Universiteit Leiden

nl en

Sanne Willems

Universitair docent

Naam
Dr. S.J.W. Willems
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.j.w.willems@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0000-6387

Sanne Willems is universitair docent bij de sectie Methodologie & Statistiek. Ze bestudeert effectieve manieren om statistieken en onzekerheid te communiceren om datagedreven besluitvorming te verbeteren. Hiermee wil ze de (statistische) gecijferdheid in de samenleving verbeteren en meer bewustzijn over dit onderwerp creëren. Willems is mede-oprichter van de sectie Statistiekcommunicatie van de VVSOR en de bijbehorende statistiekblog, heeft een leesgroep over dit onderwerp opgezet en zet zich in voor verschillende outreach-activiteiten

Meer informatie over Sanne Willems

Sanne Willems is universitair docent bij de sectie Methodologie & Statistiek. Ze bestudeert effectieve manieren om statistieken en onzekerheid te communiceren om datagedreven besluitvorming te verbeteren. Hiermee wil ze de (statistische) gecijferdheid in de samenleving verbeteren en meer bewustzijn over dit onderwerp creëren. Willems is mede-oprichter van de sectie Statistiekcommunicatie van de VVSOR en de bijbehorende statistiekblog, heeft een leesgroep over dit onderwerp opgezet en zet zich in voor verschillende outreach-activiteiten

Onderzoek naar statistiek

Willems is opgeleid als wiskundige en haar promotieonderzoek richtte zich op het verbeteren van statistische modellen. Tegen het einde van haar PhD merkte ze dat veel mensen moeite hebben met het begrijpen van basisprincipes uit de statistiek. Ze realiseerde zich dat meer onderzoek naar communicatie over statistiek en rekenvaardigheid essentieel is om datagestuurde besluitvorming op beleids- en individueel niveau te verbeteren. Een patiënt die bijvorbeeld verschillende behandelingen vergelijkt, moet begrijpen wat de bijbehorende overlevingskansen betekenen en hoe (on)nauwkeurig deze schattingen zijn.

Daarom besloot ze haar onderzoeksfocus te verleggen van wiskunde naar de communicatie van statistiek om het begrip van statistische resultaten te verbeteren. Een project dat veel aandacht kreeg is Willems' onderzoek naar de interpretatie van kanswoorden. Deze woorden, zoals ‘waarschijnlijk', worden regelmatig gebruikt om risico's te communiceren, maar uit haar gegevens bleek dat ze door individuen zeer verschillend worden geïnterpreteerd en daardoor een risico vormen voor miscommunicatie. Verder is Willems betrokken bij het onderzoeksproject over het ontkrachten van misleidende grafieken dat gefinancierd wordt met een LUF Lustrumsubsidie.

Haar huidige interesse gaat uit naar de communicatie van statistische onzekerheden, omdat deze cruciaal zijn bij het evalueren van risico's van verschillende keuzes. Ze bestudeert effectieve manieren om onzekerheden te communiceren en het effect daarvan op de cognitie, emotie en het gedrag van mensen.

Outreach

Willems zet zich in om de (statistische) gecijferdheid in de samenleving te verbeteren door outreach-activiteiten, zoals het uitleggen van statistische concepten in blog posts, het bespreken van haar werk op de nationale radio, en het ontwikkelen van een lespakket over misleidende statistiek. Ze stimuleert en faciliteert andere statistici om hetzelfde te doen door workshops en trainingen voor hen te organiseren als medeoprichter van de statistische blog en Media Expert Groep van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en OR (VVSOR). Daarnaast is ze een van de auteurs van de Grafiekpolitie, die misleidende grafieken op de factcheck website Nieuwscheckers.nl ontkracht.

Academisch burgerschap 

Willems vindt het belangrijk dat wetenschappers ook een bijdrage leveren aan de academische gemeenschap, en neemt daarom deel aan verschillende besturen en commissies. Ze vindt het vooral leuk om evenementen op het gebied van statistiekcommunicatie te organiseren om meer bewustzijn over het onderwerp te creëren onder statistici en andere onderzoekers. Zo is ze mede-oprichter van de sectie Statistiekcommunicatie van de Vereniging voor Statistiek en OR (VVSOR), waar zij symposia over onderzoek in communicatie en workshops over communicatievaardigheden organiseert. Ook is ze redacteur van het tijdschrift van de vereniging.

Daarnaast is Willems lid van de Communicatieraad van het Centraal Bureau voor de Statistiek en coördineert ze de online leesgroep over statistiekcommunicatie en (on)gecijferdheid. Ook zet ze zich in voor meer diversiteit in de wiskunde door het organiseren van het evenement "A PhD, is that for me?", waar studenten uit minderheidsgroepen worden gestimuleerd te promoveren.

Onderwijs

Willems geeft cursussen wiskunde en statistiek in de interfacultaire masteropleiding Statistics & Data Science en in de masteropleiding Psychologie. Ze initieerde en ontwierp een vak over Datavisualisatie voor studenten statistiek. Naast het leren maken van grafieken bespreekt ze de principes van effectieve datavisualisaties op basis van onderzoek naar de perceptie van grafieken en het lezen van grafieken. Op deze manier wil ze de studenten motiveren om beter na te denken over hoe ze hun statistische resultaten kunnen communiceren.

Naast het geven van colleges is Willems studieadviseur geweest voor studenten in de masteropleiding Statistics & Data Science, was ze lid van de toelatingscommissie en hielp ze bij het actualiseren van het curriculum. Momenteel is ze lid van de examencommissie van de opleiding.

Kort CV

Willems studeerde Wiskunde aan de Universiteit Utrecht en Statistiek aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar PhD in Toegepaste Statistiek aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden in 2020, promoveerde ze tot universitair docent en in 2021 verhuisde ze binnen de universiteit naar de eenheid Methodologie & Statistiek van het Instituut Psychologie.

Subsidies en prijzen

  • 2023: Projectsubsidie, Leids Universiteits Fonds / Gratama-Stichting/LUF
  • 2022: YAL Outreach Grant
  • 2020: LUF Lustrumsubsidie (medeaanvrager)
  • 2019: IOPS Best Poster Award
  • 2015: IOPS Best Poster Award

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Methodologie & Statistiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B22

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.