Universiteit Leiden

nl en

Erwin Dijkstra

Buitenpromovendus / gast

Naam
Mr.dr.drs. E. Dijkstra
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.dijkstra@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8839-1880

Erwin Dijkstra is buitenpromovendus bij het Instituut Metajuridica van de Leidse rechtenfaculteit en specialiseert zich in de plichten en beperkingen van democratische rechtsstaten inzake het bestrijden van discriminatie in de verhouding tussen burgers.

Meer informatie over Erwin Dijkstra

Erwin Dijkstra schrijft een dissertatie die handelt over de algemene plicht van een rechtsstatelijke overheid om discriminatie te bestrijden. Ook publiceert hij artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften, deze behandelen meestal meer specifiek de achterstelling en emancipatiestrijd van één specifieke gemarginaliseerde groep.

Bekroond onderzoek & onderwijs
Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erwin Dijkstra zijn bekroond. In 2019 won hij de tweede prijs bij de Leidse Universitaire Scriptieprijzen, voor zijn masterscriptie over de maatschappelijke positie van gehandicapten. In datzelfde jaar won hij ook de tweede prijs bij de scriptieprijzen van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, voor zijn masterscriptie over de rol van bossen in de mythen, legenden en folklore van het oude Nabije Oosten. De intensieve, studentgerichte begeleiding en inclusiviteit, die Erwin Dijkstra tot de speerpunten van zijn onderwijs heeft gemaakt, leidden er tot slot toe dat hij de JSVO-prijs voor de beste werkgroepdocent aan de Leidse rechtenfaculteit voor het collegejaar 2018-2019 won.

Huidig onderzoek
De huidige onderzoeksactiviteiten en publicaties van Erwin Dijkstra richten zich, zoals reeds aangestipt, voornamelijk op de verplichtingen en de mogelijkheden van de overheid, en andere maatschappelijke instituties, om binnen de rechtsstaat discriminatie te bestrijden. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan de noodzakelijke grenzen die men bij het inzetten van het strafrecht, het civiele recht en beleidsmaatregelen voor dit doel, in acht dient te nemen; aangezien achtergestelde groepen doorheen de geschiedenis vaak net zoveel te vrezen hadden van het recht als dat zij erdoor beschermd werden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de juridische beperkingen waar mensen die zich identificeren op het spectrum van LHBTI+ tegenaan liepen en lopen. Daarnaast kan het feit dat vrouwen pas vanaf 1956 ook juridisch handelingsbekwaam werden geacht, bijvoorbeeld tot denken aanzetten. Zowel de plichten als de noodzakelijke grenzen van het overheidshandelen in het kader van het bestrijden van discriminatie, probeert dit onderzoek te funderen op de fundamentele rechten die ieder individu geniet binnen de rechtsstaat en de waarden van vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid die uiteindelijk aan deze rechten ten grondslag liggen.

Diversiteit & Inclusiviteit
Naast zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker is Erwin Dijkstra ook actief lid (geweest) van de facultaire Gezamenlijke Opleidingscommissie en de facultaire Werkgroep Diversiteit & Inclusiviteit. Ook zet hij zich in voor het Access & Support Platform, een universitair netwerk van ervaringsdeskundige medewerkers en studenten op het gebied van beperking en ondersteuningsbehoefte.   

Handicap & Recht
Naast zijn aanstelling aan de Universiteit Leiden is Erwin Dijkstra redacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift Handicap & Recht.

Buitenpromovendus / gast

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Institute for Area Studies
  • SMES Assyriologie

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.