Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cool Little Kids

Welkom op de website van het Cool Little Kids project!

Ieder kind is wel eens bang en dat is heel normaal. Een aantal kinderen is en blijft echter zo angstig, dat zij een angststoornis ontwikkelen. Helaas worden deze angstproblemen vaak pas laat ontdekt, waardoor het kind hier lange tijd last van heeft.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die heel verlegen en teruggetrokken zijn rond de leeftijd van 2–6 jaar, een groter risico hebben om op latere leeftijd angstproblemen ontwikkelen. In Nederland zijn er helaas nog geen programma's beschikbaar die deze kinderen hier tegen kunnen beschermen.

Met dit onderzoeksproject 'Cool Little Kids' willen wij daarom twee programma's onderzoeken waarmee angstproblemen bij deze verlegen, teruggetrokken kinderen voorkomen kunnen worden. Op deze website leest u meer over deze programma's, het onderzoek en kunt u contact met de onderzoekers opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.