Universiteit Leiden

nl en

Manon de Visser

Onderzoeker

Naam
M.C. de Visser MSc
Telefoon
+31 71 527 4882
E-mail
m.c.de.visser@biology.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3681-6151

Voor mijn PhD onderzoek ik met collega’s van het IBL en Naturalis chromosoom 1 syndroom bij Triturus watersalamanders, waarbij 50% van de eieren nooit uitkomt. Het hardnekkige syndroom, een zogenaamd ‘gebalanceerd letaal systeem’, is evolutionair zeer onvoordelig en lijkt bijna onmogelijk in haar bestaan. We proberen het mysterie te ontrafelen.

Meer informatie over Manon de Visser

Het syndroom dat ik onderzoek voor mijn PhD wordt het ‘gebalanceerd letaal systeem’ (‘the balanced lethal system’) genoemd. Het is een genetisch defect waardoor standaard 50% van de nakomelingen niet levensvatbaar is. Ik  help mee het mysterie te ontrafelen door onderzoek te doen naar de embryo’s van Triturus watersalamanders. Bij de soorten behorende tot dit geslacht komt namelijk de helft van de eieren niet uit.

Een dergelijk, dodelijk systeem komt ook voor bij sommige soorten fruitvliegen, planten en kevers. Hoewel het zeldzaam is, komt het dus wel voor bij diverse organismen. Het is dus duidelijk dat allerlei soorten in zo een ‘evolutionaire val’ kunnen lopen. En wellicht komt een dergelijke aandoening ook veel vaker voor in de natuurlijke wereld dan wij ons realiseren - bijvoorbeeld doordat de ontwikkeling al veel eerder stopt in embryologische fasen, waardoor het over het hoofd wordt gezien.

Of het systeem nu vaak, of slechts sporadisch, voorkomt in de natuur: het is hoe dan ook nuttig om te weten hoe zo een evolutionaire ‘fout’ tot stand is gekomen. In mijn onderzoek zal ik mij richten op het opsporen van de genen die verantwoordelijk zijn voor een ontwikkelingsstilstand in niet-levensvatbare individuen. Ook zal ik evolutionaire en fylogenetische analyses toepassen om te kijken hoe de evolutie van het systeem in elkaar steekt en zich gemanifesteerd heeft in de gemeenschappelijke voorouder van Triturus.

Voor meer informatie, zie de Engelse versie.

Onderzoeker

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Instituut Biologie Leiden
  • IBL Animal Sciences

Werkadres

Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden
Kamernummer 3.5.17

Contact

Publicaties

  • Genotypical (= naam van het bedrijf) Eigen bedrijf / ZZP / eenmanszaak
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.