Universiteit Leiden

nl en

Willemijn Waal

Universitair docent Assyriologie / Hettitologie

Naam
Dr. W.J.I. Waal
Telefoon
+31 71 527 2019
E-mail
w.j.i.waal@hum.leidenuniv.nl

Willemijn Waal is universitair docent Hittitisch aan het Instituut voor Regiostudies en directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO).

Meer informatie over Willemijn Waal

Website Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO)

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent Assyriologie / Hettitologie

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Institute for Area Studies
 • SMES Assyriologie

Werkadres

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 4
2311 BZ Leiden
Kamernummer 1.20

Contact

 • Kelder J.M. & Waal W.J.I. (2019), Epilogue: Kings and Great Kings in the Aegean and Beyond. In: Kelder J.M., Waal W.J.I. (red.) FROM ‘LUGAL.GAL’ TO ‘WANAX’. KINGSHIP AND POLITICAL ORGANISATION IN THE LATE BRONZE AGE AEGEAN. Leiden: Sidestone Press. 151-160. boekdeel
 • Kelder J.M. & Waal W.J.I. (red.) (2019), From ‘LUGAL.GAL’ to ‘Wanax’. Kingship and Political Organisation in the Late Bronze Age Aegean. Leiden: Sidestone Press. boekredactie
 • Kelder J.M. & Waal W.J.I. (2019), Introduction. In: Kelder J.M., Waal W.J.I. (red.) FROM ‘LUGAL.GAL’ TO ‘WANAX’. KINGSHIP AND POLITICAL ORGANISATION IN THE LATE BRONZE AGE AEGEAN. Leiden: Sidestone. 7-8. boekdeel
 • Kloekhorst A. & Waal W.J.I. (2019), A Hittite scribal tradition predating the tablet collections of Ḫattuša? The origin of the ‘cushion-shaped’ tablets KBo 3.22, KBo 17.21+, KBo 22.1, and KBo 22.2, Zeitschrift für Assyriologie 109(2): 189-203. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2019), Fate strikes back: New evidence for the identification of the Hittite Fate deities and its implications for hieroglyphic writing in Anatolia, Journal of Cuneiform Studies 71: 121-132. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2019), Mother or Sister? Rethinking the Origins of the Greek alphabet and its relation to the other 'western' alphabets. In: Boyes Ph.J., Steele Ph.M. (red.) Understanding Relations Between Scripts II. Oxford: Oxbow books. 109-124. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2019), My brother, a Great King, my peer. Evidence for a Mycenaean kingdom from Hittite texts. In: Kelder J.M., Waal W.J.I. (red.) From LUGAL.GAL to Wanax. Kingship and political organisation in the Late Bronze Age Aegean. Leiden: Sidestone Press. 9-29. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2019), Ouder dan je zou denken. De leeftijd van het Griekse alfabet, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici 52(4): 395-415. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2019), The Greek Alphabet. Older than you may think, The Ancient Near East Today. Newsletter of the American Schools of Oriental Research . artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2018), On the ‘Phoenician Letters’: The Case for an Early Transmission of the Greek Alphabet from an Archaeological, Epigraphic, and Linguistic Perspective, Aegean Studies 1: 83-125. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2018), Vermaledijde kelken en sjoemelende sommeliers: Fabels en parabels uit het Hittitische rijk. In: Gerritsen F., Heijden H. van der (red.) Standplaats Istanbul. Lange lijnen in de cultuurgeschiedenis van Turkije. Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas. 69-76. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2017), Anatolian Hieroglyphs on Hittite Clay Tablets. In: Kertai D., Nieuwenhuyse O. (red.) From the Four Corners of the Earth. Studies in Iconography and Cultures of the Ancient Near East in Honour of F.A.M Wiggermann (Alter Orient und Altes Testament 441). Münster. 297-308. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2017), A new interpretation of the Hittite expression šarā ar. In: Mouton A. (red.) Hittitology Today: Studies on Hittite and Neo-Hittite Anatolia in Honor of Emmanuel Laroche’s 100th Birthday.. 71-80. boekdeel
