Universiteit Leiden

nl en

Manon de Visser

Promovendus

Naam
M.C. de Visser MSc
Telefoon
+31 71 527 4882
E-mail
m.c.de.visser@biology.leidenuniv.nl

Voor mijn PhD onderzoek ik met collega’s chromosoom 1 syndroom bij Triturus watersalamanders, waarbij 50% van de eieren nooit uitkomt. Het hardnekkige syndroom, een zogenaamd ‘gebalanceerd letaal systeem’, is evolutionair zeer onvoordelig en, ogenschijnlijk, bijna onmogelijk in haar bestaan. We proberen het mysterie te ontrafelen en werken samen met Naturalis.

Meer informatie over Manon de Visser

Het syndroom dat ik onderzoek voor mijn PhD wordt het ‘gebalanceerd letaal systeem’ (‘the balanced lethal system’) genoemd. Het is een genetisch defect waardoor altijd 50% van de nakomelingen niet levensvatbaar is. Deze dodelijke systemen komen voor bij sommige soorten fruitvliegen, planten, kevers en salamanders. Hoewel het zeldzaam is, komt het dus wel voor bij een diversiteit aan organismen. Ik zal helpen met het onderzoek naar watersalamander embryo’s. Bij Triturus soorten komt namelijk de helft van de eieren niet uit.

Stel nu dat een dergelijke aandoening veel vaker voorkomt in de natuurlijke wereld dan wij ons realiseren - bijvoorbeeld doordat de ontwikkeling al veel eerder stopt in embryologische fasen. Of het systeem nu vaak, of slechts sporadisch, voorkomt in de natuur: het is nuttig te weten hoe zo een evolutionaire ‘fout’ tot stand is gekomen. In mijn onderzoek zal ik mij richten op het opsporen van de genen die verantwoordelijk zijn voor een ontwikkelingsstilstand in niet-levensvatbare individuen. Ook zal ik evolutionaire en fylogenetische analyses toepassen om te kijken hoe de evolutie van het systeem in elkaar steekt en zich gemanifesteerd heeft in de gemeenschappelijke voorouder van Triturus.

Voor meer informatie, zie de Engelse versie.

Promovendus

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Instituut Biologie Leiden
  • IBL Animal Sciences

Werkadres

Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden
Kamernummer 3.5.17

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.