Universiteit Leiden

nl en

Erwin Dijkstra

Onderzoeker/docent

Naam
Mr.drs. E. Dijkstra
Telefoon
+31 71 527 2526
E-mail
e.dijkstra@law.leidenuniv.nl

Als docent en onderzoeker aan het Instituut Metajuridica van de Leidse rechtenfaculteit geeft Erwin Dijkstra werkgroepen voor diverse vakken van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, begeleidt hij (master)scripties als tweede lezer en fungeert hij als rechter bij Moot Court. Aangezien zijn dissertatie handelt over de plicht van een rechtsstatelijke overheid om discriminatie te bestrijden, heeft hij intensieve, studentgerichte begeleiding en inclusiviteit tot de speerpunten van zijn onderwijs gemaakt. Deze aanpak werd in september 2019 beloond met de JSVO-onderwijsprijs voor de beste werkgroepdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich, zoals reeds aangestipt, op de verplichtingen en de mogelijkheden van de overheid en andere maatschappelijke instituties om binnen de rechtsstaat discriminatie te bestrijden. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan de noodzakelijke grenzen die men bij het inzetten van het strafrecht, het civiele recht en beleidsmaatregelen voor dit doel, in acht dient te nemen; aangezien achtergestelde groepen doorheen de geschiedenis vaak net zoveel te vrezen hadden van het recht als dat zij erdoor beschermd werden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de juridische beperkingen waar mensen die zich identificeren op het spectrum van LHBTI+ tegenaan liepen en lopen. Daarnaast kan het feit dat vrouwen pas vanaf 1956 ook juridisch handelingsbekwaam werden geacht, bijvoorbeeld tot denken aanzetten. Zowel de plichten als de noodzakelijke grenzen van het overheidshandelen in het kader van het bestrijden van discriminatie, probeert dit onderzoek te funderen op de fundamentele rechten die ieder individu geniet binnen de rechtsstaat en de Verlichtingswaarden van vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid die uiteindelijk aan deze rechten ten grondslag liggen.

Meer informatie over Erwin Dijkstra

Erwin Dijkstra (1989) is rechtsfilosoof, assyrioloog en jurist. Op academisch vlak houdt hij zich bezig met overgeleverde verhalen en hetgeen zij ons leren over oude beschavingen en de interactie van wet- en regelgeving met de sociale werkelijkheid. Deze laatste specialisatie leidde in de herfst van 2018 tot zijn huidige aanstelling als docent/onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Als vervolg op zijn bekroonde masterscriptie over de maatschappelijke positie van geestelijk en lichamelijk beperkte mensen, schrijft hij in deze hoedanigheid een dissertatie waarbij hij zowel de plicht van een rechtsstatelijke overheid om discriminatie te bestrijden als de grenzen die zij daarbij in acht dient te nemen, onderzoekt. In het kader hiervan publiceert hij ook artikelen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften over de (juridische) emancipatie van achtergestelde groepen in de samenleving, zoals mensen van kleur, vrouwen, mensen die zich identificeren op het spectrum van LHBTI+, ouderen, mensen die een minderheidsreligie aanhangen, en mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychische handicap.

Titel onderzoek: Closing the gap: Law's attempts to protect and support disadvantaged groups.

Onderzoeker/docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.31

Contact

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.31

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.