Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Bouwstenen van succes

Een onderzoek naar voor wie, wanneer en waarom de Cool Little Kids interventie werkt.

Looptijd
2024 - 2026
Contact
Leonie Vreeke
Financiering
ZonMw ZonMw
Partners

MOC Kabouterhuis
GGD Amsterdam

Het onderzoeksproject ‘Bouwstenen van succes: Analyse van kerncomponenten in een effectieve interventie voor jonge kinderen’ is een direct vervolg op het onderzoek naar de werking van Cool Little Kids (CLK), een preventieve interventie die bedoeld is om angstproblemen bij jonge kinderen te verminderen via hun ouders als intermediair. In Australië is deze interventie effectief bevonden in het voorkomen van angstproblemen tot wel 11 jaar later, en de studie naar de effectiviteit in Nederland is in de afrondende fase. Het huidige onderzoek richt zich op de werkzame kernelementen van CLK.

Doelstelling

Het CLK-programma maakt gebruik van kernelementen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Uit diverse reviews en meta-analyses blijkt dat CGT de best onderzochte en meest bewezen interventie is om angststoornissen bij kinderen en jongeren te voorkomen en verminderen. Kennis over de effectieve kernelementen van CGT specifiek voor jonge kinderen met beginnende angstproblemen, waarbij ouders als intermediair de CLK-interventie toepassen ontbreekt echter nog. In dit project wordt in drie verschillende deelprojecten onderzocht voor wie, wanneer en waarom een kernelement werkt.

Methode

De drie deelprojecten bestaan uit het uitvoeren van geavanceerde statistische analyses op de reeds verzamelde data van de grote Randomized Controlled Trial (RCT), een aanvullende dataverzameling bij ouders die de CLK-interventie volgen waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data wordt verzameld en het uitvoeren van een Delphi-studie met CLK-professionals. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in wanneer een kernelement werkt, voor wie en waarom. Ook kunnen we achterhalen of een bepaald kernelement mogelijk niet werkzaam is. Op deze manier verwachten we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het efficiënt en doelmatig inzetten van deze preventieve angstinterventie, met daarmee betere uitkomsten voor kinderen en hun gezinnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.