Universiteit Leiden

nl en

Leonie Vreeke

Universitair docent

Naam
Dr. L.J. Vreeke
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.j.vreeke@fsw.leidenuniv.nl

Leonie Vreeke is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. In deze functie doet zij onderzoek naar de preventie van angst bij jonge kinderen. Daarnaast is Leonie interim onderzoekscoördinator in het dagelijks bestuur van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Verder geeft zij diverse cursussen in de Master Child and Adolescent Psychology, waaronder de master cursussen 'Behavior Training with Children', 'Cognitive Behavioral Therapy', 'Internal Practical Internship'. Ook begeleidt zij meerdere studenten bij hun klinische stages en masterscripties.

Meer informatie over Leonie Vreeke

Leonie Vreeke is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. In deze functie doet zij onderzoek naar de preventie van angst bij jonge kinderen. Daarnaast is Leonie interim onderzoekscoördinator in het dagelijks bestuur van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Verder geeft zij diverse cursussen in de Master Child and Adolescent Psychology, waaronder de master cursussen 'Behavior Training with Children', 'Cognitive Behavioral Therapy', 'Internal Practical Internship'. Ook begeleidt zij meerdere studenten bij hun klinische stages en masterscripties.

Kort CV

Leonie studeerde Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2013 in de klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksproject onder supervisie van Prof. Dr. P. Muris heette "Early screening of anxiety problems in young Dutch children from various ethnic backgrounds". In dit longitudinale onderzoeksproject onderzocht ze de rol van een angstgevoelig temperament en overbeschermend ouderschap bij het ontstaan van angstproblemen. Na haar promotie was ze senior onderzoeker bij Yulius GGZ. In deze functie begeleidde ze junior onderzoekers, promovendi en een klinisch psycholoog bij verschillende (door de EU gefinancierde) onderzoeksprojecten, veelal Randomized Controlled Trails naar de effectiviteit van nieuwe, innovatieve behandelingen voor jongeren met ADHD. Van 2015 tot 2020 werkte ze als universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Psychosociale Problemen, vanaf oktober 2020 is zij werkzaam als Universitair Docent aan de afdeling Ontwikkelings-en Onderwijs psychologie.

Onderzoek

Haar voornaamste onderzoeksinteresse betreft het bestuderen van de wisselwerking tussen individuele kenmerken zoals angst, temperament / persoonlijkheid en ouderlijke factoren zoals overbescherming bij de ontwikkeling van psychosociale problemen. Door deze factoren te bestuderen, wil ze de effectiviteit van (preventieve) interventies verbeteren. In 2020 ontving ze een ZonMw-subsidie van 400.000 euro om de effectiviteit van een vroege interventie bij angstgevoelige peuters en kleuters te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met promovendus Nina Komrij, en prof. Michiel Westenberg verschillende maatschappelijke partners zoals de GDD Amsterdam, GGD Groningen, ’t Kabouterhuis, Prezens, Youz Den Haag, Indigo Rotterdam, Arkin. Zie voor meer informatie over het Cool Little Kids onderzoeksproject: Cool Little Kids - Universiteit Leiden.

In 2023 ontving ze 3 aanvullende subsidies van in totaal 850.000 euro om deze onderzoekslijn voort te zetten. In het eerste project, gefinancierd door ZonMw genaamd 'Brave Steps', wil ze een stapsgewijze behandeling ontwikkelen en onderzoeken welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is voor welke groep ouders en kinderen, te beginnen met een online webinar voor ouders (stap 1), behandeling (stap 2) en intensieve individuele behandeling (stap 3). In het tweede ZonMw project, genaamd 'Building blocks of success', wil ze in drie verschillende deelprojecten onderzoeken voor wie, wanneer en waarom een ​​preventieve angstinterventie werkt. Bij beide projecten zijn vanaf 2024 meerdere maatschappelijke partners betrokken. In het derde project, gefinancierd door de Nederlandse Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), gaat zij een podcastserie ontwikkelen over jonge, angstgevoelige kinderen.

