Universiteit Leiden

nl en

Suzanne Cannegieter

Hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder trombose en hemostase

Naam
Prof.dr. S.C. Cannegieter
Telefoon
+31 71 526 1508
E-mail
s.c.cannegieter@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-4707-2303

Suzanne C. Cannegieter is hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder Trombose en Hemostase. Ze is staflid bij de afdeling Klinische Epidemiologie en de sectie Trombose en Hemostase van de afdeling Interne Geneeskunde.

Meer informatie over Suzanne Cannegieter

Suzanne C. Cannegieter is hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder Trombose en Hemostase. Ze is staflid bij de afdeling Klinische Epidemiologie en de sectie Trombose en Hemostase van de afdeling Interne Geneeskunde.

Klinische Epidemiologie

Onderzoek naar het begrijpen van ziekte begint met het vergelijken van grote groepen mensen en het observeren van gemiddelde verschillen. Door gebruik te maken van epidemiologische methoden is het mogelijk om met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid te concluderen dat deze verschillen oorzakelijk zijn. Pas als er een grote hoeveelheid kennis aanwezig is, uitgezocht op groepsniveau, is het mogelijk om op individueel niveau een uitspraak te kunnen doen over kans op ziekte. Langzamerhand zien we dat deze situatie zich gaat voordoen. We gaan steeds minder denken in termen als ‘wat is de oorzaak van een ziekte’ maar meer ‘wat zijn voor deze patiënt de oorzaken van zijn ziekte op dit moment in de tijd’. Als we over deze kennis beschikken kunnen we individuele risicoprofielen vaststellen. Op basis daarvan zijn er mogelijkheden om gericht, individuele maatregelen te nemen ten aanzien van het voorkómen of het behandelen van ziekte. Dit principe kan op elke ziekte worden toegepast.  

Suzanne Cannegieter past dit principe vooral toe op de ziekte trombose. In haar groep wordt dan ook onderzoek gedaan naar oorzaken van trombose en naar individuele risicoprofielen. Met deze kennis kan trombose gericht voorkomen en behandeld worden.

Dit onderzoek past bij de NWA vragen op het gebied van gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Wetenschappelijke carrière

Suzanne Cannegieter heeft geneeskunde gestudeerd aan de universiteiten van Groningen en Leiden. Haar promotieonderzoek deed zij aan de Universiteit van Leiden. De titel van haar proefschrift (1996) luidt  “Optimal oral anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valves”. Na haar promotie is zij naar Londen verhuisd en heeft daar in 1999 een MSc in Epidemiologie behaald aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Daarnaast was ze visiting lecturer aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine en de afdeling Haematologie van het Charing Cross and Westminster Hospital.

Sinds 2003 is ze als klinisch epidemioloog aangesteld in het LUMC op de afdeling Klinische Epidemiologie, en sinds 2016 ook op de afdeling Interne Geneeskunde, sectie Trombose en Hemostase. In 2016 werd ze benoemd tot hoogleraar Klinische Epidemiologie in het bijzonder Trombose en Hemostase. Haar oratie hield zij in November 2017 met als titel “Modellen van getal en bloed”. Sinds 2017 is zij gasthoogleraar aan de universiteit van Minas Gerais in Belo Horizonte, Brazilië.

Prof. Cannegieter is lid van de Education Committee van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) en mede-voorzitter van de ISTH Scientific Subcommittee on Predictive and Diagnostic Variables . Ze was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Haemostase (NVTH) en was lid van het Locale Organiserende Comité (Education) van het 24ste Congres van de ISTH, gehouden in Amsterdam 2013. Ze is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Trombosestichting en lid van de Wetenschapscommissie van Medisch Centrum Haaglanden. Ze is Associate Editor voor ‘Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis’ en lid van de Editorial Board van het Journal of Thrombosis and Haemostasis en PLoS Medicine.

In 2010 ontving zij de LUMC Marie Parijs prijs voor haar onderzoek naar veneuze trombose.

Hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder trombose en hemostase

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Reumatologie
  • Klinische Epidemiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-P

Contact

Publicaties

  • Stichting de Merel Bestuurslid
  • “Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis” Academic Editor wetenschappelijk tijdschrift
  • Haaglanden Medisch Centrum Lid Wetenschapscommissie
  • Trombosestichting Nederland Lid Wetenschappelijke Adviesraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.