Universiteit Leiden

nl en

Wim van den Doel

Hoogleraar Contemporaine Geschiedenis

Naam
Prof.dr. H.W. van den Doel
Telefoon
+31 71 527 2933
E-mail
h.w.van.den.doel@hum.leidenuniv.nl

Wim van den Doel is hoogleraar Algemene Geschiedenis.

Meer informatie over Wim van den Doel

Wim van den Doel is hoogleraar Algemene Geschiedenis.

Portefeuilles

 • Coördinatie en integratie van de besluitvorming van het Faculteitsbestuur
 • Strategische samenwerkingsverbanden en externe betrekkingen
 • Onderzoeksbeleid
 • Bibliotheekbeleid
 • Internationalisering
 • Graduate School en promotieaangelegenheden
 • Leerstoelenbeleid
 • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)

Opleiding

MA (1987) and PhD (1994) Leiden University
 

Onderzoek

History of European relations with the world beyond Europe; Modern Imperialism; Late Colonial States & Societies; Decolonization; Trans-Atlantic Relations.

Bestuurlijke werkzaamheden

Hoogleraar Contemporaine Geschiedenis

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Institute for History
 • Algemene Geschiedenis

Werkadres

Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Kamernummer C1.01

Contact

 • Doel H.W. van den (2012), Social Sciences and Humanities : Essential Fields for European Research. Leuven. [overig]overig
 • Doel H.W. van den (26 februari 2011), Revolutie luidt de 21ste eeuw in. Het Westen moet de zelfbevrijding van het Midden-Oosten krachtig ondersteunen omdat het zich geen mislukking van de revoluties aldaar kan veroorloven. De Volkskrant: 29.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2011), Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Doel H.W. van den (2011), 'Geenszins iemand aan wiens goede bedoelingen getwijfeld moet worden'. Het geval-Middendorp. In: Lindblad J.Th., Schrikker A. (Red.) Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Franeker: Van Wijnen. 317-337.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2010), The Dutch Empire. An Essential Part of World History, BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review 125(2-3): 179-237.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doel H.W. van den (2010), The emergence of the German Threat. In: Amersfoort H, Kamphuis P (Red.) May 1940. The battle for the Netherlands. Leiden: Brill. 13-34.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2010), Disputed Territory: the battle in the Dutch provinces of Limburg, Noord-Brabant and Zeeland. In: Amersfoort H, Kamphuis P (Red.) May 1940. The battle for the Netherlands. Leiden: Brill. 205-260.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2010), The Field Army Defeated. The battle for the Grebbe Line. In: Amersfoort H, Kamphuis P (Red.) May 1940. The battle for the Netherlands. Leiden: Brill. 261-320.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2010), Not a bridge too far. The battle for the Moerdijk bridges, Dordrecht and Rotterdam. In: Amersfoort H, Kamphuis P (Red.) May 1940. The battle for the Netherlands. Leiden: Brill. 343-394.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2009), From distant images to closer relations: the Netherlands and the United States during the nineteenth century. In: Krabbendam H, Minnen C van, Scott-Smith G (Red.) Four centuries of Dutch-American relations 1609-2009. Amsterdam: Boom. 219-237.boekdeel
 • Doel H.W. van den (21 juli 2007), Moord en tegenmoord na 60 jaar. De Volkskrant: 15-15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (18 juli 2007), Grondrechten gaan voor traditie. De Volkskrant: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (5 juli 2007), En nu nog een Huis van de Democratie .... De Volkskrant: 12-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (28 maart 2007), Laat zien waarvoor we de EU wél nodig hebben. De Volkskrant: 10-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (17 maart 2007), Vijftig jaar ongekende voorspoed en vooruitgang. De Volkskrant: 4-4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (14 november 2006), De komende dorpsverkiezingen. De Volkskrant: 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2 september 2006), Denk niet dat de dreiging wel meevalt. De Volkskrant: 3-3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (21 februari 2006), Uruzgan-ja helpt Europa-discussie. De Volkskrant: 12-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2006), Linggadjati Agreement. In: Benjamin Thomas (Red.) Encyclopedia of Western Colonialism since 1450. Detroit: Macmillan Reference USA. 733-734.