Onderwijs

Leonie Vreeke deed als wetenschappelijk docent aan de Universiteit Leiden en als promovendus aan de Erasmus Universiteit ervaring op met het ontwikkelen, coördineren en geven van theoretische en praktische bachelor- en mastervakken. Daarnaast begeleidde ze diverse bachelor- en masterscripties en was ze betrokken bij de ontwikkeling van de master ‘Clinical Child and Adolescent Psychology’ aan de Erasmus Universiteit. Aan de Universiteit Utrecht was ze betrokken bij klinische cursussen zoals ‘Psychodiagnostiek’ en het begeleiden van klinische stages en masterscripties. Daarnaast was ze betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe cursus waarin eerstejaars bachelorstudenten maatschappelijke vraagstukken oplossen en zich inspannen om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktische adviezen voor beleidsmakers en ouders.

Aan de Universiteit Leiden doceert Leonie in de vakken ‘Behavior Training in Children’ (MSc), ‘Cognitive Behavioral Therapy’ (MSc), ‘Internal Practical Internship’ en begeleidt ze klinische stages en masterscripties.

Registraties

 • Basisaantekening psychodiagnostiek, NIP (BAPD-NIP).
 • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
 • Postgraduate School for Experimental Psychopathology certificate (EPP)
 • Wetenschappelijk lid van de Vereniging van Cognitief Gedragstherapeuten (VGCT)

Prijzen & subsidies

Leonie heeft met succes meerdere subsidies (mede)aangevraagd met een totaalbedrag van bijna 1,4 miljoen euro:

 • 2024 | Hoofdaanvrager in de VGCT-call ‘Goede ideeën zijn subsidie ​​waard’. Aangevraagd bedrag: € 9.995. Titel van de subsidie: ‘Een podcastserie over angst bij jonge kinderen’. Februari 2024: subsidie ​​toegekend.
 • 2023 | Hoofdaanvrager ZonMw-call ‘Onderzoek naar kernelementen van interventies in de jeugdsector’. Aangevraagd bedrag: € 239.997,-. Subsidietitel: “Bouwstenen van succes: Analyse van de kerncomponenten in een effectieve preventieve interventie voor angst bij jonge kinderen.” December 2023: subsidie ​​toegekend.
 • 2023 | Hoofdaanvrager ZonMw-call ‘Klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg – Ronde 3’. Aangevraagd bedrag: € 599.997,00. Subsidietitel "Dappere stappen: een stapsgewijze aanpak voor het opbouwen van vertrouwen bij jonge kinderen die gevoelig zijn voor angst". Oktober 2023: subsidie ​​toegekend.
 • 2022 | Medeaanvrager van de grassrootssubsidie ​​(PI: dr. Marieke Bos). Aangevraagd bedrag: € 8.000 euro. Projectidee: het introduceren van interactief videomateriaal om de samenhang tussen de verschillende masteropleidingen te versterken en de samenhang tussen werkwijze/didactiek en leeropbrengsten te vergroten. Juni 2022: subsidie ​​toegekend.
 • 2019 | Hoofdaanvrager ZonMw-call Kennislacunes. Projecttitel: ‘Cool Little Kids: Effectivity of an early intervention program for anxiety-prone toddlers in the Netherlands'. Aangevraagd bedrag: € 400.000,00. December 2019: subsidie toegekend.
 • 2018 | Medeaanvrager Comenius NRO -project ‘De pedagogische praktijkopdracht: verbinding tussen wetenschap, onderwijs en praktijk in het eerste studiejaar’. Aangevraagd bedrag: € 49.606. Subsidie gehonoreerd.
 • 2015 | Projectlid Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (ST-RAW) Rotterdam. Werkpakketleider ‘Ruimte voor regie’. Aangevraagd bedrag: € 48.000. Subsidie gehonoreerd.
 • 2013 | Hoofdaanvrager Fonds Psychische Gezondheid - project PowerCoaching, een innovatieve behandeling voor jongeren met ADHD. Aangevraagd bedrag: € 20.000. Subsidie gehonoreerd.

Andere academische werkzaamheden

Leonie is interim Onderzoekscoördinator in het dagelijks bestuur van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. 

Daarnaast is ze editor bij het diamond open access journal ‘Jeugd in Ontwikkeling’ en reviewer voor Child Psychiatry and Human Development, PlosOne, European Child and Adolescent Psychiatry.

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.