Universiteit Leiden

nl en

Marielle Koppenol-Laforce

Hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren

Naam
Prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.e.koppenol@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6727-9216

Marielle Koppenol-Laforce is sinds september 2005 als docent en sinds 1 februari 2010 als hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, dat onderdeel uitmaakt van Universiteit Leiden. Hiervoor was zij als (hoofd)docent Internationaal Privaatrecht verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-2000). In 1997 promoveerde zij aan deze universiteit op het onderwerp 'Het Haagse Trustverdrag'. Naast het bekleden van het hoogleraarschap is zij als partner verbonden aan het advocatenkantoor Houthoff (2002). Zij maakt hier onderdeel uit van de praktijkgroep Dispute Resolution.

Meer informatie over Marielle Koppenol-Laforce

Met ingang van  september 2005 is Marielle Koppenol-Laforce docent en sinds 1 februari 2010 is zij benoemd tot hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Leiden. Het betreft een deeltijdaanstelling.

Marielle Koppenol-Laforce was tot 30 april 2021 als partner verbonden aan het advocatenkantoor Houthoff. Zij was verbonden aan de praktijkgroep Dispute Resolution. Vanuit deze praktijk richtte zij zich op internationaal privaatrecht en ondernemings- en handelsrecht. Zij adviseerde en voerde rechtsgedingen en arbitrages commerciële contracten voor de levering van goederen en diensten, distributie, algemene voorwaarden, joint ventures. Zij behandelde complexe internationale rechtsgedingen en arbitrages (inclusief tegen Staten) in merendeels grensoverschrijdende zaken.

Hiervoor was zij als (hoofd)docent Internationaal Privaatrecht verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-2000).  In 1997 promoveerde zij aan deze universiteit op het onderwerp 'Het Haagse Trustverdrag’. Zij is notarieel afgestudeerd in 2000 aan de VU Amsterdam.

Marielle Koppenol-Laforce heeft ook diverse nevenfuncties bekleed zoals: redactielid voor verschillende juridische tijdschriften (NIPR, WPNR), begeleider van het jaarlijkse Leiden William C. Vis Moot Court team en lid van de Raad van Toezicht van World Expo 2025. Momenteel is zij nog lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht.

Hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Koppenol-Laforce M.E. (2019), Bijgewerkt commentaar, onderdeel trust. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogenrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2131-2133 en 2795-2835. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2019), Bijgewerkt commentaar Boek 10, onderdeel Trust. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 6697-6699 en 6729-6734. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Bijloo J. (2019), Inleidende opmerkingen bij Fw, par. 3 Bepalingen van internationaal privaatrecht. In: Groeneweg J.L.M. & Verstijlen F.M.J. (red.), Insolventierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 495-517. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Bijloo J. (2018), Faillissementswet (updating). In: Tiggele-van der Velde N. van, Borgesius J. & Weterings W.C.T. (red.), Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 411-433. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Stouten T. (2018), The Netherlands. In: Pitkowitz N. (red.), Handbook on third-party funding in international arbitration. Huntington, New York: JurisNet. 293-302. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Hoek G. (2018), The Commercial Laws of The Netherlands. In: Campbell T. & Tinsley P. (red.), Digest of Commercial Laws of the World: Thomson Reuters. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Sluijter P. (2018), Verzekeringsrecht (updating). In: Tiggele-van der Velde N. van, Borgesius J. & Weterings W.C.T. (red.), Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 356-410. Boekdeel
 • Koppenol M.E., Knottenbelt D. & Stouten T. (2018), Arbitration World. In: Nairn K. & Egerton-Peters J. (red.), Arbitration World: Jurisdictional and Institutional Comparisons. United Kingdom: Thomson Reuters. 931-953. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Hetterscheidt M.B.A. (2016), Het belang van processtrategie bij de internationale borgtochtovereenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7109): 414-421. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Commentaar op Bijlage 19 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. In: , Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2065-2106. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Bepalingen van internationaal privaatrecht. In: Sint Truiden M.Ph. van & Verstijlen F.M.J. (red.), Insolventierecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 398-417. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Commentaar op Trustrecht, art. 142-144. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1703-1705. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2014), Internationaal privaatrecht incl EEX-Vo en EVO, Rome I en Rome II en Wft en Fw voor zover betrekkelijk op IPR verzekeringen. In: Tiggele-van der Velde N., Elzas R.Ph. & Borgesius J. (red.), Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 321-398. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), The Commercial Laws of the Netherlands. In: Kinsella N.S. & Comeaux P.E. (red.), Digest of the commercial laws of the world. The Netherlands: Oceana Publications, brach of the Oxford University Press, Thomson Reuters/West. 36-1 - 36-240. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Boek 10, art. 117-123 (Corporations). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 - 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Uitvoeringswet EESV-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Wet Vrijwillige Zetelverplaatsing derde landen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Boek 10, art. 117-123 (Corporations). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Artikel 10:166 BW: Het toepasselijke recht op de geldigheid van de arbitrageovereenkomst. In: Schmidt auf Altenstadt P.J.M. von, Vermeulen F.E. & Wiel B.T.M. van der (red.), Middelen voor Meijer: liber amicorum mr. R.S. Meijer. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 175-188. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2013), Commentaar op EESV-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Uchelen-Schipper M.J. (2013), Commentaar op Uitvoeringswet SE-Vo. In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M. (2013), Grensoverschrijdende aspecten van elektronisch contracteren. In: Stuurman C., Wefers Bettink W. & Blok P.H. (red.), Elektronisch Contracteren. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 6. Den Haag: Sdu. 137-167. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Van Uchelen M.J. (2013), Commentaar op Europese Vennootschap Verordening (SE). In: Ginneken M.J. van, Bier B., Zaman D.F.M.M., Wezeman J.B., Kroeze M.J., Blanco Fernandez J.M., Olden P.D., Schwarz C.A. & Beckman H. (red.), Editie 2013 – 2014. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Knottenbelt D. (2013), Getting the Deal Through: vragenlijst Nederlands arbitragerecht. [overig]. Overig
 • Koppenol-Laforce M.E., Wefers Bettink W. & Koburg A. (2012), Online kansspelen in Nederland: the next level, Mediaforum (9): 270-279. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Koppenol-Laforce M.E. (2012), Arbiters en rechtskeuze: het handvat van de Draft Hague Principles on choice of law. In: Sanders P. (red.), Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 293-298. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M. (2012), De grenzen van art. 22 sub 2 EEX-VO in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (The boundaries of art. 22(2) of the Brussels I Convention in light of the case law of the Court of Justice of the European Union). In: Ibili F., Koppenol-Laforce M.E. & Zilinsky M. (red.), IPR in de Spiegel van Paul Vlas. Deventer: Kluwer. 123-133. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Knigge A. (2012), Internationale Oproeping: De cirkel van fictieve betekening is rond, Van de 'remise au parquet' naar de kantoorbetekening, (International Service, The circle of fictitious service closes, from "remise au parquet" to service at the lawer's office). In: Wiel B.T.M. (red.), Uit de Praktijk, Liber Amicorum, Mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 167-187. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Het Haagse Trustverdrag en de Wet conflictenrecht trusts. In: , Tekst & Commentaar, vermogensrecht (6e druk). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Herbeschikking Brussel I: litispendentie en forumkeuze, een positieve stap voorwaarts, Nederlands Internationaal Privaatrecht (3): 452-460. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Koppenol-Laforce M.E. (2011), Het eerste jaar Rome I, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (1, 2): 23-32. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Boshuizen G.R., Jager B.H. & Koppenol-Laforce M.E. (2010), Internationaal Privaatrecht incl. EEX-Vo en EVO, Rome I en Rome II en WFT voor zover betrekkelijk op verzekeringen. In: Wansink J.H., Elzas R.Ph. & Borgesius J. (red.), Verzekeringsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 317-387. Boekdeel
 • Koppenol-Laforce M.E. & Aalderink F.H. (2010), Art. 126-144 Boek 10 BW: goederenrecht en trust, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6849): 535-544. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Koppenol-Laforce M.E. (2008) De Trust, Beschouwing over invoering van de trust in het Nederlands recht. Bespreking van: , De Trust, Beschouwing over invoering van de trust in het Nederlands recht nr. 6746. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008: 222-227. Boekbespreking

Activiteiten

 • lid Staatscommissie internationaal privaatrecht Minister adviseren op gebied van het internationaal privaatrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.