Universiteit Leiden

nl en

Leonie Vreeke

Universitair docent

Naam
Dr. L.J. Vreeke
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.j.vreeke@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0532-2343

Leonie Vreeke is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. In deze functie doet zij onderzoek naar de preventie van angst bij jonge kinderen. Als stafvertegenwoordiger is Leonie lid van het dagelijks bestuur van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Daarnaast doceert zij in de vakken ‘Advanced PsychoDiagnostics’ (MSc), ‘Behavior Training in Children’ (MSc), ‘Cognitive Behavioral Therapy’ (MSc), ‘Internal Practical Internship’, ‘School Psychology’ (BSc) en begeleidt ze klinische stages en masterscripties.

Meer informatie over Leonie Vreeke

Leonie Vreeke is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. In deze functie doet zij onderzoek naar de preventie van angst bij jonge kinderen. Als stafvertegenwoordiger is Leonie lid van het dagelijks bestuur van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Daarnaast doceert zij in de vakken ‘Advanced PsychoDiagnostics’ (MSc), ‘Behavior Training in Children’ (MSc), ‘Cognitive Behavioral Therapy’ (MSc), ‘Internal Practical Internship’, ‘School Psychology’ (BSc) en begeleidt ze klinische stages en masterscripties.

Kort CV

Leonie studeerde Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2013 in de klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksproject onder supervisie van Prof. Dr. P. Muris heette "Early screening of anxiety problems in young Dutch children from various ethnic backgrounds". In dit longitudinale onderzoeksproject onderzocht ze de rol van een angstgevoelig temperament en overbeschermend ouderschap bij het ontstaan van angstproblemen. Na haar promotie was ze senior onderzoeker bij Yulius GGZ. In deze functie begeleidde ze junior onderzoekers, promovendi en een klinisch psycholoog bij verschillende (door de EU gefinancierde) onderzoeksprojecten, veelal Randomized Controlled Trails naar de effectiviteit van nieuwe, innovatieve behandelingen voor jongeren met ADHD. Van 2015 tot 2020 werkte ze als universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Psychosociale Problemen.

Onderzoek

Haar voornaamste onderzoeksinteresse betreft het bestuderen van de wisselwerking tussen individuele kenmerken zoals angst, temperament / persoonlijkheid en ouderlijke factoren zoals overbescherming bij de ontwikkeling van psychosociale problemen. Door deze factoren te bestuderen, wil ze de effectiviteit van (preventieve) interventies verbeteren. In 2020 ontving ze een ZonMw-subsidie van 400.000 euro om de effectiviteit van een vroege interventie bij angstgevoelige peuters en kleuters te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met promovendus Nina Komrij (link?), en prof. Michiel Westenberg (link?) verschillende maatschappelijke partners zoals de GDD Amsterdam, GGD Groningen, ’t Kabouterhuis, Prezens, Youz Den Haag, Indigo Rotterdam, Arkin. Zie voor meer informatie over het Cool Little Kids onderzoeksproject: Cool Little Kids - Universiteit Leiden.

Onderwijs

Leonie Vreeke deed als wetenschappelijk docent aan de Universiteit Leiden en als promovendus aan de Erasmus Universiteit ervaring op met het ontwikkelen, coördineren en geven van theoretische en praktische bachelor- en mastervakken. Daarnaast begeleidde ze diverse bachelor- en masterscripties en was ze betrokken bij de ontwikkeling van de master ‘Clinical Child and Adolescent Psychology’ aan de Erasmus Universiteit. Aan de Universiteit Utrecht was ze betrokken bij klinische cursussen zoals ‘Psychodiagnostiek’ en het begeleiden van klinische stages en masterscripties. Daarnaast was ze betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe cursus waarin eerstejaars bachelorstudenten maatschappelijke vraagstukken oplossen en zich inspannen om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktische adviezen voor beleidsmakers en ouders.

Aan de Universiteit Leiden doceert Leonie in de vakken ‘Advanced PsychoDiagnostics’ (MSc), ‘Behavior Training in Children’ (MSc), ‘Cognitive Behavioral Therapy’ (MSc), ‘Internal Practical Internship’, ‘School Psychology’ (BSc) en begeleidt ze klinische stages en masterscripties.

Registraties

  • Basisaantekening psychodiagnostiek, NIP (BAPD-NIP).
  • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
  • Postgraduate School for Experimental Psychopathology certificate (EPP)

Prijzen & subsidies

  • 2019 | Hoofdaanvrager in de ZonMw call Kennislacunes, €400.000 toegekend.
  • 2018 | Mede-aanvrager Comenius NRO -project ‘De pedagogische praktijkopdracht: verbinding tussen wetenschap, onderwijs en praktijk in het eerste studiejaar’. Aanvraag succesvol; € 49.606 toegekend.
  • 2015 | Medeaanvrager namens Yulius in de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (ST-RAW) Rotterdam. Werkpakketleider Ruimte voor regie. Aanvraag succesvol; € 48.000 toegekend.
  • 2013 | Hoofdaanvrager namens Yulius bij Fonds Psychische Gezondheid - project PowerCoaching, een innovatieve behandeling voor jongeren met ADHD. Aanvraag succesvol; € 20.000 toegekend.

Andere academische werkzaamheden

Als stafvertegenwoordiger is Leonie lid van het dagelijks bestuur van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Daarnaast is ze editor bij het diamond open access journal ‘Jeugd in Ontwikkeling’ en reviewer voor Child Psychiatry and Human Development, PlosOne, European Child and Adolescent Psychiatry.

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.