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den (2006), Indonesian Independence, Struggle for. In: Benjamin Thomas (Red.) Encyclopedia of Western Colonialism since 1450. Detroit: Macmillan Reference USA. 631-634.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den (2006), Nederlands-Indië. Kolonialisme in de 19de eeuw. Inleiding, Geschiedenis Magazine 41(8): 15-18.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2006), Goeddoen en geld verdienen. Nederland als koloniale mogendheid, Geschiedenis Magazine 41(8): 24-29.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den (28 oktober 2005), Plaatsen van herinnering, of waarom de canon op straat ligt. De Volkskrant: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (17 augustus 2005), Gebaar Bot is grote stap voorwaarts. De Volkskrant: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (27 mei 2005), Voor-stem is een stem voor het wonder van Europa. De Volkskrant: 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (14 april 2005), Herdenk ook dit jaar de bevrijding in de juiste context. De Volkskrant: 12-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2005), De leider van het Westen, Internationale Spectator 59(1): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2005), Gouverneur-generaal. In: Tebbe F.J.J., Bree J.T.L.M. van, Horsten H., Lekkerkerk P.L. (Red.) Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Utrecht: Het Spectrum. 109-110.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Nederlands-Indië. In: Tebbe F.J.J., Bree J.T.L.M. van, Horsten H., Lekkerkerk P.L. (Red.) Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Utrecht: Het Spectrum. 232-233.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Nederlands-Indonesische betrekkingen. In: Tebbe F.J.J., Bree J.T.L.M. van, Horsten H., Lekkerkerk P.L. (Red.) Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Utrecht: Het Spectrum. 233-234.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Hubertus de Onstuimige. De reizen van Henri van Kol door de Nederlandse koloniën, 1902-1903. In: Boom Bart van der, Gaastra Femme (Red.) Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900. Amsterdam: Balans. 200-214.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den (Red.) (2005), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker.boekredactie
 • Doel H.W. van den (2005), Amsterdam: het Anne Frankhuis. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 14-19.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Linggadjati/Linggarjati. Het Nederlands-Indonesisch conflict. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 182-195.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Maastricht: Plein 1992. Het verdrag van Maastricht. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 446-460.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Het ontstaan van de Duitse dreiging. In: Amersfoort Herman, Kamphuis Piet (Red.) Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied. Den Haag: SDU Uitgevers. 39-59.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Betwist terrein. De strijd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In: Amersfoort Herman, Kamphuis Piet (Red.) Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied. Den Haag: SDU Uitgevers. 211-255.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Het veldleger bezwijkt. De strijd om de Grebbelinie. In: Amersfoort Herman, Kamphuis Piet (Red.) Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied. Den Haag: SDU Uitgevers. 257-309.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Geen brug te ver. De strijd om de Moerdijkbruggen, Dordrecht en Rotterdam. In: Amersfoort Herman, Kamphuis Piet (Red.) Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied. Den Haag: SDU Uitgevers. 331-375.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2005), Rotterdam: Zadkines De Verwoeste Stad. In: Doel H.W. van den (Red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 98-109.boekdeel
