Universiteit Leiden

nl en

Leonie Vreeke ontwikkelt een stapsgewijze behandeling voor zeer verlegen jonge kinderen met een ZonMw-beurs

Psycholoog Leonie Vreeke start met een nieuw 5-jarig onderzoeksproject dat door ZonMw is gehonoreerd met bijna € 600.000,-. Een promovendus en een onderzoeksassistent worden aangesteld om dit project uit te voeren, samen met maatschappelijke partners zoals de GGD, ouder/kind stakeholders, gemeenten en ggz-professionals.

Het nieuwe project van Leonie Vreeke is een voortvloeisel van twee eerdere grootschalige onderzoeken gefinancierd door ZonMw, gericht op extreem verlegen peuters en kleuters. Hoewel deze kinderen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van psychische problemen, zoeken ouders vaak te laat hulp, wat leidt tot uitgebreidere behandeling, hogere zorgkosten en een hogere ziektelast.

In het eerste door ZonMw gefinancierde onderzoek onderzocht Vreeke een korte vragenlijst om kwetsbare kinderen die risico lopen op het ontwikkelen van angststoornissen te screenen en op te sporen. Op basis van de positieve resultaten wordt deze korte vragenlijst nu gebruikt door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ ) om deze kinderen te identificeren. Wanneer kinderen hoog scoren op de screeningsvragenlijst, wordt een oudergroepstraining Cool Little Kids (CLK) geadviseerd. 

In een volgende door ZonMw gefinancierd onderzoek is de effectiviteit van deze CLK-training onderzocht. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek bleek echter dat deze CLK-training soms te intensief is, terwijl in andere gevallen aanvullende behandeling nodig kan zijn.

Drie stappen

Daarom is er behoefte aan een stapsgewijze behandeling specifiek voor jonge kinderen, rekening houdend met de mate van verlegenheid en de impact ervan op het kind. Het huidige project heeft als doel een stapsgewijze behandeling te ontwikkelen en te onderzoeken welk type ondersteuning het meest geschikt is voor welke groep ouders en kinderen, te beginnen met:

  • een online webinar voor ouders (stap 1)
  • de Cool Little Kids groepsbehandeling (stap 2)
  • intensieve individuele behandeling (stap 3)

Voor de recente ZonMw call van december 2022 konden onderzoekers projectideeën indienen. Dat deden 217 onderzoekers eind februari 2023. Vreeke beschrijft een strakke planning: 'In mei hoorde ik van ZonMw dat we het idee verder mochten uitwerken; in juni dienden we de volledige versie van het subsidievoorstel in; half juli kregen we de feedback van een cliëntenpanel en drie internationale experts; half augustus stuurde ik een reactie op die feedback; half september mocht ik het project in een interview voor een commissie van dertien ZonMw-panelleden verder toelichten en hun vragen beantwoorden. Eind oktober ontvingen we de einduitslag dat we samen met zes andere van de overgebleven 12 projecten in de prijzen vielen.

ZonMw

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en brengt kennisbehoeften in beeld. 
Working with knowledge to boost good health for all

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.