Universiteit Leiden

nl en

Ruth Prins

Universitair docent

Naam
Dr. R.S. Prins
Telefoon
+31 70 800 9464
E-mail
ctc@fgga.leidenuniv.nl

Ruth Prins is werkzaam bij het Instituut Bestuurskunde en het Institute of Security and Global Affairs.

Meer informatie over Ruth Prins

Meer informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Universitair docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.19

Contact

 • Prins R.S. & Devroe E. (2017), Local strategies for glocal challenges: comparing policing agendas in Amsterdam and Rotterdam. In: Devroe E., Edwards A., Ponsaers P. (red.) Policing European Metropolises. The Politics of Security in City-Regions. New York: Routledge. 268-299.boekdeel
 • Schat P. & Prins R.S. (2016), De burgemeester als crisismanager. Implicaties van de decentralisatie van jeugdzorg voor leiderschapsstijlen tijdens crises., 2016(4): 3-19.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Prins R.S. (2016), De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland, 93(2): 151-165.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Verhagen A., Jorissen A., Prins R.S. & Jaspers J. (red.) (2016), Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit nr. 2016-2. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu - Uitgevers.overig
 • Schmidt A, Prins R. & Devroe E (2015), Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland. Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit. In: Devroe E, Duchatelet A, Ponsaers P, Easton M, Gunther Moor L, Wondergem L (red.) Zicht op First responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België. nr. 12. Antwerpen: Maklu. 35-57.boekdeel
 • Edwards A. & Prins R.S. (2014), Policing and Crime in Contemporary London: Towards a developmental agenda?, European Journal of Policing Studies 2(2): 61-93.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Resodihardjo S. & Prins R.S. (2014), Surrounded by Safety: Safety As An Encompassing Policy Concept in The Netherlands. European Journal of Policing Studies., European Journal of Policing Studies 1(3): 225-248.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Prins R.S. (2014), Safety first. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors. (Dissertatie. Public Administration, Social Sciences, Erasmus University Rotterdam). Promotor(en) en Copromotor(en):Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers, dr. A. Cachet.dissertatie
 • Edwards, A. & Prins R.S. (2014), Policing en criminaliteit in hedendaags London: een agenda voor verdere ontwikkeling?, 68: 7-15.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Resodihardjo S. & Prins R.S. (2014), Surrounded by Safety: Safety As An Encompassing Policy Concept in The Netherlands., European Journal of Policing Studies 1(3): 225-248.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Prins R.S. (2014), Als burgemeesters zouden regeren [Review of: Benjamin Barber If mayors ruled the world] Bestuurs­wetenschappen 68(3): 89-92.boekbespreking
 • Prins R.S. (2014), Eenzamen baasjes. Burgemeester schippert tussen rol van burgerboeman en burgerboeman. Interviewed by Petra Meijer for Leids Universitair Weekblad Mare [interview].overig
 • Prins R.S. (2014), Gefascineerd door veiligheidGeinterviewed bij Pamela Roumen for SOFA Magazine [interview].overig
 • Prins R.S. (2014), Het veiligheidsbeleid nog meer naar de hand zetten. Interviewed by Peter van Noppen for Burgemeestersblad [interview].overig
 • Prins & R.S. (2014), Als burgemeesters zouden regeren. [Bespreking van: Barber B. If mayors ruled the world] 68(3): 89-92.boekbespreking
 • Prins R.S.,Cachet A.,Ponsaers P. & ughes G. (2012), Fragmentatie en samenhang in de aanpak van veiligheid, Orde van de Dag 12(57): 11-30.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Cachet A. & rins R.S. (2012), Ontwikkeling van het lokaal veiligheidsbeleid. In: E. Muller (Ed.) Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland.: Kluwer. 447-459.boekdeel
 • Prins R.S. (2012), Het Toezichtmodel. In: P. Marks & A. van Sluis (Ed.) Tussen richting en.: Boom Lemma Uitgevers.boekdeel
 • Prins R.S.,Cachet A.,Ponsaers P. & ughes G. (2012), Fragmentation and Interconnection in Public Safety Governance in the Netherlands, Belgium and England. In: Fenger M., Bekkers V. (Red.) Beyond Fragmentation and Interconnectivity: IOS Press. 19-43.boekdeel
 • Prins, R.S., C. Van der Linden, A. Cachet, T. Tudsjman & V. Bekkers (2012), Nationale wetten versus lokale besluiten: Een spanningsveld voor burgemeesters (. Public Administration, Social Sciences, Erasmus University). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties..rapport
 • Prins R.S. & achet A. (2011), Integrale veiligheidszorg en de burgemeester, Tijdschrift voor Veiligheid 10: 43-58.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Cachet & A. & R.S. Prins (2010), Lokaal veiligheidsbeleid in Nederland en België: op zoek naar verschil., Tijdschrift voor Veiligheid 9: 60-72.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Prins R.S. & Boutellier J.C.J. (2010), De lokale voorzorgcultuur. Over de steeds verder naar voren werkende overheid in de aanpak van sociale onveiligheid, Tijdschrift voor Veiligheid 9: 3-17.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Prins, R.S. & P.K. Marks & A. van Sluis (2009), Het Rotterdamse Toezichtmodel: boven op de hotspot, Secondant 23: 64-68.artikel in tijdschrift
 • Het tijdschrift voor veiligheid Redactielid
 • Cahiers Politiestudies Lid academische adviesraad Nederland