 • Doel H.W. van den (10 september 2004), VS en Europa kunnen niet zonder elkaar. De Volkskrant: 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (12 maart 2004), De terugtocht van het Westen (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Doel H.W. van den (2004), Das kleine Land mit dem grossen Imperium. Die moderne niederländische Kolonialgeschichte. In: Wielenga F., Taute I. (Red.) Länderbericht Niederlande. Geschichte - Wirtschaft - Gesellschaft. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. 241-301.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2004), Europa en het Westen. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Doel H.W. van den (2004), Common values calm TransAtlantic troubles, European Review 6: 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2004), Het belang van Vietnam, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 19(2): 7-12.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2003), From Diplomacy and Indirect Rule to Direct Rule. In: Zandvliet K. (Red.) The Dutch Encounter with Asia 1600-1950. Zwolle: Waanders Publishers. 293-296.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2003), From Limited Force to Subjection. In: Zandvliet K. (Red.) The Dutch Encounter with Asia 1600-1950. Zwolle: Waanders Publishers. 325-327.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2003), The East Indies Market, 1825-1950. In: Zandvliet K. (Red.) The Dutch Encounter with Asia 1600-1950. Zwolle: Waanders Publishers. 347-349.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2003), Four Years of Transition. In: Zandvliet K. (Red.) The Dutch Encounter with Asia 1600-1950. Zwolle: Waanders Publishers. 411-413.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Vinken P. (2003), Jacob Elisa Doornik: een vroeg-negentiende eeuws koloniaal criticus, Tirade 47(401): 77-99.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2003), De strijd in Atjeh is geen koloniale erfenis, Historisch Nieuwsblad 5.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2002), "Logen en laster, gesteund door geld en onbeschaamdheid". Landheer, ambtenaar en koning in de Tjiomas-affaire. In: Lindblad J.Th., Molen W. van der (Red.) Macht en majesteit. Opstellen voor Cees Fasseur bij zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van Indonesië aan de Universiteit Leiden. Leiden: Opleiding TCZOAO. 13-42.congresbijdrage
 • Bilt E.F. van de & Doel H.W. van den (Red.) (2002), Klassiek Amerikaans: Opstellen voor A. Lammers. Leiden: Centrum voor Moderne Geschiedenis.boekredactie
 • Doel H.W. van den (2002), Het roer gaat om / A change of course. In: Oosthoek A. (Red.) De kunst van het handeldrijven. Abcoude: Uniepers. 156-191.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den (2002), Torches of freedom: de opkomst van de Amerikaanse sigaret. In: Bilt E.F. van de, Doel H.W. van den (Red.) Klassiek Amerikaans: Opstellen voor A. Lammers. Leiden: Centrum voor Moderne Geschiedenis. 55-80.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den (2002), Een couveuse in het Rode Kruis Ziekenhuis, Zeeuws Tijdschrift 52(1-2): 24-28.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Doel H.W. van den (2002), Het pandaemonium van alle booze geesten der heb- en geldzucht'. Nederlandse beleggers en Amerikaanse spoorwegen in de negentiende eeuw. In: Doel H.W. van den, Boom G. van (Red.) In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker. 123-147.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Boom G. van (Red.) (2002), In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker.boekredactie
 • Doel H.W. van den & Mout M.E.H.N. (Red.) (2002), Van Muller tot Wesseling. Honderdnegentien jaar algemene geschiedenis in Leiden. Leiden: Centrum voor Moderne Geschiedenis.boekredactie
 • Doel H.W. van den (2002), Inleiding. In: Doel H.W. van den, Mout M.E.H.N. (Red.) Van Muller tot Wesseling. Honderdnegentien jaar algemene geschiedenis in Leiden. Leiden: Centrum voor Moderne Geschiedenis. 5-16.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2002), Vier jaar afscheid. In: Zandvliet K. (Red.) De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. Zwolle: Waanders Uitgeverij. 411-413.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2002), De Indische markt. In: Zandvliet K. (Red.) De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. Zwolle: Waanders Uitgeverij. 347-349.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2002), Van beperkt geweld tot onderwerping en onderdrukking. In: Zandvliet K. (Red.) De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. Zwolle: Waanders Uitgeverij. 325-327.boekdeel
