Universiteit Leiden

nl en

Manon de Visser

Onderzoeker

Naam
M.C. de Visser MSc
Telefoon
+31 71 527 4882
E-mail
m.c.de.visser@biology.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3681-6151

Samen met collega’s van het IBL en Naturalis, werkt Manon aan het ontrafelen van een evolutionair vraagstuk over gebalanceerde, dodelijke systemen. Ze focust op Triturus watersalamanders. Verder verschijnt Manon ook regelmatig in de media. Ze heeft een passie voor wetenschapscommunicatie en natuurbehoud.

Meer informatie over Manon de Visser

Korte biografie

Manon haalde in 2015 haar BSc diploma Biologie aan de Universiteit Utrecht na het afronden van een scriptie over de invloed van global warming op de ontwikkeling van zeeschildpaddeneieren. In 2018 behaalde ze haar MSc diploma Biologie aan de Universiteit van Wageningen, waar ze investeerde in een dubbele specialisatie en zowel twee Major scripties als twee Major stageprojecten afrondde. Voor één van de scripties bestudeerde Manon sequentie data van het hele genoom van het Indiase dwergzwijn (Porcula salvania), de kleinste en meest bedreigde varkenssoort ter wereld.

Voordat haar PhD begon, werkte Manon voor een moleculair onderzoeksbureau en tevens als ecologisch adviseur in Nederland, waar ze 24 uur per dag veel veldwerk deed. Ook heeft ze door de jaren heen vrijwilligerswerk gedaan, bijvoorbeeld bij dierentuinen en NGO's, om het bewustzijn over het verlies aan biodiversiteit te vergroten bij het brede publiek. Manon zet zich graag in voor het behoud van bedreigde en kwetsbare soorten. In haar huidige, amfibie-gerelateerde werk besteedt Manon dan ook veel tijd aan educatie, communicatie en publieksbereik.

‘Ik ben gefascineerd door de veerkracht van de natuur, ook al is het duidelijk dat de natuur ook onze hulp nodig heeft. Ik geloof dat de successen die geboekt worden bij het onderzoeken en beschermen van de natuurlijke wereld – naar mijn mening twee van onze grootste taken – zich vooral manifesteert door out-of-the- box te denken en samen te werken.’ Na haar PhD- en postdocprojecten, waarin ze zich richt op de evolutie van gebalanceerde dodelijke systemen in Triturus-salamanders, wil Manon een carrière nastreven in natuurbehoudsgenomica, evolutiebiologie, en/of wetenschapscommunicatie.

Onderzoek

Salamanders zijn relatief weinig bestudeerd op het gebied van genomica vanwege hun gigantische genoomgroottes. Desalniettemin wil het Wielstra-lab het evolutionaire enigma genaamd ‘een evenwichtig, dodelijk systeem’ ontrafelen door het DNA van Triturus-salamanders als case study te beschouwen. Bij alle soorten Triturus sterft namelijk 50% van de eieren voordat ze uitkomen, ongeacht de omstandigheden. Dit betekent dat de helft van de reproductieve inspanning consistent wordt verspild!

In een uitgebalanceerd dodelijk systeem hebben diploïde individuen twee verschillende versies van een chromosoom nodig om te overleven: dit betekent dat alle heterozygoten overleven (50%), terwijl homozygoten sterven (50%, zoals waargenomen bij de salamanders). Dit lijkt de evolutietheorie te tarten, aangezien natuurlijke selectie in het algemeen het bestaan van een dergelijk nadelig fenomeen niet zou accepteren.

Manons onderzoek omvat onder meer het identificeren van de dodelijke, genetische factoren en het onderzoeken van hun evolutie. Door fylogenetische benaderingen toe te passen bestudeert ze de meest waarschijnlijke voorouderlijke samenstelling van het DNA van het afwijkende chromosomenpaar in Triturus miljoenen jaren geleden. Ze gebruikt een techniek voor het selecteren van bepaalde sequenties (Hyb-Seq) om de huidige uitdagingen van het werken met relatief grote genomen te omzeilen. Ook onderzoekt ze hoe goed de Hyb-Seq techniek werkt voor andere salamanders, los van de Triturus-studies.

Prijzen

 • Geselecteerd als 'Face of Science 2023' door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Jonge Akademie, en NEMO Kennislink, na voor deze erkenning genomineerd te zijn door Associate Professor en mariene bioloog Dr Lisa Becking.

 • "1e prijs voor pitch van één minuut" bij de Netherlands Society of Evolutionary Biology PhD & Postdoc meeting 2021 (NLSEB2021), voor de pitch: "The balanced lethal system in Triturus: an evolutionary trap!"

  "3e prijs voor mondelinge presentatie" bij de Programming For Evolutionary Biology Conference 2021 (miniPEB2021), Vrije Universiteit Berlijn, voor de presentatie: "Studying the lethality and evolutionary origin of the balanced lethal system in Triturus newts."

  "1e prijs voor mondelinge presentatie" binnen het sub thema: Global Health - Humans and Animals" bij de Universiteit van Kopenhagen EuroLeague of Life Sciences (ELLS) Student Conference 2017, voor het MSc project: "The Importance of Genomics for the Conservation Management of the Critically Endangered Pygmy Hog (Porcula salvania)."

  "Beste mondelinge presentatie" bij de Benelux International Society of Applied Ethology (ISAE) meeting 2016, voor het MSc project: "The effect of exposure to visitors on stress in the critically endangered blue-eyed black lemur (Eulemur flavifrons) and other primate species at Apenheul Primate Park, the Netherlands.
   

Onderzoeker

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Instituut Biologie Leiden
 • IBL Animal Sciences

Werkadres

Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden
Kamernummer 3.5.17

Contact

Publicaties

 • Genotypical (= naam van het bedrijf) Eigen bedrijf / ZZP / eenmanszaak
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.