Universiteit Leiden

nl en

Erwin Dijkstra

Buitenpromovendus / gast

Naam
Mr.dr.drs. E. Dijkstra
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.dijkstra@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8839-1880

Erwin Dijkstra bestudeert als buitenpromovendus de mogelijkheid om via hun verhalen de ideeën en waarden van mensen in de oudheid te weten te komen. Meer specifiek kijkt hij of we aan de hand van mythen, legenden en folklore kunnen vaststellen hoe mensen vroeger dachten over hun natuurlijke omgeving.

Meer informatie over Erwin Dijkstra

Huidig onderzoek

Ook in het oude Nabije Oosten werden mensen geconfronteerd de verandering van hun leefomgeving. En hun houding ten opzichte van dergelijke ontwikkelingen, die zich soms zelfs binnen een mensenleven lieten waarnemen, kan interessant zijn voor onze tijd. Niet persé om oplossingen te vinden voor onze huidige problemen maar voor een alternatieve zienswijze op de wereld en het omgaan met elkaar in tijden van koude, honger, vloed en vuur. Vaak wordt aangenomen dat ons een blik wordt gegund op deze houding via de overgeleverde verhalen uit die tijd. In dit project onderzoekt Erwin Dijkstra de mogelijkheden en de grenzen van zo’n aanpak. Hij doet dit door de rol van bossen in de mythen, legenden en folklore uit het ontboste Mesopotamië te vergelijken met die uit de beboste gebieden van het oostelijke Middellandse zeegebied.

Een verleden in de rechtswetenschap

Voordat hij buitenpromovendus werd bij de Faculteit Geesteswetenschappen, werkte Erwin Dijkstra als docent-onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hier deed hij onderzoek naar manieren om binnen de grenzen van de rechtsstaat discriminatie grondiger te bestrijden dan nu het geval is. Dit project resulteerde in een reeks artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en het boek Discrimination and the Foundation of Justice: Hate Speech, Affirmative Action, Institutional Opinions (Den Haag: Eleven Publishing, 2023). Naast zijn activiteiten als buitenpromovendus is Erwin Dijkstra dan ook voornemens om bij te blijven dragen aan dit belangrijke onderzoeksgebied door regelmatig te schrijven over discriminatie bestrijden via het recht.

Bekroond onderzoek & onderwijs

In het verleden zijn zowel het onderzoek als het onderwijs van Erwin Dijkstra bekroond. In 2019 won hij de tweede prijs bij de Leidse Universitaire Scriptieprijzen, voor zijn masterscriptie over de maatschappelijke positie van gehandicapten. In datzelfde jaar won hij ook de tweede prijs bij de scriptieprijzen van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, voor zijn masterscriptie over de rol van bossen in de mythen, legenden en folklore van het oude Nabije Oosten. De intensieve, studentgerichte begeleiding en inclusiviteit, die Erwin Dijkstra tot de speerpunten van zijn onderwijs had gemaakt, leidden er tot slot toe dat hij de JSVO-prijs voor de beste werkgroepdocent aan de Leidse rechtenfaculteit voor het collegejaar 2018-2019 won.

Diversiteit & inclusiviteit

Toen hij nog docent en onderzoeker was, was Erwin Dijkstra lid van de Gezamenlijke Opleidingscommissie en de Werkgroep Diversiteit & Inclusiviteit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast zette hij zich toentertijd in voor het Access & Support Platform, een universitair netwerk van ervaringsdeskundige medewerkers en studenten op het gebied van beperking en ondersteuningsbehoefte. Ook in zijn huidige rol als buitenpromovendus hoopt hij zijn steentje te kunnen bijdragen aan dergelijke belangrijke kwesties.

Buitenpromovendus / gast

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Institute for Area Studies
  • SMES Assyriologie

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.