 • Eidem J., Gzella H., Kon R.E., Kooij A. van der, Limme L., Meijer D.W.J., Stol M. & Waal W.J.I. (2017), Bibliotheca Orientalis Redactielid . tijdschriftredactie
 • Waal W.J.I. (2017), In Search of the Baleful Signs. Rethinking the transmission of the alphabet to Greece. In: Aspects of Globalization. Mobility, exchange and the development of multi-cultural states. Leiden. 18-21. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2016), Een brief van Hare Majesteit. In: Kaper O.E. (red.) Koninginnen van de Nijl. Macht en Schoonheid in het Nieuwe Rijk (1539-1077 v. Chr.). Leiden: Sidestone Press. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2016), Hittite Diplomatics. Studies in Ancient Document Format and Record Management nr. 57. Wiesbaden: Harrazzowitz Verlag. boek
 • Kaper O.E. (2016), Koninginnen van de Nijl: Macht en schoonheid in het Nieuwe Rijk (1539-1077 v.Chr.). Leiden: Sidestone Press. boek
 • Waal W.J.I. (2016), Silver in Search of his Father: A Comparative Folkloristic Approach to an episode of the Song of Silver. In: Kleber K., Pirngruber R. (red.) Silver, Money, and Credit. A Tribute to Robartus J. van der Spek on the Occasion of his 65th Birthday on 18th September 2014. nr. 128 Leiden: Peeters. 295-306. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2016), Bespreking van: J. Haubold (2013) Greece and Mesopotamia. Dialogues in Literature, Mnemosyne 69(1): 135-139. boekbespreking
 • Waal W.J.I. (2016), Wachstafel (wax tablet) bei den Hethitern, 14(7/8): 613-614. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2015), Hittites. Language and Texts. In: Helmer Ch., McKenzie S. L., Römer Th. Chr., Schröter J., Walfish B. D., Ziolkowski E. (red.) De Gruyter’s Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR). nr. Volume 11: Halah – Hizquni: De Gruyter. 1180-1185. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2014), Changing Fate. Hittite GUL-š-, C. Luwian GUL-zāi-, H. Luwian REL-za and the Kuwanšeš-deities. In: Taracha P. (red.) Proceedings of the Eight International Congress of Hittitology. Warsaw: Agade. 1016-1034. congresbijdrage
 • Eidem J., Gzella H., Kon R.E., Kooij A. van der, Limme L., Meijer D.W.J., Stol M. & Waal W.J.I. (2014), Redactielid Applied Medical Informatics . tijdschriftredactie
 • Burgersdijk D. & Waal W.J.I. (red.) (2014), Zenobiareeks. Hilversum: Uitgeverij VerLoren. overig
 • Burgersdijk D, Henkelman W.F.M & Waal W.J.I. (red.) (2013), Alexander en Darius. Een Macedoniër in de spiegel van het oude Nabije Oosten nr. 1. Hilversum: Uitgeverij Verloren. boekredactie
 • Eidem J., Kon R.E., Kooij A. van der, Limme L., Meijer D.J.W., Stol M. & Waal W.J.I. (2013), Redactielid Applied Medical Informatics . tijdschriftredactie
 • Waal W.J.I. (2013), Review of: Pax Hethitica Bespreking van: Cohen, Y.; Gilan, A.; Miller, J. (2010) Pax Hethitica. Studies on the Hittites and their neighbours in honour of Itamar Singer Wiesbaden 2010, Studien zu den Bogazköy-Texten, Applied Medical Informatics 70(1/2): 152-154. boekbespreking
 • Burgersdijk D., Henkelman W.F.M. & Waal W.J.I. (2013), Van Achilles tot Acheamenide: Alexander in het rijk van Darius. In: Burgerdijk D., Henkelman W.F.M, Waal W.J.I. (red.) Alexander en Darius, Een Macedoniër in de spiegel van het oude Nabije Oosten. Hilversum: Uitgeverij VerLoren. 7-16. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2013), Writing in Anatolia. The Origins of the Anatolian Hieroglyphs and the Introduction of the Cuneiform Script, Altorientalische Forschungen 39(2): 287-315. artikel in een tijdschrift
 • Burgersdijk D & Waal W.J.I. (red.) (2013), Zenobiareeks. Hilversum: Uitgeverij VerLoren. overig
