregelen een groot succes. Onder grote belangstelling van de pers en in aanwezigheid van een select gezelschap, waaronder een 20-tal (oud) rechtenstudenten van de Master Encyclopedie en Filosofie van het recht, hield Afshin Ellian eerst een toespraak waarin hij nader inging op het grote belang van de vrijheid van meningsuiting juist na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen van begin dit jaar. Vervolgens besprak Gelijn Molier kort de inhoud van het boek en noemde een aantal ontwikkelingen die er volgens hem op wijzen dat de vrijheid van meningsuiting de komende jaren meer zal worden beperkt. Nadat Afshin Ellian het eerste exemplaar van het boek aan Flemming Rose had aangeboden, hield Flemming Rose tot slot een zeer interessante lezing waarin hij nader inging op de wederkerige relatie tussen vrijheid en tolerantie en waarin hij het grote belang van een ruime vrijheid van meningsuiting in multireligieuze, multi-etnische en multiculturele samenlevingen benadrukte. Daarna was er gelegenheid voor de pers tot het stellen van vragen en de mogelijkheid tot het interviewen van Flemming Rose. Al met al is de book launch zeer succesvol verlopen en hebben de redacteuren de naam en faam van de Universiteit Leiden als Praesidium Libertatis hoog weten te houden.

Freedom Of Speech Under Attack

Afshin Ellian & Gelijn Molier (eds), Freedom Of Speech Under Attack, Den Haag: Eleven International Publishing 2015. Met bijdragen van: Ambrogino Awesta, Paul Cliteur, Ashin Ellian, Amos Guiora, Tom Herrenberg, Arie-Jan Kwak, Koen Lemmens, Jan-Peter Loof, Gelijn Molier, Remco Nehmelman, Aernout Nieuwenhuis, Marloes van Noorloos, Bastiaan Rijpkema, Stefan Rummens, Henny Sackers, Max Vetzo en Tom Zwart.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.