Universiteit Leiden

nl en

Marielle Koppenol-Laforce

Hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren

Naam
Prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.e.koppenol@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6727-9216

Marielle Koppenol-Laforce is sinds september 2005 als docent en sinds 1 februari 2010 als hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, dat onderdeel uitmaakt van Universiteit Leiden. Hiervoor was zij als (hoofd)docent Internationaal Privaatrecht verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-2000). In 1997 promoveerde zij aan deze universiteit op het onderwerp 'Het Haagse Trustverdrag'. Naast het bekleden van het hoogleraarschap is zij als partner verbonden aan het advocatenkantoor Houthoff (2002). Zij maakt hier onderdeel uit van de praktijkgroep Dispute Resolution.

Meer informatie over Marielle Koppenol-Laforce

Met ingang van  september 2005 is Marielle Koppenol-Laforce docent en sinds 1 februari 2010 is zij benoemd tot hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Leiden. Het betreft een deeltijdaanstelling.

Marielle Koppenol-Laforce is als partner verbonden aan het advocatenkantoor Houthoff. Zij is verbonden aan de praktijkgroep Dispute Resolution. Vanuit deze praktijk richt zij zich op internationaal privaatrecht en ondernemings- en handelsrecht. Zij adviseert en voert rechtsgedingen en arbitrages commerciële contracten voor de levering van goederen en diensten, distributie, algemene voorwaarden, joint ventures. Zij behandelt complexe internationale rechtsgedingen en arbitrages (inclusief tegen Staten) in merendeels grensoverschrijdende zaken.

Hiervoor was zij als (hoofd)docent Internationaal Privaatrecht verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-2000).  In 1997 promoveerde zij aan deze universiteit op het onderwerp 'Het Haagse Trustverdrag’. Zij is notarieel afgestudeerd in 2000 aan de VU Amsterdam.

Marielle Koppenol-Laforce bekleedt ook een aantal nevenfuncties: lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, redactielid voor verschillende juridische tijdschriften (NIPR, WPNR), begeleider van het jaarlijkse Leiden William C. Vis Moot Court team en lid van de Raad van Toezicht van World Expo 2025.

Hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • lid Staatscommissie internationaal privaatrecht Minister adviseren op gebied van het internationaal privaatrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.