 • Waal W.J.I. (2012), A Broader Perspective: an Overview of the East. In: Kelder J., Üslu G., Şerifoğlu Ö.F. (red.) Troy: City, Homer and Turkey.: W Books. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2012), Alakšandu of Wiluša. In: Kelder J., Üslu G., Şerifoğlu Ö.F. (red.) Troy: City, Homer and Turkey.: W Books. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2012), An Anatolian Iliad?. In: Kelder J., Üslu G., Şerifoğlu Ö.F. (red.) Troy: City, Homer and Turkey.: W-Books. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2012), A war over Troy in the Tawagalawa-letter?. In: Kelder J., Üslu G., Şerifoğlu Ö.F. (red.) Troy: City, Homer and Turkey.: W Books. boekdeel
 • Waal W.J.I. (2012), Chronological Developments in Hittite Scribal Habits and Tablet Shapes. In: Devecchi E. (red.) Palaeography and Scribal Practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age. Proceedings of the International Symposium held in Leiden December 17-18 2009 (PIHANS 119). Picturing China 1870-1950, Supplement in IIAS Newsletter Leuven: Peeters. 217-227. congresbijdrage
 • Waal W.J.I. (2012), De relatie tussen Egypte en Hatti: een kwestie van geven en nemen, Phoenix : bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux 58(1): 37-50. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2012), Reading Between the Lines: Hittite Scribal Conventions. In: Egmond W.S. van, Soldt W.H. van (red.) Theory and Practice of Knowledge Transfer. Studies in School Education in tne Ancient Near Est and Beyond. Leuven: Peeters. 147-152. congresbijdrage
 • Waal W.J.I. (2012), The Hittites. In: Kelder J., Üslu G. (red.) Troy: City, Homer and Turkey.: W Books. boekdeel
 • Burgersdijk D.W.P. & Waal W.J.I. (2011), Beelden van Constantinopel: een inleiding. In: Burgersdijk & Waal (red.) Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool. Leuven: Ex Oriente Lux, Peeters. 1-12. boekdeel
 • Burgersdijk D.W.P. & Waal W.J.I. (red.) (2011), Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool. Leuven: Ex Oriente Lux, Peeters. boekredactie
 • Waal W.J.I. (2011), They Wrote on Wood. The case for a hieroglyphic scribal tradition in Hittite Anatolia, Anatolian Studies 61: 21-34. artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2011), Bespreking van: Groddek, D. & M. Zorman (eds.) (2007) Tabularia Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Kosak zum 65. Geburtstag (DBH 25), Applied Medical Informatics 68: 343-346. boekbespreking
 • Waal W.J.I. (14 september 2010), The source object : studies in Hittite diplomatics (Dissertatie. Leiden Institute for Areastudies (LIAS), Faculty of Humanities, Leiden University). Promotor(en): Soldt, W.H. van; Hout, T.P.J. van den. dissertatie
 • Waal W.J.I. (2010), Hulanabi vs. Talmi-Tessub: who wrote KBo 33.175+ and KBo 23.28+ (CTH 628), Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires . artikel in een tijdschrift
 • Waal W.J.I. (2010), Review of Fuscagni, F. Hethitische unveröffentliche Texte aus den Jahren 1906-1912 in der Sekundärliteratur Bespreking van: (2007) Hethitische unveröffentliche Texte aus den Jahren 1906-1912 in der Sekundärliteratur, Applied Medical Informatics 65.5-6. boekbespreking
 • Waal W.J.I. (2010), Review of: P. Dardano, die hethitischen Tontafelkataloge aus Hattusa (CTH 276-282) Bespreking van: (2006) Die hethitischen Tontafelkataloge aus Hattusa (CTH 276-282), Applied Medical Informatics 67 5/6: 554-560. boekbespreking
 • Waal W.J.I. (2009), Review of B.J. Collins, The Hittites and Their World Bespreking van: The Hittites and Their World, 05/2009, Review of Biblical Literature . boekbespreking
 • Waal W.J.I. (2007), Boekbespreking Bespreking van: Bryce T. (2005) The Kingdom of the Hittites. New Edition, Applied Medical Informatics 64: 417-420. boekbespreking
 • Waal W.J.I. (2006), Duurzamer dan Brons. De tabletcollecties van Hattusha, Phoenix : bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux 52(1): 31-43. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.