Universiteit Leiden

nl en

Twee van de vier landelijke ‘Groene Genetica’ subsidies voor Instituut Biologie Leiden

Professor Paul Hooykaas en Dr. Remko Offringa sleepten namens het IBL de subsidies binnen. Het onderzoek van Hooykaas gaat over het transportsysteem van de bodembacterie Agrobacterium tumefaciens en het onderzoek van Offringa over het proces van somatische embryogenese.

Van oudsher staat Nederland sterk in de tuinbouw en plantenveredeling. Wetenschappelijk onderzoek is in deze topsector noodzakelijk. NWO en het Technologisch Topinstituut Groene Genetica financieren nu vier nieuwe projecten n het onderzoeksprogramma Groene Genetica.

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Teelt- en veredelingsbedrijven pikken razendsnel nieuwe ontwikkelingen op. Zo slaagt de Nederlandse ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ erin om de buitenlandse concurrentie op achterstand te houden. Daarvoor is een goede afstemming van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek een belangrijke voorwaarde. Daarom zijn in 2008 het Technologisch Topinstituut Groene Genetica en het gebied Aard- en Levenswetenschappen van NWO gaan samenwerken, in de vorm van het onderzoeksprogramma Groene Genetica. De samenwerking bleek dusdanig succesvol dat de besturen van beide organisaties afgelopen herfst besloten om een nieuwe oproep voor onderzoeksvoorstellen te organiseren.

Het onderzoeksprogramma Groene Genetica is een vorm van publiek-private samenwerking op fundamentele zowel als toepassingsgerichte research. Het kan model staan voor de manier waarop binnen de 10 Nederlandse topsectoren bedrijven en kennisinstellingen met elkaar een sector kunnen vormen. 

De vier nieuwe projecten richten zich op onderzoeksvraagstukken die leven in de plantaardige uitgangsmaterialen, maar ook in de topsector Agro & food. Uiteindelijk moeten ze bijdragen aan de doelstelling van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen om meer opbrengsten en waarde te genereren met juist minder input aan energie.

Het transportsysteem van de bodembacterie Agrobacterium tumefaciens

Prof.dr. Paul Hooykaas en stafleden Dr. Bert van der Zaal, Dr. Dennis Claessen en Dr. Sylvia de Pater (Universiteit Leiden) bestuderen het transportsysteem van de bodembacterie Agrobacterium tumefaciens. Dit systeem kan gebruikt worden om specifieke DNA-knippende enzymen (nucleasen) in plantencellen te brengen. Deze nucleasen maken zeer gericht mutaties in plantengenen en kunnen zo de genetische eigenschappen van de plant aanpassen zonder dat er vreemd DNA in het plantengenoom gebracht wordt, m.a.w. zonder genetische modificatie.

Het proces van somatische embryogenese

Dr. Remko Offringa (Universiteit Leiden) bestudeert in samenwerking met de groep van Dr. Kim Boutilier (Wageningen) het proces van somatische embryogenese. Bij deze techniek worden de groeipunten van planten teruggebracht tot op celniveau. Deze geïsoleerde cellen kunnen snel vermeerderd worden in groeimedium, waarna vervolgens de individuele cellen uitgroeien tot plantjes. Het voordeel van het gebruik van deze methode is dat er in korte tijd grote aantallen planten gemaakt kunnen worden die zeer uniform zijn.

Samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven

Elk van deze vier projecten vergt een investering van € 750.000, waarvan NWO een derde deel beschikbaar stelt. TTI GG en bedrijfsleven dragen samen het resterende deel bij. In 2008 gingen al 5 projecten van start. Met de vier nieuwe projecten, levert dit programma in totaal een impuls van € 7 miljoen voor het Nederlandse plantenveredelingsonderzoek.

Bron: www.groenegenetica.nl

Verdere informatie over het programma Groene Genetica kunt u vinden op www.nwo.nl/groenegenetica en www.groenegenetica.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.