Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De voorwaarde in het vermogensrecht

Bij juridisch bindende afspraken willen partijen zo min mogelijk onzekerheden over die afspraken. Toch kiezen partijen er soms bewust voor om specifieke onzekerheden in hun afspraken te verdisconteren. Daarmee worden deze afspraken dus een beetje 'onzekerder'.

Auteur
Dhr. Stolz
Datum
01 februari 2015
Links
Leiden University Repository

Een van de belangrijkste juridische figuren daarvoor wordt gevormd door de (ontbindende of opschortende) voorwaarde. Een bekend voorbeeld daarvan is dus de koop van een woning onder de ontbindende voorwaarde dat de koper bij de bank een financiering zal verkrijgen om de koopsom te kunnen voldoen. Ontbindende en opschortende voorwaarden bieden de mogelijkheid om in juridische relaties rekening te houden met bepaalde onzekerheden en voldoen daarmee – zoals blijkt uit de veelvuldige toepassing in het rechtsverkeer – ook aan een duidelijke behoefte.

Ondanks de brede toepassing van voorwaarden bestaat een scala aan vragen over de toepassingsmogelijkheden en de juridische systematiek hiervan. Hendrik Stolz richt zich daarom in zijn onderzoek op de gehele breedte van de figuur van de voorwaarde. Daarbij is sprake van een ‘klassieke’ juridische studie: hij bestudeerde de wet, de parlementaire geschiedenis, de rechtspraak en juridische literatuur. Daarnaast onderzocht hij ook uitgebreid het Duitse en Zwitserse recht.

De resultaten van zijn onderzoek bestaan uit antwoorden op:

  • wat is het geldend recht over deze voorwaarden
  • welke lacunes bestaan er
  • wat is een systematisering van de verschillende deelonderwerpen van voorwaarden?

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.