Universiteit Leiden

nl en

LUF-subsidie voor Sanne Willems

Sanne Willems heeft 35.000 euro subsidie gekregen van het Leids Universiteits Fonds (LUF)/ de Gratama-Stichting voor haar statistisch onderzoek. Met deze subsidie zal zij gaan onderzoeken hoe onzekerheid rondom voorspellingen het beste gevisualiseerd kan worden voor het grote publiek.

Veel beslissingen worden genomen op basis van statistische voorspellingen, zoals verwachtingen over het verloop van de inflatie of van infecties. Maar deze voorspellingen zijn nooit helemaal perfect. Om een goede beslissing te nemen, is het daarom belangrijk om te weten hoe onzeker een voorspelling is. Een beslissing gebaseerd op een hele onzekere schatting is natuurlijk een stuk risicovoller dan wanneer de schatting heel precies is.

Onzekerheid: wel of niet communiceren?

Hoewel beleidsmakers de informatie over onzekerheid vaak al gebruiken bij hun beslissingen, wordt het voor het grote publiek niet altijd getoond. Het delen van onzekerheid blijkt namelijk ook negatieve gevolgen te hebben. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het stress kan veroorzaken, dat risico’s erdoor hoger worden ingeschat of het vertrouwen in een voorspelling minder wordt. Sommige mensen durven daardoor zelfs helemaal geen beslissing te nemen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom is het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de gevolgen van het communiceren van onzekerheid.

Groot onderzoeksnetwerk

De LUF-subsidie van de Gratama-Stichting stelt Willems in staat te onderzoeken hoe onzekerheden het duidelijkst worden weergegeven via grafieken en wie daarbij negatieve gevolgen ervaren. Dit zal zij doen in samenwerking met dr. Ruben Vromans (Tilburg University) en prof.dr. Casper Albers (Rijksuniversiteit Groningen) en met behulp van een grootschalig LISS-panel. 'Ik ben erg blij dat deze subsidie het mogelijk maakt om data te verzamelen via het LISS-panel, aangezien dit panel representatief is voor de Nederlandse bevolking waardoor onze resultaten te generaliseren zijn naar het grotere Nederlandse publiek. Dit maakt de resultaten extra relevant voor instituten die statistieken communiceren op nationaal niveau, zoals het CBS, RIVM en KNMI.'

Impact

Willems zal deze instituten actief betrekken in het onderzoek. 'We willen hen aanmoedigen om onze bevindingen te implementeren in hun communicatiestrategieën. Op deze manier zal ons onderzoek direct impact hebben op de communicatie van statistische onzekerheid in de Nederlandse samenleving. We betrekken nationale instituten bij ons onderzoek en verwachten dat ons onderzoek ideeën oplevert voor vervolgonderzoek en samenwerkingsverbanden. Daarom is het een grote stap richting een groot onderzoeksnetwerk dat zich richt op communicatie over onzekerheid.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.