 • Doel H.W. van den & Zandvliet K. (2002), Van diplomatie en indirect bestuur naar direct bestuur. In: Zandvliet K. (Red.) De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. Zwolle: Waanders Uitgevers. 293-296.boekdeel
 • Vries P.H.H., Doel H.W. van den & Niemeijer H. (2002), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History.tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (2001), Nachbarn an der Peripherie. Die Bziehungen zwischen Niederländisch-Ostindien und den deutschen Südseekolonien. In: Hiery H.J. (Red.) Die Deutsche Südsee 1884-1914. Ein Handbuch. Paderborn: Ferdinand Schöningh. 773-801.boekdeel
 • Doel H.W. van den (2001), Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (tweede en derde herziene druk). Amsterdam: Prometheus.boek
 • Doel H.W. van den, Vries P.H.H. & Niemeijer H. (2001), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 25(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (2001), Dekolonisatie en Koude Oorlog in Azië, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 16: 35-61.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doel H.W. van den (2001), De stijl van de historicus, BMGN - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden = BMGN - The Low Countries historical review 116: 334-337.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doel H.W. van den (2001), Nedelands-Indië. In: Encarta Winkler Prins Encyclopedie op cd-rom. Utrecht: Spectrum.congresbijdrage
 • Doel H.W. van den & Emmer P.C. (2000), De dekolonisatie van Nederland, Internationale Spectator 54: 339-346.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doel H.W. van den (2000), Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië. Amsterdam: Prometheus.boek
 • Doel H.W. van den, Vries P.H.H. & Niemeijer H. (2000), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 24(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den, Vogel H.Ph., Vries P.H.H. & Battacharia B. (1999), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 23(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (7 mei 1998), Colijns oorlogsmisdaad een nieuwtje. De Leidse school en de Lombok koorts. Mare: 5-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blussé J.L., Doel H.W. van den & Vogel H.Ph. (1998), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 22(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (1998), Les hollandais sont devenus des maitres colonialistes. Frankrijk en de Nederlandse koloniale politiek aan het einde van het koloniale tijdperk. In: Bossenbroek M.Ph., Mout M.E.H.N., Musterd C. (Red.) Met de Franse slag. 23-47.boekdeel
 • Doel H.W. van den (1998), Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936): De stralende zon van het Leidse heelal. In: Beliën X., Bossenbroek M., Zetten X. van (Red.) In de Vaart der Volkeren. Nederlanders rond 1900. 215-226.boekdeel
 • Doel H.W. van den (1998), Jacob Christiaan Koningsberger, Internet Tijdschrift.artikel in tijdschrift
 • Vogel H.Ph., Blussé J.L. & Doel H.W. van den (1997), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 21(1-3).tijdschriftredactie
 • Vogel H.Ph., Blussé J.L. & Doel H.W. van den (1996), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 20(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (1996), Practical agricultural education in the Netherlands East Indies: the transfer of agricultural knowledge to the indegenous population of Java, 1875-1920, Journal of the Japan-Netherlands Institute: 78-94.artikel in tijdschrift
 • Doel H.W. van den & Schaepdrijver S.C.M. de (1996), Thomas Stamford Raffles: oriëntalist en imperialist. In: Bossenbroek M.Ph., Mout M.E.H.N., Musterd C. (Red.) Historici in de politiek. Leiden: NN. 13-35.boekdeel
 • Doel H.W. van den (1996), Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie. NN: NN.boek
 • Vogel H.Ph., Blussé J.L. & Doel H.W. van den (1995), Redactielid Itinerario, European Journal of Overseas History 19(1-3).tijdschriftredactie
 • Doel H.W. van den (1994), Koloniaal bestuur na 1870. In: Bossenbroek M.P. (Red.) Weerzien met Indië. Zwolle: NN. 759-779.boekdeel
 • NWO Lid Raad van Bestuur
 • NWO Voorzitter Domein SGW
 • Roosevelt Study Center Voorzitter Raad van Toezicht
 • Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen Voorzitter
 • Huizinga-commissie Voorzitter
 • Europaeum Chair Steering Committee