Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Safety First

Safety First. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors. Nederlandse burgemeesters super-netwerkers. Nederlandse burgemeesters zien zich anno 2014 geconfronteerd met een grote variëteit aan nieuwe veiligheidsvraagstukken, waaronder radicalisering, loverboys en zelfs georganiseerde misdaad. Voor een effectieve aanpak van deze problemen zijn burgemeesters aangewezen op hun kwaliteiten als verbinder en netwerker, stelt bestuurskundige Ruth Prins.

Auteur
Ruth Prins
Datum
02 oktober 2014

Uit promotieonderzoek door Ruth Prins blijkt dat burgemeesters veranderden van ooit min of meer solistisch opererende ´veiligheidsbazen´ binnen eigen gemeenten, in ´super-netwerkers´ die steeds vaker ook actief zijn op regionaal en landelijk niveau.

Uitbreiding bevoegdheden

Sinds de jaren negentig kregen burgemeesters steeds meer bevoegdheden om nieuwe veiligheidsproblemen aan te pakken, zoals een avondklok voor overlastgevende jongeren en juridische instrumenten voor de strijd tegen georganiseerde misdaad. Burgemeesters kunnen zelfs ingrijpen ‘achter de voordeur’, bijvoorbeeld met huisverboden voor plegers van huiselijk geweld. Deze nieuwe bevoegdheden - gecreëerd in Den Haag en beschikbaar voor alle ruim vierhonderd burgemeesters van Nederland - hebben ervoor gezorgd dat burgemeesters over steeds meer instrumenten beschikken om de lokale veiligheidsproblematiek te bestrijden.

Geen ‘local sheriff’ maar netwerker

Menig burgemeester en wetenschapper vreesde dat burgemeesters zouden veranderen in lokale sheriffs die bruut optreden tegen lokale veiligheidsproblemen, maar uit het promotieonderzoek van Ruth Prins komt een wezenlijk ander beeld naar voren. ‘De studie wijst uit dat burgemeesters zich in de afgelopen jaren binnen het veiligheidsdomein juist als uitstekende netwerkers hebben ingezet’, aldus Prins. Burgemeesters zetten zich actief in om de samenwerking aan te gaan met uiteenlopende partners, bijvoorbeeld belastingdienst, politie of het meldpunt kindermishandeling. Prins signaleert dat ‘burgemeesters handelen vanuit het besef dat – zeker in tijden van bezuinigen op het lokale bestuur – de kracht van veiligheidsbeheersing ligt in een mix van mensen, middelen en maatregelen uit de publieke, maatschappelijke en private sector’. De toekomst zal uitwijzen of deze veiligheidsnetwerken effectieve oplossingen bieden of dat burgemeesters in dergelijke samenwerkingsverbanden juist hun slagkracht verliezen.

Promotie

Bestuurskundige Ruth Prins verdedigde haar proefschrift ‘Safety First. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors’ op donderdag 2 oktober 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De handelseditie van het proefschrift wordt uitgegeven door Eleven International Publishing, ISBN 978-94-6236-468-4.

Ruth Prins

Ruth Prins is sinds januari 2014 als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Daar is ze docent en als wetenschappelijk onderzoeker gespecialiseerd in thema’s op het snijvlak van lokaal bestuur, burgemeesters en veiligheidsvraagstukken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.